Legújabb írásaink

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia: Antall József útja a miniszterelnökségig (1932-1989)

Egyedülálló összeállítás született a Veritas Történetkutató Intézet munkatársától, amelyet a rendszerváltás utáni első miniszterelnök születésének 83. évfordulójára jelentettek meg. A dokumentumkötetből tökéletes képet kaphatunk a néhai miniszterelnök rendszerváltás előtti életéről. A rövid szerzői...

A debreceni 2-es honvéd huszárok arany vitézségi éremmel kitüntetett katonái. Összeállította: Topor István

Tiszti érmesekBékéssy Béla százados, olimpiai ezüst érmes kardvívó1915. május 12-én Békessy Béla  százados üldözőkülönítménye élén a galíciai Kolbuszovan át nyomult előre és páratlan lendülettel üldözve, újból és újból visszavetette az ismételten megkapaszkodó orosz utóvédet. Sikeres harcai...

Könyvajánló - Michel Houellebecq: Elemi részecskék

Ha röviden jellemezhetném a könyvet, annyit írnék róla: tudományosan erotikus.  Sokan az Európaipsychóként emlegetik a regényt, véleményem szerint semmi olyan brutális nincs benne, hogy kiérdemelné ezt a titulust. Gyilkosság abszolút nincsen benne, ellenben magas a szexuális túlfűtöttsége. Ha...

A köröstárkányi és nyégerfalvi magyarirtás évfordulóján

1919. április 18-án a partiumi Köröstárkányt és Nyégerfalvát román félkatonai alakulatok vettékbirtokukba. Erre az adott nekik lehetőséget, hogy a Székely Hadosztály kénytelen volt visszavonulni. A csatában Köröstárkány népe a hadosztály oldalán "példátlan hősiességgel" vett részt, férfiak,...

Limanova 1914

A Digitális Legendárium munkacsoportnak az 1914-es limanovai csatáról készült animációs filmjét tegnap mutatták be Honvéd Kulturális Központ színháztermeben. Az első világháború iránt érdeklődőknek ajánljuk. Megérdemlik a népszerűsítést, mert nagyszerű filmet...

A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja

2001. április 16-óta emlékezünk a magyarországi holokauszt áldozataira. Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után a Sztójay-bábkormány sorra hozta a zsidóellenes rendeleteket a sárga csillag viselésétől a kerékpárok beszolgáltatásán és a zsidók lakásának igénybevételén át a zsidók...

A költészet napja

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar lírát és alkotóit. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és költői versenyekkel tisztelegnek József Attila és a magyar líra előtt. Debrecenben hagyományosan erre az...

Húsvéthétfő

Supka Géza a húsvéti szokásoknak háromféle gyökeréről beszél. Megállapítja, hogy kevés olyan ünnepe van az emberiségnek, amelyhez már eleve annyi téves eszme, néphit és népetimológia fűződne, mint a húsvéthoz. A piros tojásokat tojó nyúlról, a kiváló etnológus, Solymossy Sándor mutatta ki, hogy...

Topor István: Frontbarátkozás 1916 húsvétján

A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred 1916-os húsvétjáról szóló írás elérhető az alábbi linken:https://nagyhaboru.blog.hu/2015/04/04/frontbaratkozas_1916_husvetjan

Minden kedves olvasónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk

Húsvétvasárnaphoz ugyancsak sokszínű hagyományok kapcsolódtak. Akárcsak más nagy ünnepen, ilyenkor nem főztek, a trágyát nem hordták ki az istállóból, nem söpörtek, varrni sem volt szabad.A seprési tilalomnak a Tápió mentén azt a magyarázatot adták, hogy így elsepernék a locsolókat.Nem hajtott ki...

Dsida Jenő: Husvétvárás

          Husvét, husvét! a kábult emberek          harsogva mennek templomi zászlókkal          tüzes-piros nagyszombat...

Nagyszombat

A nagyszombat a nagyböjt és a nagyhét utolsó napja, húsvét előestéje. A nap Jézus Krisztus sírbanpihenésének emléknapja. Húsvét vigíliájának estéje a tűzszenteléssel kezdődik. A fehér ruhát öltött pap megáldja a tüzet, meggyújtják Krisztus feltámadását jelképező húsvéti gyertyát. A misén felhangzó...

Magyarország német megszállása: 1944. március 19.

71 évvel ezelőtt szállták meg a németek hazánkat. Hitler és a náci vezetők szemében hazánk megbízhatatlannak számított. A Kállay-kormány kiugrási kísérleteiről a németek pontos információkkal rendelkeztek.  Hitler bizalma 1943 áprilisa óta Horthyban is végleg megingott. Úgy vélte,...

A 167 évvel ezelőtti március 15-re emlékezünk

Történelmünk legdicsőbb napjára a legméltóbban a forradalom lánglelkű költőjének, Petőfi Sándornak naplóbejegyzésével emlékezhetünk. "A forradalom lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapózott, végre Bécset is fölgyújtotta, Bécset!... és mi folyvást lelkesedtünk ugyan, de nem...

Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-e a kommunistadiktatúrák áldozatainak emléknapja. Miért ez a nap lett a kommunizmus áldozatainak emléknapja? 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen a megszálló szovjet katonai hatóságok Kovács...

Tételek: 91 - 105 ból 200
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>