Könyvajánlók - Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711

A sorozat második kötetében mintegy két és fél évszázad magyar és egyetemes történelmét tekinti át a szerző.  A fő vezérfonal ugyan a magyar történelem, de emellett egyes egyetemes történeti részeket is részletesen tárgyal. Leginkább a hadtörténetre tér ki, de természetesen nem hiányozhat a politika-, a gazdaság-,
a társadalom-és a művelődéstörténet sem. Az egyetemes történeti témáknál helyet kapnak többek között a földrajzi felfedezések és gazdasági következményei, a francia - Habsburg évszázados vetélkedés, a reformáció, a németalföldi szabadságharc, az angol (polgári) forradalom, a spanyol örökösödési háború és az északi háború.  A magyar történelem tárgyalásánál is domináns szerepet játszik a hadtörténet, Hunyadi János
törökellenes harcaitól kezdődően a Rákóczi-szabadságharcig részletesen bemutatja a nagyobb ütközeteket, míg a politikatörténetnél részletesen Mátyás uralkodását és a Mohács utáni három részre szakadt Magyarország államformáit mutatja be. Mellette szerencsére kisebb szerepet kap a gazdaságtörténet, míg a
kultúra - legnagyobb örömömre - részletes jellemzést kap. Egyes témákat ugyan részletesen jellemez, de maga a könyv annyira olvasmányos, hogy sokszor csak azt vesszük észre, hogy a téma végéhez értünk, pedig még olvasnánk róla. Ezzel kapcsolatban kisebb negatívum a Rákóczi-szabadságharc bemutatása, legalábbis én
azt éreztem, hogy jobban a hadi eseményekre fókuszál, míg az országgyűlések eseményeiről alig ír valamit. Ennek ellenére a sorozat ezen darabja is kiváló alkotás, bátran ajánlható mindazoknak, akik a középiskolában tanultakat átismételni, illetve bővíteni szeretnék.

Magyarok Európában II. kötet (szerk. Glatz Ferenc), História / Holnap Kiadó, 2006.

Sásdi Tamás