Legújabb írásaink

Ady Endre: Szegények karácsonya

Karácsony. A legendák szent ünnepe, amely a legszebb, a legdicsőbb valamennyi közt. Karácsony… e szónál millió szív dobban össze, s millió ajkról hangzik fel a hála, a zsolozsma a nagy mindenség Urához, aki beváltá az ígéretet, s Megváltót adott a bűnös emberiségnek. Ünnepet ül az egész keresztyén...

Karácsony ünnepe és szerepe a néphagyományban

A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének napja. Krisztus születésének december 25-ei megünnepléséről az első adatok a IV. századból származnak. Gyökere azonban a római ünnepek között keresendő. Az ókori római ünnepek közül kiemelkedett Saturnalia ünnepe. Saturnusnak,...

Könyvajánló - Frank N. Stein: Raszputyin. Szerzetescsuhába bújt ördög

A könyv a 20. század eleji Oroszország legmisztikusabb alakjáról íródott, aki körül napjainkban is számos legenda kering. A szerző nagyobbrészt a cári udvarban eltöltött időről írt legtöbbet, azt viszont mindenrészletre kiterjedően kivesézte szinte. Bemutatja, hogyan kerül a cári udvarba, hogyan...

A limanowai csata 101. évfordulója

A limanowai csata 101. évfordulója alkalmából osztjuk meg a Digitális Legendárium munkacsoport által készített remek animációs filmet. www.youtube.com/watch?v=zNWvcLaGEzo

Könyvajánló - Hahner Péter: Legújabb 100 történelmi tévhit...

Négy év telt el a szerző legutóbbi tévhitekkel foglalkozó könyvének megjelenése óta. Akkor azt mondta, hogy nem akar harmadik kötetet írni. Mégis megírta és sajnos személy szerint azt mondom, hogy a könyv olvasása közben kicsit érződik, hogy annyira nem akarta ő ezt megírni. Nagyon sok minden...

Könyvajánló - Gunst Péter: A magyar történetírás története

A sorozat egyik rendhagyó témájú kötetével van dolgunk. A magyart történetírás történetét középkortól egészen a rendszerváltásig nem nagyon dolgozták fel, 3 évvel ezelőtt Romsics Ignác kitűnő munkája is csak két évszázad historiográfiáját vette nagyító alá. A szerző szinte úttörőként vállalkozott...

Sásdi Tamás: A trianoni Magyarország első évei...

I. Az első Teleki-kormánytevékenysége:A trianoni békeszerződés aláírása után nem sokkal lemondott a népszerűtlen feladatra vállalkozó Simonyi-Semadam Sándor vezette kormány. Horthy és környezete nem is gondolt arra, hogy a januári választásokon győztes Kisgazdapárt soraiból kérjen fel valakit...

Könyvajánló - Nemeskürty István: Kis magyar művelődéstörténet

Mostanában gondolkodtam rajta, hogy újra kellene olvasni ezt a könyvet és írni róla. A szerző pár hete távozott az élők sorából, így még jobban aktuális lett. 11 évvel ezelőtt olvastam először ezt a könyvet, akkor nagyon tetszett. Azonban túl sokkal több ilyen témájú könyvön máshogy tekintette erre...

1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk

1956 őszére a sztálini típusú diktatúra "veres villamosa" úgy tűnt, "holtvágányra" kerül. A váltók átállítása a koncepciós perben elítélt Rajk Lászlónak és három társának, Pálffy Györgynek, Szőnyi Tibornak és Szalai Andrásnak október 6-i temetésével kezdődött. A Kerepesi úti temetőből távozó...

Könyvajánlók - Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867

A sorozat harmadik kötete egy kicsit eltér az első kettő tematikájától. A szerző már az előszóban leszögezi, hogy a magyar és egyetemes történelmet egységesen kívánja bemutatni. A tárgyalt időszak a szatmári békétőlegészen a kiegyezésig tart. Jómagam soha nem voltam rajongója a 18. századi magyar...

Könyvajánlók - Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711

A sorozat második kötetében mintegy két és fél évszázad magyar és egyetemes történelmét tekinti át a szerző.  A fő vezérfonal ugyan a magyar történelem, de emellett egyes egyetemes történeti részeket is részletesen tárgyal. Leginkább a hadtörténetre tér ki, de természetesen nem hiányozhat a...

Könyvajánló - Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig

A rendszerváltás után közvetlen megjelent történeti szintézis első kötete kiváló tankönyv és remek olvasmány egyben. Ugyan vannak részletesebb könyvek is egyetemisták részére, de ez abban egyedülálló, hogy atöbb mint ezer évet felölelő egyetemes és magyar történelmet egymás mellett tárgyalja és...

Polgár László: Hét golyó, mint Szarajevóban

A 20. század elején az Osztrák-Magyar Monarchia újabb területeket akart szerezni a Balkánon. A szerbek, akik eközben Nagy-Szerbia létrehozásán munkálkodtak, ezt persze nem nézték jó szemmel. 1914. júniusában Ferenc Ferdinánd trónörökös Szarajevóba látogatott, hogy megszemlélje az ottani...

Könyvajánló - Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában 1914-1945

A szerző azon történészek közé tartozik, akiktől nem szívesen olvasok könyvet, mivel kicsit nehezen emészthetőek, esetleg elalszok rajtuk. Ez a műve a kevesek kivételét szolgálja. Szerencsére könnyenemészthető, olykor pedig megcsillan az ironikus humor is a sorok között. A sorozatban eddig olvasott...

Tételek: 46 - 60 ból 197
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>