Legújabb írásaink

Topor István: A csíksomlyói búcsú eredete és a történelmi valóság

1567 pünkösd szombatján János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel indult meg, hogy Csík, Gyergyó és Kászon székek katolikus népét áttérítse az unitárius hitre. A székelyek István, gyergyófalvi plébános vezetésével fegyvert ragadtak. Magukat Isten kegyelmébe ajánlva, és Szűz Mária segítségéért...

Topor István: Pünkösdi népszokások

Pünkösd elnevezése a  görög  pentekoszté, 'ötvenedik' szóból származik. A húsvétot követő ötvenedik, a Szentlélek eljövetelének ünnepe a keresztény világban. Mivel húsvéthoz szorosan kapcsolódó, ezért ez is mozgóünnep. A Kr. u. 325-ben tartott niceai zsinat nyilvánította ünneppé. A...

vitéz Szoboszlai Endre: Pünkösd ünnepéről

A Pünkösd ünnepét a 2. századtól tartjuk számon. De ne szaladjunk időben ennyire vissza, előbb ismerkedjünk meg a közlemúlt vonatkozó emlékével. Magyarországon a rendszerváltás előtt vallási ünnepeket alig-alig lehetett megünnepelni, legalábbis állami ünnepként. A változások után először 1993....

Sásdi Tamás: Magyarország belpolitikája a második világháború előestéjén

Új politikai irányzatok az 1930-as években:Még Gömbös Gyula hatalomra kerülése előtt alakult meg Böszörményi Zoltán vezetésével a kaszáskeresztes mozgalom. Harcias jobboldaliságával hatalmas tömegeket mozgósított a Tiszántúlon. Neve is mutatja, hogy főleg a paraszti társadalmat célozta meg és a...

Könyvajánló - Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok

Monumentális munka és kissé nehéz olvasmány egyszerre. Az ókor életrajzi lexikonjának is nevezhetnénk, de lexikonnak túl hosszúak az életrajzok, van, amelyik eléri a 70 oldalt. A szerző egy görög és egy római személy életét mutatja be párokban és utána a legtöbb életrajzot össze is veti egymással....

400 éve hunyt el William Shakespeare

1564. április 23-án ezen a napon született és 1616-ban, 52. születésnapján hunyt el a világ legnagyobbdrámaírója, William Shakespeare. Shakespeare életútja csupa rejtelem. Az életművére vonatkozó adatok jórészt bizonytalanok, leghíresebb verssorainak hitelessége is kétséges. Már azt is kétségbe...

A magyar holokauszt emléknapja

2001. április 16-óta emlékezünk a magyarországi holokauszt áldozataira. Magyarország 1944. március 19-inémet megszállása után a Sztójay-bábkormány sorra hozta a zsidóellenes rendeleteket a sárga csillag viselésétől a kerékpárok beszolgáltatásán és azsidók lakásának igénybevételén át a zsidók...

A költészet napja

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar lírát és alkotóit. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és költői versenyekkel tisztelegnek József Attila és a magyar líra előtt. Orbán Ottó Ars politica című versével...

Könyvajánló - Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnöksége 1939-1941.

Alapos munkával megírt könyv egy fiatal történésztől, amelyben Teleki Pál második miniszterelnökségét és halálának körülményeit mutatja be részletesen.  A kötet fő hangsúlya a külpolitikai eseményeken van, amelyből természetesen nem hiányozhat a második bécsi döntés, a háromhatalmi...

Könyvajánló - Ujváry Gábor: "Egy európai formátumú államférfi". Klebelsberg Kuno (1875-1932)

  A két világháború közötti Magyarország egyik legmeghatározóbb politikusáról nagyon régen hiányzott már egy teljes életrajz. Mondhatni a legtöbb ember – közöttük voltam én is – a kultuszminiszteri munkásságán kívül semmit nem tud róla. Igaz, ez a leglényegesebb momentuma az életének, de...

A hét történelmi személye

Lévén ez a hét a forradalom hete, ezért a hét történelmi személyévé egy olyan alakot választottam, aki a szabadságharc kiemelkedő szerepet játszott, a köztudatban azonban nagyon kevesen ismerik őt. Ez a személy Driquet Péter honvéd alezredes.Driquet Péter eredeti neve Peter Driquet von Ehrenbruck...

A hét történelmi eseménye (március 14 - 20.)

Sásdi Tamás: Forradalom és szabadságharc 1848-49-ben MagyarországonA forradalom kitöréseA februári párizsi forradalom híre március 1-én ért Bécsbe és Pozsonyba. Március 3-án az alsótábla kerületi ülésén Kossuth új feliratot javasolt, amelyet történelmi jelentőségű beszéddel indokolt....

A hét történelmi eseménye (2016. március 7 - 13.)

1916. március 9-én vette kezdetét az ötödik isonzói csata. Az olaszok elfoglalták Görz (Gorizia) városát. Sikereiket nem tudták tartósan "konzerválni", mivel a Monarchia hadereje Trentino térségében váratlan ellencsapást mért az olasz védőállásokra és előrenyomulásba kezdett. A Nagy...

A hét történelmi személye (2016. március 7 - 13.)

541 éve, 1475. március 6-án született a művészettörténet egyik legnagyobb géniusza, MICHELANGELO Buonarotti. 13 évesen állt Ghirlandaio festőhöz tanulónak, majd Bertoldónál a szobrászattal ismerkedett. Itt figyelt fel rá LORENZO DE MEDICI, házába fogadta, ahol családtagként bántak vele. Lorenzo...

Tisztelt Látogatóink!

Honlapunk szerkesztősége már régebben fontolgatja a Korok megújítását. Ezért az évfordulók rovatunkat tartalmilag teljesen átalakítjuk. A jövő héttől kezdődően A hét történelmi eseménye, illetve A hét történelmi személye címmel olvashatnak érdekességeket a magyar és egyetemes...

Tételek: 31 - 45 ból 200
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>