Legújabb írásaink

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia: Apa-történetek

„És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (…)” (Malakiás 4:6)   Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató neve leginkább a nők helyzetét és a szocializmus egyes aspektusait vizsgáló szakkönyvei kapcsán lehet ismerős: Kádár leányai és  Szex és...

Könyvajánló - Tarja Kauppinen: A rendszer ellensége

Karácsonyi könyvajánlónkban egy rendkívül színes és formabontó regényt ajánlunk a történelmet szerető felnőtt olvasóknal. Tarja Kauppinen második rgénye, A rendszer ellensége egy fiktív közép-európai országban, Havasfelföldön játszódó mágikus realista történet, amelyben rengeteg történelmi és...

Sásdi Tamás: Trianon

Béketárgyalások és a trianoni békeszerződés A békekonferencia: A világháborút lezáró békekonferencia 1919. január 18-án nyílt meg Versailles-ban ugyanabban a tükörteremben, ahol napra pontosan 48 évvel korábban kikiáltották a Német Császárságot. Huszonhét állam képviseltette magát, amelyek közül...

Sásdi Tamás: 100 éve kezdődött a bethleni konszolidáció

100 éve kezdődött a bethleni konszolidáció   Száz évvel ezelőtt ezen a napon (1921. április 14.) kezdődött Bethlen István miniszterelnöksége, amit a történetírás Bethleni konszolidációként tart számon. Írásunkban megismerjük Bethlen István személyét és miniszterelnökségének főbb...

Sásdi Tamás: 80 éve halt meg Teleki Pál

80 éve ezen a napon lett öngyilkos Teleki Pál, ebben az írásban felidézzük életét és néhány régebbi cikkünk segítségével a politikai tevékenységét.   Fiatalkora, pályája az első miniszterelnökségig: A nagy történelmi múlttal rendelkező Teleki család katolikus ágából származott, ő maga...

Sásdi Tamás: A magyarországi Tanácsköztársaság

  A proletárdiktatúra kiépítése és a nemzetközi reakciók: A gyűjtőfogházban egyesült a két baloldali párt, az MSZDP és a KMP, létrejött a Magyarországi Szocialista Párt. Károlyi lemondása után késő este összeült a párt elnöksége és kijelölte az új kormány tagjait, amelyet Forradalmi...

Sásdi Tamás: Magyarország a második világháború idején

Magyarország a második világháborúban (1941-1945) Magyarország háborúba sodródása: Teleki Pál halála után a kormányzó Bárdossy Lászlót nevezte ki miniszterelnökké. Bárdossy kisnemesi-hivatalnoki családból származott. Jogász végzettsége mellett kitűnő nyelvtudása volt, így egyenes út vezetett a...

A holokauszt magyarországi emléknapja

Április 16-a a holokauszt magyarországi emléknapja. 1944. április 16-án kezdődött meg a magyarországi zsidók gettókba gyűjtése Kárpátalján.Írásunk az itt illetve más koncentrációs táborokban, munkaszolgálatban elpusztult emberekre, elsősorban a magyar zsidókra emlékezik.Pilinszky János írja...

Kiszely Tóth Anett: Malleus Maleficarum

Heinrich Kramer Institoris   Jacob SprengerMalleus MaleficarumA Boszorkánypöröly keletkezési körülményei és hatásaiaz utókorra.Szinte egyidős az emberiséggel az ismeretlentől való félelem. A tudomány térhódítása előtti időkben, amikor még nem szolgáltak megnyugtató magyarázattal a...

Kiszely Tóth Anett: Johanna, az „őrült”?

Kedves olvasó, egy híres család jeles tagját bemutató sorozattal készültem ezúttal. Főszereplője I. Ferdinánd német-római császár és magyar király családja, szülei szűkebb baráti köre. Ferdinánd király baráti kapcsolatot ápolt Guthi Országh Kristóffal, akinek birtoka volt, többek között Sirok,...

Kiszely Tóth Anett: Habsburgok - Egy dicső ház. Családi vállalkozás, amely 700 évig működött.

I.Rudolf király születésétől (1218) I. Károly császár lemondásáig (1918) pontosan 700 év telt el. Ebben az időszakban huszonnégy Habsburg- nemzedék követte egymást, és közülük kereken négyszázan élték meg a felnőtt kort. Öt uralkodó herceg, négy király és egy királynő a dinasztia ausztriai fő...

Sásdi Tamás: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc

Nemzetközi előzmények: Sztálin halála után a hidegháborús felek kapcsolatában bizonyos fokú enyhülés következett be, de mellette a szovjet blokkon belül kisebb munkásfelkelések törtek ki az NDK-ban (kelet-berlini munkásfelkelés) és Csehszlovákiában, amelyet gyorsan levertek. A két tömb...

Könyvajánló - Romsics Ignác: Bethlen István

A Horthy-korszak egyik legmeghatározóbb politikusának életrajza sokkal több egy szimpla biográfiánál. A szerző Bethlen életének bemutatása mellett részletes korrajzot is ad azokról az időkről, melyekben a címszereplő élt. A könyv legnagyobb része természetesen Bethlen miniszterelnökségéről szól, de...

Könyvajánló - Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

A szerző írt már pár monográfiát e témában, azonban ez a könyv az eddigi legteljesebb magyar sajtótörténet. A téma tárgyalását a Rákóczi-szabadságharcnál kezdi megemlítve a Mercurius Hungaricust és a rendszerváltozás környéke a végpont. Nagyobb hangsúlyt a 19. századi sajtó bemutatására helyezi,...

Könyvajánló - Nyáry Krisztián: Festői szerelmek

A szerző jelen kötetével sem okozott csalódást, sőt egy kisebb érdekességre hívta fel a figyelmemet. Visszatért ugyan ahhoz a témájához, amellyel sikeres lett, mégis sokkal többet alkotott egy szerelemről szóló kötetnél. Az előszóban ő maga szögezi le, hogy a festők életét nem nagyon ismerhetjük...

Tételek: 1 - 15 ból 200
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Évfordulók

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.11 13:21

   1504. október 12-én 31 évesen, egy, a harctéren terjedő pestis következtében meghalt I.(Hunyadi) Mátyás házasságon kívül született, de törvényesített fia, CORVIN JÁNOS horvát-szlavón bán. A királynak többször is esküt tett főurak és főpapok, ígéretük ellenére nem választották királlyá MÁTYÁS fiát, aki így végleg kiszorult a központi hatalomból. Néhány sikeres katonai akció fűződik nevéhez; pl. 1501-ben fölmentette a törökök által ostromolt Jajcát. Felesége Frangepán Katalin (Aragóniai Beatrix közeli rokona) volt. Három gyermekük született, valamennyi kisgyermekként halt meg. Fiúkkal, az öt és fél évesen elhunyt KRISTÓFFAL kihalt a HUNYADI család férfiága, majd Erzsébet nevű kislányukkal a női ág is.

   Márk Éva

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.04 14:52

   1825. október 25-én született XÁNTUS JÁNOS természettudós, néprajzkutató, a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának első igazgatója, Erdélybe települt görög családban. A szabadságharchoz nemzetőrként csatlakozott, részt vett a pákozdi csatában is. Osztrák fogságból való szökését követően súlyos nehézségek árán az USA-ba menekült, ahol eleinte "alantas" munkákat is elvállalt, majd mérnökként részt vett a  PACIFIC vasút létrehozásában, itt találkozott előszőr indiánokkal. A polgárháborúban az unionisták oldalán a hadsereg egészségügyi alakulatának főparancsnok-helyettese volt. Európába visszatérve tanulmányozta a holland és belga állatkerteket, majd az 1866-ban megnyíló Pesti Állatkert igazgatója lett. Kelet-ázsiai útjairól értékes néprajzi és egyéb anyagokat hozott haza. Állítólag az ő vadnyugati élményeit feldolgozva, róla mintázta meg KARL MAY híres hősét, OLD SHATTERHANDOT. A nemzeti hősként tisztelt Xántus 1894-ben halt meg, sírhelye a budapesti Kerepesi temetőben látható.

A HÉT TÖRTÉNELMI ESEMÉNYE

2016.09.07 12:58

  1658. szeptember 6-án zajlott a szárhegyi csata ( Gyergyószárhegy, a ma Romániához tartozó Hargita vármegyében található; nevét valószínüleg a "szármány" - meredek, kopasz lejtő - jelentésű ősi magyar szóból kapta), melyben 300 székely legyőzte a háromezres tatár és moldvai támadó sereget. Vezérük Gábor deák tanító volt, aki kapákkal, kaszákkal fölfegyverzett embereivel - köztük asszonyok is voltak - ügyesen csapdába csalta az ellenséget. 15 székely hősi halott mellett 1750 tatár veszett el. A farkasok által el nem pusztított holttesteket a székelyek tisztességgel eltemették, emiatt máig Tatárdomb a hely neve. Forrás: https://www.facebook.com/oseinkhagyatekaorogsegunk/post/775126122629076

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>