Egyetemes történelem

Sásdi Tamás: Kultúra a 20. század első felében I. rész: A boldog békeidők és a nagy háború időszaka

A művészet általános tendenciái   A 20. században már nem fejlődtek egységesen a művészetek. A korszak művészeit zavarodottság, befelé fordulás és lázadás jellemezte, ez szétforgácsolta az építészet, a szobrászat, a festészet és az iparművészet közös formaalkotását. A korszak történései új...

Sásdi Tamás: Kultúra a 20. század első felében II. rész. Tudomány és művészet a hosszúra nyúlt fegyverszünet alatt

A századforduló avantgárd irányzatai közül a futurizmus az első világháború végére kifulladt, míg a kubizmus, a konstruktivizmus, a szürrealizmus és az expresszionizmus a két világháború között is jelentős alkotásokkal gazdagította az emberiség kultúráját. A futurizmus helyét a világháború idején...

Sásdi Tamás: Az USA a két világháború között és a nagy gazdasági világválság

A 20-as évek Amerikája   A 20-as évek Amerikáját a gazdaságban a prosperitás, a politikában viszont a századelő progresszivitásától való visszalépés jellemezte. A korszellemet az „Amerika dolga az üzlet” aforizma fejezte ki. Úgy tűnt, hogy az amerikai üzlet végképp beindult. A gazdasági...

Sásdi Tamás: Totális diktatúrák a két világháború közötti Európában

A német politikatudományban alakult ki az a nézet, amely a hitleri nemzetiszocializmust és a sztálini Szovjetuniót totális diktatúrának nevezte, amelyeket a következők jellemeztek: Valamely kisebbség által autoratív módon vezetett és uralt tömegmozgalom alapvetően ellenőrizhetetlen...

Sásdi Tamás: Forradalmak Oroszországban és a Szovjetunió megalakulása

Oroszország az első világháborúban Az orosz uralkodói csoportok nem ellenezték a háborúba való belépést annak kezdetekor. A gerlicei áttörésnél mintegy 9 millió ember harcolt orosz színekben. A tisztikar már 1915-ben óriási veszteségeket szenvedett, amelyeket nem tudott kiheverni soha többé. A...

Sásdi Tamás: A hosszúra nyúlt fegyverszünet. Nemzetközi kapcsolatok 1919-1939

A Párizs környéki békék megkötése   Az 1919. január 18-án megkezdődött párizsi békekonferencián 32 állam képviseltette magát, hiányoztak a központi hatalmak és Szovjet-Oroszország. A békekonferenciát megterhelte a nagy-és kisebb hatalmak ellentéte és a nagyhatalmak eltérő politikai érdekei...

Sásdi Tamás: Az első világháború

  A szarajevói merénylet és következményei   A második balkán háborút lezáró bukaresti béke aláírása után Nikola Pasic a következő kijelentést tette: „Az első menetet megnyertük, most a másodikra kell készülnünk, Ausztria ellen”. Nem kellett sokáig várnia. A balkáni puskaporos hordó...