Legújabb írásaink

1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk

1956 őszére a sztálini típusú diktatúra "veres villamosa" úgy tűnt, "holtvágányra" kerül. A váltók átállítása a koncepciós perben elítélt Rajk Lászlónak és három társának, Pálffy Györgynek, Szőnyi Tibornak és Szalai Andrásnak október 6-i temetésével kezdődött. A Kerepesi úti temetőből távozó...

Könyvajánlók - Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867

A sorozat harmadik kötete egy kicsit eltér az első kettő tematikájától. A szerző már az előszóban leszögezi, hogy a magyar és egyetemes történelmet egységesen kívánja bemutatni. A tárgyalt időszak a szatmári békétőlegészen a kiegyezésig tart. Jómagam soha nem voltam rajongója a 18. századi magyar...

Könyvajánlók - Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711

A sorozat második kötetében mintegy két és fél évszázad magyar és egyetemes történelmét tekinti át a szerző.  A fő vezérfonal ugyan a magyar történelem, de emellett egyes egyetemes történeti részeket is részletesen tárgyal. Leginkább a hadtörténetre tér ki, de természetesen nem hiányozhat a...

Könyvajánló - Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig

A rendszerváltás után közvetlen megjelent történeti szintézis első kötete kiváló tankönyv és remek olvasmány egyben. Ugyan vannak részletesebb könyvek is egyetemisták részére, de ez abban egyedülálló, hogy atöbb mint ezer évet felölelő egyetemes és magyar történelmet egymás mellett tárgyalja és...

Polgár László: Hét golyó, mint Szarajevóban

A 20. század elején az Osztrák-Magyar Monarchia újabb területeket akart szerezni a Balkánon. A szerbek, akik eközben Nagy-Szerbia létrehozásán munkálkodtak, ezt persze nem nézték jó szemmel. 1914. júniusában Ferenc Ferdinánd trónörökös Szarajevóba látogatott, hogy megszemlélje az ottani...

Könyvajánló - Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában 1914-1945

A szerző azon történészek közé tartozik, akiktől nem szívesen olvasok könyvet, mivel kicsit nehezen emészthetőek, esetleg elalszok rajtuk. Ez a műve a kevesek kivételét szolgálja. Szerencsére könnyenemészthető, olykor pedig megcsillan az ironikus humor is a sorok között. A sorozatban eddig olvasott...

Augusztus 20-22. a magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred ezrednapja

Száz évvel ezelőtt, 1915. augusztus 20-22. között zajlott a keleti hadszíntéren a debreceni 2. honvédhuszárezred egyik legfontosabb, a Chorostow - Komarow-Nowoszielk térségében megvívott ütközete. Erre az eseményre emlékezve választotta az ezred ezrednapjául ezeket a napokat. Zupka Győző...

Szent István ünnepe: augusztus 20

I. István királyunkat I. (Szent) László uralkodása alatt, 1083. augusztus 20-án avatták szentté a székesfehérvári bazilikában. 1090-ben Szent László rendelte el, hogy "Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson", és rögzítette az augusztus 20-i dátumot is, amelyet István 1083-as szentté...

Könyvajánló - Fónagy Zoltán: Modernizáció és polgárosodás 1849-1914

Véleményem szerint a sorozat legjobb darabja ez a kötet. A szerző a szokásos lineáris történetvezetéssel mutatja be a korszakot, először az önkényuralom, majd a dualizmus korszakát. Az önkényuralom koráról szólófejezetben egyaránt kitér a politika-, a művelődés-, a gazdaság-és a...

Könyajánló - Csorba László – Velkey Ferenc: Reform és forradalom 1790-1849

Vegyes érzéseim voltak a sorozat ezen darabjával kapcsolatban. Nagyon érződik rajta, hogy két különböző szerző írta a fejezeteket. Csorba Lászlónak jutottak úgymond az izgalmasabb részek. Bár neki is kijutott azokból  Természetesen egyrészt a gazdaságtörténeti részről van szó. Most sem...

Kovács György: A "betlehemi csillag"

   "... a Máté evangéliumnak a Jézus születésével összefüggésben leírt "csecsemőgyilkosságok", és - az ezt közvetlenül megelőző- "betlehemi csillag" jelenségének az eseményeit nem találjuk meg Josephus Flavius írásaiban.     Önmagában az a tény, hogy két különböző...

425 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejezte be Károli Gáspár az első magyar nyelvű Biblia nyomtatását.

A nagykárolyi születésű Károlyi (Károli) Gáspárt eredetileg Radicsics Gáspárnak hívták. A Károli nevet szülővárosa iránti szeretetből vette fel. Az 1550-es években Méliusz Juhász Péterrel egyidőben Wittenbergben tanult, de Svájban is megfordult. 1562-ben tért vissza Magyarországra. 1563-ban...

Sásdi Tamás: Fejezetek a Magyar Nagydíjak történetéből (1986-2015)

A szerző írását a tegnap (2015. július 18.) fiatalon elhunyt Formula-1-es pilóta, Jules Bianchi emlékének ajánlja.Írásomban a 30. Formula-1-es Magyar Nagydíj alkalmából felidézem a Hungaroringen eddig lezajlott versenyeket. A versenyek történetéből főleg azokat a momentumokat szeretném kiragadni,...

Topor István: Gyermekkatonák a történelemben és napjainkban

Az Iszlám Állam gyerekkatonája lefejezett egy szíriai kormánykatonát Palmüra közelében- adta hírül tegnap azIndex. Az alábbi összeállítás arra vállalkozott, hogy bemutassa a gyermekkatonák alkalmazásának történetét egészen napjainkig. A gyermekeket katonai célokra már a történelem hajnalán is...

Topor István: „Ott minden egy ház: Debreczen fia, Véres vásárból szent vásárfia.…” Debreczenfalva megszületése

1914. szeptemberében az Osztrák-Magyar Monarchia súlyos helyzetbe került a keleti fronton. Szeptember24-én a cári csapatok betörtek Sáros vármegye területére. A legsúlyosabb veszteségeket Zboró és környéke szenvedte el. Az orosz betörések okozta pusztítás leírhatatlan volt. A mérhetetlen...

Tételek: 61 - 75 ból 200
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>