Legújabb írásaink

Dsida Jenő: Husvétvárás

          Husvét, husvét! a kábult emberek          harsogva mennek templomi zászlókkal          tüzes-piros nagyszombat...

Nagyszombat

A nagyszombat a nagyböjt és a nagyhét utolsó napja, húsvét előestéje. A nap Jézus Krisztus sírbanpihenésének emléknapja. Húsvét vigíliájának estéje a tűzszenteléssel kezdődik. A fehér ruhát öltött pap megáldja a tüzet, meggyújtják Krisztus feltámadását jelképező húsvéti gyertyát. A misén felhangzó...

Könyvajánló - Farkas Vladimir: Nincs mentség

Egy kicsit félve kezdtem neki az emlékirat elolvasásának. Ugyan érdekel a Rákosi-korszak, a személyesvisszaemlékezéseknél azonban bele eshet abba a csapdába az ember, hogy egy olyan olvasmányt vesz a kezébe, amely nem lesz olvasmányos, esetleg dögunalmas lesz és pár oldal után a polcon köt ki....

Magyarország német megszállása: 1944. március 19.

71 évvel ezelőtt szállták meg a németek hazánkat. Hitler és a náci vezetők szemében hazánk megbízhatatlannak számított. A Kállay-kormány kiugrási kísérleteiről a németek pontos információkkal rendelkeztek.  Hitler bizalma 1943 áprilisa óta Horthyban is végleg megingott. Úgy vélte,...

A 167 évvel ezelőtti március 15-re emlékezünk

Történelmünk legdicsőbb napjára a legméltóbban a forradalom lánglelkű költőjének, Petőfi Sándornak naplóbejegyzésével emlékezhetünk. "A forradalom lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapózott, végre Bécset is fölgyújtotta, Bécset!... és mi folyvást lelkesedtünk ugyan, de nem...

Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-e a kommunistadiktatúrák áldozatainak emléknapja. Miért ez a nap lett a kommunizmus áldozatainak emléknapja? 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen a megszálló szovjet katonai hatóságok Kovács...

Topor István: "A nemzet csalogánya" és Debrecen

Talán kevesen tudják, hogy az 1798-ban indult debreceni színjátszás számtalan nagy alakját adta a magyar színháztörténetnek. 1865. október 7-én nyitotta meg kapuit a Kossuth utcán a Szkalniczky Antal terve szerint épült színház. 1866-ban a város vezetősége és a Színügyi Egylet úgy döntött, hogy az...

Könyvajánló - Nyáry Krisztián: Igazi hősök. 33 magyar

Az irodalmi szerelmeskönyvekkel nagy sikert arató szerző újabb könyvében 33 magyar ember életrajzát olvashatjuk. Olyan emberek ők, akik más emberekért cselekedtek olykor emberfeletti erőfeszítéssel. Többségük sorsa szívszorító, néhányukról pedig eddig nem sokat tudtunk, mindössze annyit, hogy utca...

Könyvajánló - Benedek Marcell: Naplómat olvasom

A könyv lapjain megelevenedik a népszerű irodalomtörténész, a nagy mesemondó fiának élete. Gyerekként kezdi naplóját írni, szemtanúi lehetünk Kossuth Lajos temetésének és a család Habsburg-utálatának. Láthatjuk,hogy lesz a kisfiúból író, majd irodalomtörténész. Olvashatunk tanulmányairól, olvasás...

Topor István: "Hol sírjaink domborulnak..."

Január 20-án múlt száz esztendeje, hogy a város legfontosabb katonai kegyhelyét, a Honvéd temetőt újra megnyitották, ettől kezdve Hősök temetője néven is nevezték.A centenárium alkalmából a korabeli debreceni lapok tudósításai segítségével idézem fel a 100 évvel ezelőtti nap eseményeit. Debrecen...

Könyvajánló - Horváth Sándor: Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés

A tanulmánykötet az ügynökkérdés témakörét járja körbe, három részre osztva. A szerkesztő bevezető tanulmányában bevezetőként a rendszerváltás és az ügynökkérdés kapcsolatát boncolgatja. Azelső blokkban amolyan módszertani viták szerepelnek inkább, az ügynökkérdés kutatásáról és intézményi...

„Debrecen földben nyugvó katonai öröksége”

2015. január 20-án múlt száz esztendeje, hogy Debrecen város vezetése újra megnyitotta legfontosabb katonai kegyhelyét, a Honvéd temetőt. Eddig itt az 1849. augusztus 2-i debreceni csata 112 magyar és 634 orosz katonája aludta örök álmát. 1920. január 20-án itt helyezték végső nyugalomra a...

Topor István: 70 éve szabadult fel a budapesti nagy gettó

1945.január 18-án a szovjet csapatok elérték a budapesti nagygettó kapuját ésmegkezdődött a még életben maradt üldözöttek felszabadítása.Apesti gettó felállítására Szálasi hatalomra kerülését követően került sor.  Vajna Gábor már október 17-énrádiónyilatkozatában bejelentette, hogy a "......

A Don-kanyarban elpusztult 2. magyar hadsereg katonáira emlékezünk

1943. január 12-én kezdődött a 2. magyar hadsereg sorsát megpecsételő doni áttörés. A Don kanyarulatánál egy kb. 200 kilométeres frontszakaszt kellett a magyar hadseregnek tartania. A magyar hadvezetés többé-kevésbé tisztában volt azzal, hogy januárban a velük szemben álló szovjet egységek (a...

Könyvajánló - Dr. Kiss Dániel Bálint: Alkotmány Blvd. Politikai történetek az elmúlt 25 évből

A szerző nem kis dologra vállalkozott, minthogy egy olyan könyvet írjon, amelyben az elmúlt 25 év húzósabb politikai eseményeit mutassa be egy alkotmányjogász szemszögéből. Az eredmény mondhatni Szerb Antal irodalomtörténetével vetekszik. Közérthető és humoros lett, a fogalommagyarázatok alapján...

Tételek: 91 - 105 ból 192
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>