Legújabb írásaink

Kiszely Tóth Anett: Habsburgok - Egy dicső ház. Családi vállalkozás, amely 700 évig működött.

I.Rudolf király születésétől (1218) I. Károly császár lemondásáig (1918) pontosan 700 év telt el. Ebben az időszakban huszonnégy Habsburg- nemzedék követte egymást, és közülük kereken négyszázan élték meg a felnőtt kort. Öt uralkodó herceg, négy király és egy királynő a dinasztia ausztriai fő...

Sásdi Tamás: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc

Nemzetközi előzmények: Sztálin halála után a hidegháborús felek kapcsolatában bizonyos fokú enyhülés következett be, de mellette a szovjet blokkon belül kisebb munkásfelkelések törtek ki az NDK-ban (kelet-berlini munkásfelkelés) és Csehszlovákiában, amelyet gyorsan levertek. A két tömb...

Könyvajánló - Romsics Ignác: Bethlen István

A Horthy-korszak egyik legmeghatározóbb politikusának életrajza sokkal több egy szimpla biográfiánál. A szerző Bethlen életének bemutatása mellett részletes korrajzot is ad azokról az időkről, melyekben a címszereplő élt. A könyv legnagyobb része természetesen Bethlen miniszterelnökségéről szól, de...

Könyvajánló - Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

A szerző írt már pár monográfiát e témában, azonban ez a könyv az eddigi legteljesebb magyar sajtótörténet. A téma tárgyalását a Rákóczi-szabadságharcnál kezdi megemlítve a Mercurius Hungaricust és a rendszerváltozás környéke a végpont. Nagyobb hangsúlyt a 19. századi sajtó bemutatására helyezi,...

Könyvajánló - Nyáry Krisztián: Festői szerelmek

A szerző jelen kötetével sem okozott csalódást, sőt egy kisebb érdekességre hívta fel a figyelmemet. Visszatért ugyan ahhoz a témájához, amellyel sikeres lett, mégis sokkal többet alkotott egy szerelemről szóló kötetnél. Az előszóban ő maga szögezi le, hogy a festők életét nem nagyon ismerhetjük...

Könyvajánló: Csatári Bence - Poós Zoltán: Azok a régi csibészek. Párbeszéd a rock and rollról

Különös kötettel van dolgunk, amelynek lapjain interjúkat olvashatunk a Kádár-korszak könnyűzenéjének oszlopos tagjaival. Mondhatni folytatása az Ész a fontos, nem a haj című kötetnek, mégis más. A szerzők itt monográfia helyett megszólaltatják a korszak néhány képviselőjét, mégis egy olyan képet...

Topor István: A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred rövid története I. rész

A kiegyezést követően I. Ferenc József 1868. december 5-én szentesítette a magyar királyi a honvédségről alkotott XLI. törvényt, az ún. véderőtörvényt. E törvénycikk rendelkezett a királyi honvédség szervezeti felépítéséről. Ennek értelmében a magyar királyi honvédséget 82 gyalogoszászlóalj és 32...

Könyvajánló: Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom

  Egy rövidke, de annál tartalmasabb összefoglaló a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb fejezetéről, amely a forradalom kitörésének 60. évfordulójára jelent meg. A témát több szemszögből járja körbe, magát az eseménytörténetet pár oldalban bemutatja az előzményekkel együtt. A...

Sásdi Tamás: Kultúra a Horthy-korszakban III. rész

Könyvkultúra Olvasási szokások a korszak folyamán: A két világháború közötti Magyarországon bővült az irodalom iránt érdeklődők köre. A dualizmus korában szinte csak a vagyonos rétegek olvastak szépirodalmat, a Horthy-korszakban már a kispolgárság és a szervezett munkások is kezükbe vettek ilyen...

Topor István: Hatvan évvel ezelőtt vette kezdetét a szovjetek agressziója a magyar szabadság vérbefojtására

1956. november 4-én hajnali negyed ötkor megindul a "Forgószél" hadművelet, a szovjet csapatok általánostámadása a magyar forradalom letörésére. . A mintegy 60 ezer fős szovjet haderő a "Mennydörgés-444" ("Grom-444") jelszóra kezdte meg hadműveleteit. A Különleges Hadtest, és a 8. gépesített...

A Reformáció Napja

Október 31-e a Reformáció Napja több protestáns országban annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon szögezte ki Wittenbergben a vártemplom kapujára Luther Márton (Martin Luther) Ágoston-rendi szerzetes kiszögezte 95 pontból álló vitairatát "A búcsú erejének magyarázatához" címmel. Ebben...

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezünk

1956 őszére a sztálini típusú diktatúra "vörös villamosa" úgy tűnt, "holtvágányra" kerül. "A vörös villamos: a kommunizmus eszméje és gyakorlata. - írja Fenyő D. György Kányádi Sándor Kuplé a vörös villamosról című versének értelmezésében - A szocialista társadalom. Élettörténete van: valamikor...

A péterváradi ütközet 300 éves évfordulója

1700. január 31-én Ibrahim-aga ruméliai beglerbég nagy kíséret élén bevonult a császári fővárosba. Ez alkalommal a törökök nem mint mindent eltipró hódítók érkeztek Bécs falai alá, hanem mint a szultán legfőbb megbízottjai, kiknek feladata a béke közvetítése volt. Pár héttel később hasonló...

Sásdi Tamás: Kultúra a Horthy-korszakban II. rész

Szakképzés, felsőoktatás, tudományos élet A szakképzés helyzete a korszak folyamán: 1924. júliusában a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium kiadta az iparos-tanonc iskolák új szervezeti és tantervi utasítását. A rendelet az elcsatolt területek lakosságát is ide szerette volna hozni. Az 1922/12...

Könyvajánló - Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló

Könyvesiskolásként elhatároztam, hogy a Harmonia Caelestis után soha többet nem olvasok Esterházytól semmit. Mintegy 11 évig sikerült ehhez tartanom magamat. Azonban amióta tudtam, hogy beteg, éreztem, hogy mégis illene felülvizsgálni álláspontomat. Még jobban éreztem, amikor a betegségéről írta...

Tételek: 1 - 15 ból 193
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Évfordulók

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.11 13:21

   1504. október 12-én 31 évesen, egy, a harctéren terjedő pestis következtében meghalt I.(Hunyadi) Mátyás házasságon kívül született, de törvényesített fia, CORVIN JÁNOS horvát-szlavón bán. A királynak többször is esküt tett főurak és főpapok, ígéretük ellenére nem választották királlyá MÁTYÁS fiát, aki így végleg kiszorult a központi hatalomból. Néhány sikeres katonai akció fűződik nevéhez; pl. 1501-ben fölmentette a törökök által ostromolt Jajcát. Felesége Frangepán Katalin (Aragóniai Beatrix közeli rokona) volt. Három gyermekük született, valamennyi kisgyermekként halt meg. Fiúkkal, az öt és fél évesen elhunyt KRISTÓFFAL kihalt a HUNYADI család férfiága, majd Erzsébet nevű kislányukkal a női ág is.

   Márk Éva

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.04 14:52

   1825. október 25-én született XÁNTUS JÁNOS természettudós, néprajzkutató, a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának első igazgatója, Erdélybe települt görög családban. A szabadságharchoz nemzetőrként csatlakozott, részt vett a pákozdi csatában is. Osztrák fogságból való szökését követően súlyos nehézségek árán az USA-ba menekült, ahol eleinte "alantas" munkákat is elvállalt, majd mérnökként részt vett a  PACIFIC vasút létrehozásában, itt találkozott előszőr indiánokkal. A polgárháborúban az unionisták oldalán a hadsereg egészségügyi alakulatának főparancsnok-helyettese volt. Európába visszatérve tanulmányozta a holland és belga állatkerteket, majd az 1866-ban megnyíló Pesti Állatkert igazgatója lett. Kelet-ázsiai útjairól értékes néprajzi és egyéb anyagokat hozott haza. Állítólag az ő vadnyugati élményeit feldolgozva, róla mintázta meg KARL MAY híres hősét, OLD SHATTERHANDOT. A nemzeti hősként tisztelt Xántus 1894-ben halt meg, sírhelye a budapesti Kerepesi temetőben látható.

A HÉT TÖRTÉNELMI ESEMÉNYE

2016.09.07 12:58

  1658. szeptember 6-án zajlott a szárhegyi csata ( Gyergyószárhegy, a ma Romániához tartozó Hargita vármegyében található; nevét valószínüleg a "szármány" - meredek, kopasz lejtő - jelentésű ősi magyar szóból kapta), melyben 300 székely legyőzte a háromezres tatár és moldvai támadó sereget. Vezérük Gábor deák tanító volt, aki kapákkal, kaszákkal fölfegyverzett embereivel - köztük asszonyok is voltak - ügyesen csapdába csalta az ellenséget. 15 székely hősi halott mellett 1750 tatár veszett el. A farkasok által el nem pusztított holttesteket a székelyek tisztességgel eltemették, emiatt máig Tatárdomb a hely neve. Forrás: https://www.facebook.com/oseinkhagyatekaorogsegunk/post/775126122629076

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>