Legújabb írásaink

Az 1956-os forradalom kitörésére emlékezünk

1956 őszére a sztálini típusú diktatúra "veres villamosa" úgy tűnt, "holtvágányra" kerül. A váltók átállítása a koncepciós perben elítélt Rajk Lászlónak és három társának, Pálffy Györgynek, Szőnyi Tibornak és Szalai Andrásnak október 6-i temetésével kezdődött. A Kerepesi úti temetőből távozó...

Könyvajánló - John Keegan: Az első világháború

Monumentális könyvet írt a neves angol hadtörténész a száz évvel ezelőtt kezdődött vérontásról. Több mint 600oldalon keresztül mutatja be az őskatasztrófának is nevezett eseménysorozatot, amely jóval több egy háború leírásánál. Az előzményeket bemutatva megismerhetjük az okokat, amelyek elvezettek...

Az aradi vértanúk emlékünnepe

Népünk történelmének dicső pillanatait beárnyékolják a komor események. Ezek közül a legtragikusabb az, amelyre ma emlékezünk: az aradi vértanúk napja. Az 1848. október 6-i bécsi felkelés első évfordulóját véres bosszúval ülte meg a király. Az aradi vár börtönében a szabadságharc 12 tábornoka és...

Topor István: 90 év távlatában

 Vasárnap múlt 90 esztendeje, hogy Debrecen fényes kettős ünnepet ült. Hat esztendővel a nagy világégés után egyfelől a világháború legendás magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred hősei emlékoszlopának felavatására, másfelől pedig az egykori ezredparancsnok, Tisza István...

Könyvajánló - Vámos Miklós: Utazások erotikában (Ki a franc az a Goethe?)

A kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb szerzője mintha összemixelt volna két regényhőst ebben a könyvében. A regény főhősében felismerhetjük Szerb Antal Bátky Jánosát A Pendragon legendából esetlensége és tudása miatt, másrészt Michel Houllebecq Brunóját az Elemi részecskékből is felfedezhetjük...

Könyvajánló - Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

Két egykori barát már 40 éve nem látta egymást. A történet főhőse két egykori katonanövendék, akik az iskolában szoros barátságot kötöttek, majd valami elsodorta egymás elől őket. Egyikük megmaradt katonának, a másik külföldön lelt új életet. A házigazda várakozás közben felidézi barátságuk...

Augusztus 20. – Szent István ünnepe

Miért ezen a napon emlékezünk meg államalapító királyunkról?I. István királyunkat I. (Szent) László uralkodása alatt, 1083. augusztus 20-án avatták szentté a székesfehérvári bazilikában. 1090-ben Szent László rendelte el, hogy "Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson", és rögzítette az...

Sásdi Tamás: Az őszirózsás forradalom és a Károlyi-féle népköztársaság

    A forradalom kitörésének előzményei: A háború a kezdeti fellángolás után Magyarországon nagyon gyorsan elvesztette társadalmi támogatottságát. 1918 őszére a magyar társadalom nagy részére az általános békevágy és a társadalmi-politikai változtatás igénye volt jellemző. Magyarország...

Könyvajánló - Benyhe János: Így látták. Indián és spanyol krónikák

Kuriózum ez a szöveggyűjtemény, mivel a kiadása óta eltelt időben nem jelent meg hasonló kiadvány, amely ezzel foglalkozik. A könyv két részre osztható. Első részben a meghódítottak, a másodikban a hódítókszemszögéből olvashatjuk a történéseket. Az indiánok először isteneknek hiszik a jövevényeket,...

Szoboszlai Endre: Jézus születése és a "betlehemi csillag" rejtélye. Történelmi, bibliai érdekesség, csillagász szemmel.

Több bibliai jövendölés megfejtésénél hívták már segítségül a teológusok és a történészek a csillagászati kronológiát. Így volt ez Jézus születési időpontjának a meghatározása kérdésében is. A neves vallástörténeti eseményt ugyanis csak hozzávetőleges pontossággal tudták időben behatárolni.  ...

Topor István: Akikért a harang szól

1914. július 28-án az Osztrák - Magyar Monarchia követe Belgrádban átnyújtotta Szerbiának a hadüzenetet. A hírt a közvélemény és a képviselőház is lelkesen üdvözölte. A politikusok még nem tudták, és a katonai vezetők közül is csak egy szűk réteg sejtette, hogy a megváltozott haditechnika új...

Könyvajánló - Benedek István: Benedek Marcell

A cím alapján a könyv egy rendhagyó életrajznak tűnik, amelyet az orvos-művelődéstörténész gyermek írt az irodalmár apáról, azonban sokkal több annál. Megismerhetjük egyrészt magát az embert, Benedek Marcellt,sőt a tágabb családot is, beleértve a nagy mesemondó apukát, Benedek Eleket...

Topor István: 100 ével ezelőtt vette kezdetét a Nagy Háború

1914. július 28-án, miután az Osztrák-Magyar Monarchia ultimátumára július 25-én adott szerb választ nem találták kielégítőnek, a Monarchia hadat üzent Szerbiának. Ezzel megkezdődött a hadüzenetek küldözgetésének időszaka. Másnap, július 29-én a cári Oroszországban részleges, egy nappal később...

Könyvajánló - Szerb Antal: Pendragon legenda

Szerb Antal örökzöld alkotása azon könyvek közé tartozik, amelyet nem lehet letenni és az ember újra és újra el akarja olvasni. Minden újraolvasásnál jót szórakozunk rajta. Magát a történet műfaját elég nehéz behatárolni. A regény adott, de a szerző belekevert egy kis kultúrtörténetet, egy kis...

Sásdi Tamás: A második világháború II. rész. Sztálingrádtól a Missouriig

A keleti front 1942-43-ban:Az 1941. december 6-án indított szovjet ellentámadás egy hónap alatt mintegy 100-150 km-rel szorította vissza a németeket. Az ellentámadás csak részleges siker volt. A középső német szárnyat sikerült ugyan meggyengíteni, de felszámolására nem került sor. Az ellentámadás...

Tételek: 121 - 135 ból 192
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>