Legújabb írásaink

Könyvajánló - Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül

Megtörtént eseményt beszél el a regény, mégsem egy száraz dokumentumregény. Karinthy a saját betegségét meséli el betegsége tüneteinek megjelenésétől a egészen a műtét utáni lábadozásig. A műben ő maga a főhős, nem egy kitalált személy, sőt a helyszínek is valósak. Az elején a Centrál Kávéházban...

Könyvajánló - Turbucz Dávid: A Horthy-kultusz 1919-1944

Nehéz, de érdekes olvasmánnyal volt dolgom. Tisztában voltam vele, hogy nem lesz könnyű, azonban pont olyan témáról szól a könyv, ami nagyon érdekel. A könyv nem magáról Horthy Miklósról szól, hanem arról, hogyan látták őt a kortársai a kormányzósága idején. Egy kis politológiai bevezetőt és egy...

Könyvajánló - Nyáry Krisztián: Merész magyarok

A szerzőt olvasni és hallgatni egyaránt felemelő érzés. Hasonlóan az előző könyvéhez, ebben a kötetben is olyan magyar emberekről olvashatunk, akik nagyot alkottak életük folyamán. A mostani azonban kicsit más. Számos olyan életrajz található benne, amely kicsit elgondolkodtatja, netán fejbe vágja...

"A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közöny" - A budapesti gettó felszabadulásának emlékére

Elie Wiesel gondolatával emlékezünk meg a budapesti gettó felszabadulásáról. 1945. január 18-án a szovjet csapatok elérték a budapesti nagygettó kapuját és megkezdődött a még életbenmaradt üldözöttek felszabadítása.A pesti gettó felállítására Szálasi hatalomra kerülését követően került sor....

Emlékezés a 2. magyar hadsereg pusztulására

1943. január 12-én kezdődött a 2. magyar hadsereg sorsát megpecsételő doni áttörés. A Don kanyarulatánál egy kb. 200 kilométeres frontszakaszt kellett a magyar hadseregnek tartania. A magyar hadvezetés többé-kevésbé tisztában volt azzal, hogy januárban a velük szemben álló szovjet egységek (a...

Sásdi Tamás: A nagy gazdasági világválság következményei Magyarországon és a Gömbös-kormány belpolitikája

A válság átterjedése Magyarországra:A válság 1929 októberében a New York-i tőzsdekrachhal vette kezdetét, amely általános pénzügyi, majd termelési-eladási válsággá bővült. (Bővebben az USA a két világháború között és a nagy gazdasági világválság című cikkben lehet róla olvasni:...

Ady Endre: Szegények karácsonya

Karácsony. A legendák szent ünnepe, amely a legszebb, a legdicsőbb valamennyi közt. Karácsony… e szónál millió szív dobban össze, s millió ajkról hangzik fel a hála, a zsolozsma a nagy mindenség Urához, aki beváltá az ígéretet, s Megváltót adott a bűnös emberiségnek. Ünnepet ül az egész keresztyén...

Karácsony ünnepe és szerepe a néphagyományban

A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének napja. Krisztus születésének december 25-ei megünnepléséről az első adatok a IV. századból származnak. Gyökere azonban a római ünnepek között keresendő. Az ókori római ünnepek közül kiemelkedett Saturnalia ünnepe. Saturnusnak,...

Könyvajánló - Frank N. Stein: Raszputyin. Szerzetescsuhába bújt ördög

A könyv a 20. század eleji Oroszország legmisztikusabb alakjáról íródott, aki körül napjainkban is számos legenda kering. A szerző nagyobbrészt a cári udvarban eltöltött időről írt legtöbbet, azt viszont mindenrészletre kiterjedően kivesézte szinte. Bemutatja, hogyan kerül a cári udvarba, hogyan...

A limanowai csata 101. évfordulója

A limanowai csata 101. évfordulója alkalmából osztjuk meg a Digitális Legendárium munkacsoport által készített remek animációs filmet. www.youtube.com/watch?v=zNWvcLaGEzo

Könyvajánló - Hahner Péter: Legújabb 100 történelmi tévhit...

Négy év telt el a szerző legutóbbi tévhitekkel foglalkozó könyvének megjelenése óta. Akkor azt mondta, hogy nem akar harmadik kötetet írni. Mégis megírta és sajnos személy szerint azt mondom, hogy a könyv olvasása közben kicsit érződik, hogy annyira nem akarta ő ezt megírni. Nagyon sok minden...

Könyvajánló - Gunst Péter: A magyar történetírás története

A sorozat egyik rendhagyó témájú kötetével van dolgunk. A magyart történetírás történetét középkortól egészen a rendszerváltásig nem nagyon dolgozták fel, 3 évvel ezelőtt Romsics Ignác kitűnő munkája is csak két évszázad historiográfiáját vette nagyító alá. A szerző szinte úttörőként vállalkozott...

Sásdi Tamás: A trianoni Magyarország első évei...

I. Az első Teleki-kormánytevékenysége:A trianoni békeszerződés aláírása után nem sokkal lemondott a népszerűtlen feladatra vállalkozó Simonyi-Semadam Sándor vezette kormány. Horthy és környezete nem is gondolt arra, hogy a januári választásokon győztes Kisgazdapárt soraiból kérjen fel valakit...

Könyvajánló - Nemeskürty István: Kis magyar művelődéstörténet

Mostanában gondolkodtam rajta, hogy újra kellene olvasni ezt a könyvet és írni róla. A szerző pár hete távozott az élők sorából, így még jobban aktuális lett. 11 évvel ezelőtt olvastam először ezt a könyvet, akkor nagyon tetszett. Azonban túl sokkal több ilyen témájú könyvön máshogy tekintette erre...

Tételek: 46 - 60 ból 200
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>