Könyvajánló - Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig. Teleki Pál második miniszterelnöksége 1939-1941.

Alapos munkával megírt könyv egy fiatal történésztől, amelyben Teleki Pál második miniszterelnökségét és halálának körülményeit mutatja be részletesen.  A kötet fő hangsúlya a külpolitikai eseményeken van, amelyből természetesen nem hiányozhat a második bécsi döntés, a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozás és a Jugoszláviával kötött örökbarátsági szerződés, de a fő hangsúly az eddig nem nagyon vázolt emigráns kormány tervén van. Ez eddig hiányzott a Telekiről szóló munkákból, itt részletesen megismerhetjük magát a tervet és a megvalósítására tett erőfeszítéseket végül a meg nem valósult terv utóéletét. A belpolitikáról ugyan kevesebb szó esik, de itt főleg a nyilasok visszaszorításáról és egy szintén eddig ismeretlen, Teleki által kidolgozott alkotmánytervezetről olvashatunk, amelyet portugál mintára alkotott meg. Vélhetően a legérdekesebb rész a néhai miniszterelnök haláláról szóló fejezet, amelyben ismerteti az öngyilkosság, esetleg gyilkosság verzióit, ő maga azonban nem foglal állást, hogy valójában mi történhetett a Sándor-palotában 1941. április 3-án éjszaka. A kérdés nyitott marad. A kötet második része egy rendkívül gazdag forrásgyűjtemény, amely a könyv feldolgozás részeihez kapcsolódik szorosan. A kötetet végül egy olyan életrajzi lexikon zárja, amely a kötetben szereplő összes személyt alaposan bemutatja. Összefoglalva egy olyan kötetet vehet kezébe az olvasó, amelyből szinte minden részletre kiterjedően megismerheti Teleki Pál második miniszterelnökségét és halálának körülményeit, illetve a róla szóló tévhiteket.

 

Kairosz Kiadó, 2015

 

SásdI Tamás