Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia: Apa-történetek

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia: Apa-történetek

„És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (…)”
(Malakiás 4:6)

 

Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató neve leginkább a nők helyzetét és a szocializmus egyes aspektusait vizsgáló szakkönyvei kapcsán lehet ismerős: Kádár leányai és  Szex és szocializmus című műveiben a gyengébb nem sorsát taglaljahazánk történelmének e jeles időszakaiban, míg „Puszi Kádár Jánosnak” című interjúkötete az 1970-es évek munkás- és nőtörténetébe enged betekintést. Ezeken kívül a szerző számos további művet is jegyez, több kultúr- és nőtörténeti köteten működött közre társszerzőként, valamint irodalmi folyóiratokban is publikál.

Ezúttal azonban, életművében mindeddig egyedülálló módon, szépirodalommal, azon belül is novelláskötettel jelentkezett: az Apa-történetek családi és személyes emlékek gyűjteménye, mely a szerző személyes perspektívájából reflektál a közelmúltbeli magyar történelem főbb mozzanataira, a rendszerváltozástól kezdve olyan emlékezetes eseményeken át, mint például a tragikus kimenetelű 2006-os tűzijáték, egészen napjainkig. Külön érdeme az Apa-történeteknek, hogy megannyi ikonikus kultúrtörténeti elemet örökít meg, és tesz közös örökségünk részévé: olvashatunk benne többek között dollárboltokról, emlékezetes gyermekkori játékokról, iskolai barátságokról, vagy a modernebb időkből internetes társkeresésről, ghostingról, családalapításról, szülői létről, melyek ábrázolása mindvégig szépirodalmi igényű.

A kötetben szereplő novellák némelyike korábban már megjelent az író közösségi oldalán, irodalmi folyóiratokban, valamint a Trianoni történetek Szabadkától Budapestig c. kötetben, az Apa-történetek azonban egy hiánypótló gyűjtés, amely több évtized válogatott prózaanyagát öleli fel. Ráadásul fotómellékletet is találunk a kötet végén, amely egy, a Kádár-korszakban felnőtté váló és családot alapító férfinak, a szerző édesapjának – és rajta keresztül egy egész korszaknak, korszellemnek – állít emléket.

A novellák többségében kulcsszerepet kap az édesapa, de a kötet által felölelt időintervallum elég tág: a nagyszülőkről és a távolabbi rokonokról fennmaradt anekdotáktól a kétezres évekig és a szerző immár kamasz fiáig terjed, a legfrissebb írás pedig a jelenben játszódik, ezzel is aláhúzva a generációk közötti kapcsolat elengedhetetlen voltát. Az összekötő kapocs pedig a családi kötelékek fontossága. A történetekből kiviláglik, hogy mekkora felelősség van minden egyes generáción az értékek továbbadására nézvést, és mire a végére érünk, láthatjuk, hogyan vált felnőtté, majd szülővé az a kislány, aki az első oldalakon még rajongva tekint fel édesapjára.

A családi kötelékek jelentőségéről szól ez a könyv, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni. Világunkban egyre inkább megkérdőjeleződik a család szerepe, ez az eszme mindinkább felhígul, nincsenek már annyira egymásra utalva a rokonok, mint akár csak egy pár évtizeddel ezelőtt. E körülmények között még nagyobb értéket képvisel minden olyan mű, amely rávilágít, hogy mennyire elemi igénye és szüksége van minden gyermeknek szülőkre, édesapára, édesanyára, nagyszülőkre, testvérekre és távolabbi rokonokra, de még barátokra, háziállatokra és játékokra is, amelyek emléke egy életen át velünk marad. Amit otthonról hozunk, azt akarva-akaratlanul is továbbadjuk, továbbadhatjuk az utánunk következőknek, legyen az akár egy családtag hiánya, akár valamilyen pozitív emlék, tapasztalat.

Jó szívvel ajánlom ezt a novelláskötetet mindazoknak, akik számára a kulturális örökségünk megőrzése evidens, azoknak pedig még inkább, akik biztos családi, értékrendbeli alapok nélkül kénytelenek boldogulni. A könyvben olvasható sorsokból rengeteget tanulhatunk felelősségről, emberi kapcsolatokról, összetartásról, érzelmi kötődésről, és még számos megkerülhetetlen témáról, amelyek mindannyiunk életében meghatározó szerepet töltenek be.

Időtálló értékek köszönnek vissza a könyv soraiból. Különösen tanulságos lehet a felnőttkor küszöbén állóknak, hogy elkerüljék az életben rájuk leselkedő buktatókat, de az érettebb korosztály is számos értéket találhat ebben a magas irodalmi színvonalon megírt, biztos történelmi alapokon nyugvó kötetben.

 

Amennyiben az ajánló felkeltette az érdeklődésed, a könyvet itt tudod megrendelni: https://www.libri.hu/szerzok/toth_eszter_zsofia.html

 

Publio Kiadó, 2022

 

Tarja Kauppinen