vitéz Szoboszlai Endre: Pünkösd ünnepéről

vitéz Szoboszlai Endre: Pünkösd ünnepéről

A Pünkösd ünnepét a 2. századtól tartjuk számon. De ne szaladjunk időben ennyire vissza, előbb ismerkedjünk meg a közlemúlt vonatkozó emlékével. Magyarországon a rendszerváltás előtt vallási ünnepeket alig-alig lehetett megünnepelni, legalábbis állami ünnepként. A változások után először 1993. május 31-én lett munkaszüneti nap Pünkösd hétfő.

De miért is esik más és más napra minden évben a Pünkösd, és honnan ered az elnevezés? Pünkösd azért "mozog" a naptárban, mert valójában húsvét ünnepe a "mozgó" ünnep. A húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget
követő első holdtölte utáni első vasárnap... A pünkösd szó a görög "pentakoszté" szóból ered, mely ötvenedik napot jelent és arra utal, hogy húsvét szombatjának ünnepe után vagyunk 50 nappal.
A történeti visszatekintésben elsőként a zsidó nép ünnepét kell megemlíteni, mikor is a húsvét szombatját követő ötvenedik nap a befejezett aratás meghálálásának ünnepe volt a Szentföldön. A későbbi időkben ez a nap a híres Sínai-hegyi törvényhozás ünnepévé vált, vagyis amikor Mózes megkapta Istentől - kőtáblákon - a törvényeket. Izráel népe a Pünkösd ünnepét különleges áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltötte el. Ekkor mutatták be az új gabonából készült két kovászos kenyeret, és gyümölcsöket is ajánlottak fel Izráel istenének, Jahvénak...
Másodikként a Pünkösd keresztény vonatkozásait kell említeni. Természetesen a zsidó nép pünkösdi ünnepéből alakult ki a kereszténység ezen ünnepe, amelyen a Szentlélek eljövetelét ünnepli a keresztény ember, vallási felekezetétől függetlenül. Ezen ünnepet a keresztény világ a Krisztus utáni 2. századtól tartja számon. Később (mint Isten kiválasztott népének, a zsidó népnek ünnepe esetében) a keresztény világ is hozzákapcsolta Pünkösd tartalmához az újtestamentumi törvényhozásra való megemlékezést, sőt magát a
keresztény egyház megalapítását is erre a neves ünnepnapra tették.


2017 pünkösdje óriási horderejű lehet A jövő évben, 2017-ben, június 4-én lesz Pünkösd vasárnap, éppen akkor, amikor a trianoni békediktátum (ami a magyarság számára igen tragikus esemény volt), aláírásának is lesz majd az emléknapja, amit pár éve már a magyarság összetartozásának, összefogásának a napjaként
emlegetünk! Az időpontok egybeesése miatt jómagam már most javaslom a szervezőknek, megemlékezőknek, hogy jó előre gondoljanak a 2017. évi pünkösdi eseményekre! Mivel jövőre, még nagyobb lehet majd a súlya, a
hordereje például a csíksomlyói eseményeknek, vagy bárhol máshol is lesz majd megemlékezés! Ezekre akár már az idén is rá lehet készülődni...
Mi, mai megemlékezők, töltsük békességben a Szentlélek eljövetelének ünnepét!