Augusztus 20-22. a magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred ezrednapja

Augusztus 20-22. a magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred ezrednapja

Száz évvel ezelőtt, 1915. augusztus 20-22. között zajlott a keleti hadszíntéren a debreceni 2. honvéd
huszárezred egyik legfontosabb, a Chorostow - Komarow-Nowoszielk térségében megvívott ütközete. Erre az eseményre emlékezve választotta az ezred ezrednapjául ezeket a napokat. Zupka Győző huszárszázados 1917-ben a következőképpen örökítette ezt meg: a "... harcok bármelyike érdemes lenne megörökítésre; de az
összességre gyakorolt hatása szempontjából a Chorostow-nál lefolyt harc mégis első helyen áll. Ez hosszú időre és hosszú arcvonalon lehetővé tette a győzelmes előrenyomulást, mégpedig nemcsak az ezrednek, hanem a vele kapcsolatban lévő egész seregrésznek is. A diadalmas csaták és fegyvertények hosszú sorozata csatlakozik a Chorostow-i csatához s így elmondhatjuk, hogy az a sikerek láncolatának alapvezetője volt. Büszke öntudattal emlékezünk erre a napra mi, kik a hosszú világháború vérzivatarának cselekvő és szenvedő, de mindig lelkes katonái voltunk. (...) Ezeknek a napoknak az emléke számunkra dicső és örökké felejthetetlen. Ezeken a napokon derék huszárjainkkal, tisztjeinkkel együtt páratlan magyar harci erények birtokában példát adtunk arra, hogy mi maroknyi magyarok miképpen teljesítjük kötelességünket, a magyarok Istenébe és a magyar elhivatottságba vetett tántoríthatatlan bizalommal és hittel, soha el nem csüggedő kitartással."

Tisztelet a hősöknek, a bátraknak!