Legújabb írásaink

Topor István: Akikért a harang szól

1914. július 28-án az Osztrák - Magyar Monarchia követe Belgrádban átnyújtotta Szerbiának a hadüzenetet. A hírt a közvélemény és a képviselőház is lelkesen üdvözölte. A politikusok még nem tudták, és a katonai vezetők közül is csak egy szűk réteg sejtette, hogy a megváltozott haditechnika új...

Könyvajánló - Benedek István: Benedek Marcell

A cím alapján a könyv egy rendhagyó életrajznak tűnik, amelyet az orvos-művelődéstörténész gyermek írt az irodalmár apáról, azonban sokkal több annál. Megismerhetjük egyrészt magát az embert, Benedek Marcellt,sőt a tágabb családot is, beleértve a nagy mesemondó apukát, Benedek Eleket...

Topor István: 100 ével ezelőtt vette kezdetét a Nagy Háború

1914. július 28-án, miután az Osztrák-Magyar Monarchia ultimátumára július 25-én adott szerb választ nem találták kielégítőnek, a Monarchia hadat üzent Szerbiának. Ezzel megkezdődött a hadüzenetek küldözgetésének időszaka. Másnap, július 29-én a cári Oroszországban részleges, egy nappal később...

Könyvajánló - Szerb Antal: Pendragon legenda

Szerb Antal örökzöld alkotása azon könyvek közé tartozik, amelyet nem lehet letenni és az ember újra és újra el akarja olvasni. Minden újraolvasásnál jót szórakozunk rajta. Magát a történet műfaját elég nehéz behatárolni. A regény adott, de a szerző belekevert egy kis kultúrtörténetet, egy kis...

Sásdi Tamás: A második világháború II. rész. Sztálingrádtól a Missouriig

A keleti front 1942-43-ban:Az 1941. december 6-án indított szovjet ellentámadás egy hónap alatt mintegy 100-150 km-rel szorította vissza a németeket. Az ellentámadás csak részleges siker volt. A középső német szárnyat sikerült ugyan meggyengíteni, de felszámolására nem került sor. Az ellentámadás...

Könyvajánló - Vonyó József Gömbös Gyula

A Kiadó Politikai életrajzok sorozatában egy újabb rendkívül jól megírt könyvvel van dolgunk. A szerző már a bevezetőben leszögezi, hogy elfogulatlanul igyekszik a vizsgált személyt bemutatni, amit kiválóan végre is hajt a könyv lapjain. Véleményem szerint minden történelmi személyről ilyen...

Könyvajánló - Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei. Írások Európáról és Magyarországról

A könyv lapjain válogatott tanulmányokat, amolyan best of-szerű válogatást olvashatunk a legendás történésztől. A témakörök sokrétűek, tanulmánykötet révén az összes tanulmány nem fogja érdekelni az olvasót, csak az, amely az érdeklődési körébe tartozik. Olvashatunk Magyarország és a nemzetközi...

A szarajevói merénylet 100. évfordulója

100 évvel ezelőtt, június 28-án dördültek el Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban azok a lövések, amelyek halálosan megsebesítették az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét Hohenberg Zsófia hercegnőt. A merénylet, amint azt Pollmann Ferenc megállapította,...

Topor István: Hetven évvel ezelőtt, 1944. június 25-én kezdődött meg a debreceni gettó felszámolása és az ott élők deportálása.

Az előzmények. 1944. március 31-én jelent meg a 1240/1944. ME sz. kormányrendelet, amely kötelezte a zsidókat a sárga csillag viselésére. Ez minden hat éven felüli magyar zsidók számára kötelezővé tette a megkülönböztető jel viselését. A 10 X 10 cm-es csillagot varrással, el nem távolítható módon...

Topor István: Szent Iván-éji ünnep Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében

Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényével 2002-ben kiérdemelte az év Irodalmi Díját. Ennekellenére az írónő első prózai munkájának fogadtatása meglehetősen felemásra sikeredett.A kritikák egy része meglepően értetlenül fogadta a regényt. Margócsy István a líraiságot hozta fel a mű legnagyobb...

73 évvel ezelőtt elkezdődött a Barbarossa-hadművelet, a Szovjetunió lerohanására kidolgozott német haditerv

1941. június 22-én hajnali 3 óra 15 perckor a német tüzérség és a légierő összehangolt támadást indított a sztálini Szovjetunió ellen. Minden idők legnagyobb támadó haderejét majd három millió birodalmi katonával, 3600 harckocsival, 2700 repülőgéppel, 750 000 löveg, mentő- és teherjármű elé...

25 évvel ezelőtt, 1989. június 16-án ravatalozták fel és temették újra 1956 mártírhalált halt miniszterelnökét és társait

1989.június 16-án a Hősök terén újra felravatalozták, majd eltemették Nagy Imre volt kormányfőt, Maléter Pál egykori honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, valamint az 1958 áprilisában kivégzett Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét és az 1957 végén a börtönben meghalt Losonczy...

70 évvel ezelőtt vette kezdetét a szövetségesek normandiai partraszállása

1944. június 6-án 6 óra 30 perckor kezdetét vette a szövetségesek "Európa erőd" elleni offenzívája. A szövetséges haderő D. Eisenhower irányításával az első hullámban nyolc szövetséges hadosztály szállt partra Sainte Mére Église és Caen között. Június 6-án négy partszakaszon körülbelül 150 ezer...

JÚNIUS 4-E A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

A mai nap emléknap, a nemzeti összetartozás napja. A parlament 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett elfogadta a 2010. évi XLV. törvényt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság...

Rejtett kincsek nyomában

1971-ben jelent meg a Pécsi Pedagógiai Főiskola Hagyománykutatóinak gyűjtőmunkája a fenti címmel, a soknemzetiségű Baranya szájhagyomány útján terjedő történeteiből, már-már feledésbe merülő népi kincseiből. Ezek közül osztunk meg olvasóinkkal rövid kiegészítésekkel néhányat.   A MECSEK...

Tételek: 136 - 150 ból 197
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>