Könyvajánló - Gunst Péter: A magyar történetírás története

A sorozat egyik rendhagyó témájú kötetével van dolgunk. A magyart történetírás történetét középkortól egészen a rendszerváltásig nem nagyon dolgozták fel, 3 évvel ezelőtt Romsics Ignác kitűnő munkája is csak két évszázad historiográfiáját vette nagyító alá. A szerző szinte úttörőként vállalkozott erre a feladatra és 273 oldalon keresztül rendkívül érdekes formában vázolja fel a hazai történetírás fejlődését. A középkori és a humanista történetírás bemutatásánál kitekintést tesz Európára is, majd a főbb képviselőket és műveiket ismerhetjük meg. Utoljára a tudományos történetírás alapvetésénél tesz egyetemes kitérőt. Láthatjuk, hogyan alakul át a kezdetben királyok életét bemutató történetírás, hogyan honosodnak meg a különböző témák és módszerek. Itt már nem csak a főbb képviselőkön van hangsúly, hanem megismerhetjük a történetírást támogató intézmények működését és a történészképzést is és bepillantást nyerhetünk a különböző korszakok fontosabb kiadványaiba. Képet kaphatunk a szellemtörténet, majd a marxista történetírás térhódításáról is. A könyv ajánlható bárkinek, akit érdekel a magyar történetírás és a tudománytörténet.

 

Sásdi Tamás

 

Történelmi Kézikönyvtár sorozat, Csokonai Kiadó, 2000