Legújabb írásaink

Topor István: Karácsony ünnepe és szerepe a néphagyományban

A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének napja. Krisztus születésének december 25-ei megünnepléséről az első adatok a IV. századból származnak. Gyökere azonban a római ünnepek között keresendő.Az ókori római ünnepek közül kiemelkedett Saturnalia ünnepe. Saturnusnak, a...

Szoboszlai Endre: JÉZUS SZÜLETÉSE ÉS A "BETLEHEMI CSILLAG". Történelmi, bibliai érdekesség, csillagász szemmel.

 Több bibliai jövendölés megfejtésénél hívták már segítségül a teológusok és a történészek a csillagászati kronológiát. Így volt ez Jézus születési időpontjának a meghatározása kérdésében is. A neves vallástörténeti eseményt ugyanis csak hozzávetőleges pontossággal tudták időben...

Könyvajánló - Oplatka András: Németh Miklós. „Mert ez az ország érdeke”

A könyv egy Németh Miklóssal készült nagyinterjú alapján készült. Az elbeszélő maga a főszereplő, de olykormaga a szerző és régebbi munkatársak is közbeszólnak. A szokatlan stílus ellenére egy rendkívül szórakoztató és humoros olvasmányt sikerült összehozni. A történet úgymond in medias res...

Topor István: Mindenszentek ünnepe és halottak napja

 Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé.A IV. században...

A reformáció napja

Október 31-e a reformáció napja. Ebből az alkalomból ajánljuk olvasóink figyelmébe Topor Istvánnak a svájci reformációról szóló tanulmányát.korok.webnode.hu/products/topor-istvan-a-svajci-reformacio1/

Könyvajánló - Szerb Antal: Utas és holdvilág

Egy házaspár, Mihály és Erzsi a mesés Itáliában töltik a mézesheteiket. Egyszercsak felbukkan a férfi rég nem látott barátja és felkavarja benne a múltat. Mihály elmeséli Erzsinek honnan ismeri a rég nem látott Szepetneki Jánost. Mihály elbeszélése alapján egy társaság rajzolódik ki, melynek...

Interjú Sásdi Tamással

Állandó szerzőtársunk, Sásdi Tamás az antikvarium.hu könyvajánló versenyében Németh György: Kathago és a só című könyvének ajánlója a negyedik helyen végzett. Ebből az alkalomból a szervezők interjút készítettek vele, amelyet az alábi linken olvashatnak:...

Az 1956-os forradalom kitörésére emlékezünk

1956 őszére a sztálini típusú diktatúra "veres villamosa" úgy tűnt, "holtvágányra" kerül. A váltók átállítása a koncepciós perben elítélt Rajk Lászlónak és három társának, Pálffy Györgynek, Szőnyi Tibornak és Szalai Andrásnak október 6-i temetésével kezdődött. A Kerepesi úti temetőből távozó...

Könyvajánló - John Keegan: Az első világháború

Monumentális könyvet írt a neves angol hadtörténész a száz évvel ezelőtt kezdődött vérontásról. Több mint 600oldalon keresztül mutatja be az őskatasztrófának is nevezett eseménysorozatot, amely jóval több egy háború leírásánál. Az előzményeket bemutatva megismerhetjük az okokat, amelyek elvezettek...

Az aradi vértanúk emlékünnepe

Népünk történelmének dicső pillanatait beárnyékolják a komor események. Ezek közül a legtragikusabb az, amelyre ma emlékezünk: az aradi vértanúk napja. Az 1848. október 6-i bécsi felkelés első évfordulóját véres bosszúval ülte meg a király. Az aradi vár börtönében a szabadságharc 12 tábornoka és...

Topor István: 90 év távlatában

 Vasárnap múlt 90 esztendeje, hogy Debrecen fényes kettős ünnepet ült. Hat esztendővel a nagy világégés után egyfelől a világháború legendás magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred hősei emlékoszlopának felavatására, másfelől pedig az egykori ezredparancsnok, Tisza István...

Könyvajánló - Vámos Miklós: Utazások erotikában (Ki a franc az a Goethe?)

A kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb szerzője mintha összemixelt volna két regényhőst ebben a könyvében. A regény főhősében felismerhetjük Szerb Antal Bátky Jánosát A Pendragon legendából esetlensége és tudása miatt, másrészt Michel Houllebecq Brunóját az Elemi részecskékből is felfedezhetjük...

Könyvajánló - Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

Két egykori barát már 40 éve nem látta egymást. A történet főhőse két egykori katonanövendék, akik az iskolában szoros barátságot kötöttek, majd valami elsodorta egymás elől őket. Egyikük megmaradt katonának, a másik külföldön lelt új életet. A házigazda várakozás közben felidézi barátságuk...

Augusztus 20. – Szent István ünnepe

Miért ezen a napon emlékezünk meg államalapító királyunkról?I. István királyunkat I. (Szent) László uralkodása alatt, 1083. augusztus 20-án avatták szentté a székesfehérvári bazilikában. 1090-ben Szent László rendelte el, hogy "Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson", és rögzítette az...

Tételek: 121 - 135 ból 200
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>