Könyvajánló - Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában 1914-1945

A szerző azon történészek közé tartozik, akiktől nem szívesen olvasok könyvet, mivel kicsit nehezen emészthetőek, esetleg elalszok rajtuk. Ez a műve a kevesek kivételét szolgálja. Szerencsére könnyen
emészthető, olykor pedig megcsillan az ironikus humor is a sorok között. A sorozatban eddig olvasott kötetek tematikáját azonban annyira nem követi. Ez a könyv jobbára csak a politikatörténetet mutatja be, a gazdaságot, a társadalmat és a művelődést bemutató fejezetek sajnos hiányoznak, a fejezetekbe beágyazva olvashatunk csak róluk egy keveset. A politikatörténetet viszont egész részletesen bemutatja. Már az elején leszögezi, hogy az első világháborús részvétellel keveset kíván foglalkozni, inkább az azt követő eseményeket mutatja be részletesebben. Ehhez hűen részletes bontásban olvashatunk a Károlyi-féle népköztársaságról, a Tanácsköztársaságról, Horthy hatalomra kerüléséről, a bethleni konszolidációról, az 1930-as évek történéseiről és a világháború alatti magyarországi történésekről. Olykor felvázolja a mi lett volna ha eshetőségét is. Nekem hiányzott a kultúrát részletesen bemutató rész, ezt leszámítva egy profin megírt kötettel volt dolgom. Ajánlható bárkinek, akit érdekel a két világháború közötti Magyarország politikatörténete!

Történelmi Kézikönyvtár-sorozat, Csokonai Kiadó, 1998

Sásdi Tamás