Egyetemes történelem

Sásdi Tamás: Kultúra a 20. század első felében I. rész: A boldog békeidők és a nagy háború időszaka

A művészet általános tendenciái   A 20. században már nem fejlődtek egységesen a művészetek. A korszak művészeit zavarodottság, befelé fordulás és lázadás jellemezte, ez szétforgácsolta az építészet, a szobrászat, a festészet és az iparművészet közös formaalkotását. A korszak történései új...

Sásdi Tamás: Kultúra a 20. század első felében II. rész. Tudomány és művészet a hosszúra nyúlt fegyverszünet alatt

A századforduló avantgárd irányzatai közül a futurizmus az első világháború végére kifulladt, míg a kubizmus, a konstruktivizmus, a szürrealizmus és az expresszionizmus a két világháború között is jelentős alkotásokkal gazdagította az emberiség kultúráját. A futurizmus helyét a világháború idején...

Sásdi Tamás: Az USA a két világháború között és a nagy gazdasági világválság

A 20-as évek Amerikája   A 20-as évek Amerikáját a gazdaságban a prosperitás, a politikában viszont a századelő progresszivitásától való visszalépés jellemezte. A korszellemet az „Amerika dolga az üzlet” aforizma fejezte ki. Úgy tűnt, hogy az amerikai üzlet végképp beindult. A gazdasági...

Sásdi Tamás: Totális diktatúrák a két világháború közötti Európában

A német politikatudományban alakult ki az a nézet, amely a hitleri nemzetiszocializmust és a sztálini Szovjetuniót totális diktatúrának nevezte, amelyeket a következők jellemeztek: Valamely kisebbség által autoratív módon vezetett és uralt tömegmozgalom alapvetően ellenőrizhetetlen...

Sásdi Tamás: Forradalmak Oroszországban és a Szovjetunió megalakulása

Oroszország az első világháborúban Az orosz uralkodói csoportok nem ellenezték a háborúba való belépést annak kezdetekor. A gerlicei áttörésnél mintegy 9 millió ember harcolt orosz színekben. A tisztikar már 1915-ben óriási veszteségeket szenvedett, amelyeket nem tudott kiheverni soha többé. A...

Sásdi Tamás: A hosszúra nyúlt fegyverszünet. Nemzetközi kapcsolatok 1919-1939

A Párizs környéki békék megkötése   Az 1919. január 18-án megkezdődött párizsi békekonferencián 32 állam képviseltette magát, hiányoztak a központi hatalmak és Szovjet-Oroszország. A békekonferenciát megterhelte a nagy-és kisebb hatalmak ellentéte és a nagyhatalmak eltérő politikai érdekei...

Sásdi Tamás: Az első világháború

  A szarajevói merénylet és következményei   A második balkán háborút lezáró bukaresti béke aláírása után Nikola Pasic a következő kijelentést tette: „Az első menetet megnyertük, most a másodikra kell készülnünk, Ausztria ellen”. Nem kellett sokáig várnia. A balkáni puskaporos hordó...

Tóth Tibor: Adolf Hitler hatalomra jutása

Adolf Hitler olyan elementáris erővel csapódott be az első világháborús vereségtől bódult német köztudatba, hogy annak következményeit jól ismeri minden kisiskolás. Ki ne tudná ki volt Adolf Hitler, a kor legnagyobb demagógja, a Weimari Köztársaság megdöntője, Németország utolsó kísérletének...