Könyvajánló - Fónagy Zoltán: Modernizáció és polgárosodás 1849-1914

Véleményem szerint a sorozat legjobb darabja ez a kötet. A szerző a szokásos lineáris történetvezetéssel mutatja be a korszakot, először az önkényuralom, majd a dualizmus korszakát. Az önkényuralom koráról szóló
fejezetben egyaránt kitér a politika-, a művelődés-, a gazdaság-és a társadalomtörténetre, míg a könyv többi részén a kiegyezés utáni időket mutatja be tematikusan. A politikatörténeti részben megismerhetjük a dualizmus
intézményrendszereinek működését és persze a nyugalmi és a válságos időszakot. A gazdaságtörténeti részben láthatjuk hogyan fejlődött az ország a korszak folyamán és számomra külön dicsérendő, hogy nem volt unalmas ez a rész. Ugyanezt elmondhatjuk a társadalomtörténeti részről is, ahol a népesedési viszonyokat és a különböző társadalmi rétegeket ismerhetjük meg, de olvashatunk a nők új szerepéről és az egyesületekről is. Egyedül a művelődéstörténeti résznél éreztem egy kisebb hiányosságot, amelyben a szépirodalom és a képzőművészet fejlődéséről nem olvashatunk semmit. Ennek ellenére egy nagyon olvasmányos és
érdekes összefoglalást olvashatunk a korszakról, ajánlható bárkinek, akit érdekel a dualizmus időszaka!

Történelmi Kézikönyvtár-sorozat, Csokonai Kiadó, 2001.

Sásdi Tamás