Könyvajánló - Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig

A rendszerváltás után közvetlen megjelent történeti szintézis első kötete kiváló tankönyv és remek olvasmány egyben. Ugyan vannak részletesebb könyvek is egyetemisták részére, de ez abban egyedülálló, hogy a
több mint ezer évet felölelő egyetemes és magyar történelmet egymás mellett tárgyalja és szinte minden fontosabb eseménnyel megismerkedhetünk. A történelmet egyetemes vonalon Róma bukásától a százéves háború koráig, míg a magyar részt az őstörténettől egészen Habsburg Albert haláláig tárgyalja. Az
események ismertetése mellett kiválóan ismertet olyan fogalmakat, mint a feudalizmus, a hűbériség, a familiaritás vagy részben a honor. Olykor-olykor ironizál is a szerző egyes történelmi események felett. A fő hangsúly a politikatörténeten van, de nem hiányozhat a gazdaság-, a társadalom és a művelődéstörténet sem. Szerencsére ezeknél a részeknél nem tér ki annyira a részletekre és a törvényeket is olyan szinten ismerteti, hogy ne legyen belőle elegünk. Egyetlen negatívum, hogy a kalandozások tárgyalásánál a 47 hadjáratból
összesen csak a közismert kettő vesztes csatát, vagyis a merseburgit és az augsburgit említi név szerint. Ennek ellenére a könyv egy kiválóan megírt szintézis első része, melyet bátran lehet ajánlani az egyetemes és magyar
történelem iránti mélyebb elmélyülésre.

Magyarok Európában 1. kötet (szerk.: Glatz Ferenc), História / Holnap Kiadó, 2003

Sásdi Tamás