Legújabb írásaink

70 évvel ezelőtt vette kezdetét a szövetségesek normandiai partraszállása

1944. június 6-án 6 óra 30 perckor kezdetét vette a szövetségesek "Európa erőd" elleni offenzívája. A szövetséges haderő D. Eisenhower irányításával az első hullámban nyolc szövetséges hadosztály szállt partra Sainte Mére Église és Caen között. Június 6-án négy partszakaszon körülbelül 150 ezer...

JÚNIUS 4-E A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

A mai nap emléknap, a nemzeti összetartozás napja. A parlament 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett elfogadta a 2010. évi XLV. törvényt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság...

Rejtett kincsek nyomában

1971-ben jelent meg a Pécsi Pedagógiai Főiskola Hagyománykutatóinak gyűjtőmunkája a fenti címmel, a soknemzetiségű Baranya szájhagyomány útján terjedő történeteiből, már-már feledésbe merülő népi kincseiből. Ezek közül osztunk meg olvasóinkkal rövid kiegészítésekkel néhányat.   A MECSEK...

Könyvajánló - Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig (1000-1440).

A sorozat az egyik valaha volt legjobb történelmi összefoglalás a magyarság históriájáról. Ebben a kötetben Szent Istvántól Hunyadi Jánosig olvashatunk Magyarország történetéről. A szerző minden fontos eseményről ír: államalapítás, feudális magyar állam válsága, Szent László és Könyves Kálmán...

Könyvajánló - Bajzáth Sándor – Tóth Eszter Zsófia – Rácz József: Repülök a gyógyszerrel. A kábítószerezés története a szocialista Magyarországon

Mi történik akkor, ha egy felépülő függő, egy történész és egy orvos összefog azzal a céllal, hogy bemutassa a Kádár-korszak kábítószerezését? Létrejön egy garantáltan hiteles, érdekes és letehetetlen olvasmány. A könyv első részében minden szemszögből körbejárják a témát: olvashatunk, hogyan...

A májusfa kitáncolása

Illyés Gyula Puszták népe című könyvében így ír a szokásról:"Májusban kitáncolták a májfát. A májfa hatalmas, sudár jegenye volt; hosszú törzséről letisztították az ágakat, csak a koronáján hagytak valami lombot, annyit, mint egy napernyő. Valamikor a májfát a lányos házak elé állították, minden...

Húsvéthétfő

Supka Géza a húsvéti szokásoknak háromféle gyökeréről beszél. Megállapítja, hogy kevés olyan ünnepe van az emberiségnek, amelyhez már eleve annyi téves eszme, néphit és népetimológia fűződne, mint a húsvéthoz. A piros tojásokat tojó nyúlról, a kiváló etnológus, Solymossy Sándor mutatta ki, hogy...

Minden kedves látogatónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk

Húsvétvasárnaphoz ugyancsak sokszínű hagyományok kapcsolódtak. Akárcsak más nagy ünnepen, ilyenkor nem főztek, a trágyát nem hordták ki az istállóból, nem söpörtek, varrni sem volt szabad. A seprési tilalomnak a Tápió mentén azt a magyarázatot adták, hogy így elsepernék a locsolókat. Nem hajtott ki...

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia - Murai András: Szex és szocializmus

Az alapos munkával megírt könyv sokkal több annál, mint amit a címe sugallna az olvasónak. Aki egy sikamlós sztori olvasására gondolna a cím alapján, hatalmasat fog csalódni a könyvben. A szerzők szinte minden szemszögből körüljárták a témát, a népesedéspolitikától kezdve az abortuszon át egészen a...

Nagyszombat

Az ősegyházban a nagyhét három utolsó napján Krisztus halálának emlékezetére eloltották a gyertyákat és csak a föltámadás ünnepére gyújtották meg újra. Az újtűz nagyszombati kultuszát előmozdította a pogány szakralizmus hagyatéka is. A germánok isteneik tiszteletére tavaszi tüzet gyújtottak,...

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar lírát és alkotóit. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és költői versenyekkel tisztelegnek József Attila és a magyar líra előtt. Utolsó verseinek egyikével, a Talán...

Könyvajánlók - Kertész István: Botrányok az ókorban

A neves történész könyvében 15 kis történetecskét olvashatunk a görög és a római történelemről. A szerzőstílusa rendkívül olvasmányos, olykor azt is elfelejtjük, hogy egy történelemkönyvet olvasunk. A történetek megfogalmazásán olykor meglepődünk, egy neves professzortól könyvben ritkán kapunk...

Könyvajánlók - Németh György: Karthágó és a só. Az ókortörténet babonái

A neves ókortörténész számos ókori tévhitet oszlat el klasszikus művében a források segítségével. A 20 témakör mindegyikében először felvázolja az adott tévhitet, majd a források bemutatásával cáfolja őket. Azadott témakört teljesen körbejárja, olykor azt is leírja, honnan származhat valójában az...

70 évvel ezelőtt szállták meg a német csapatok hazánkat

Hitler és a náci vezetők szemében hazánk megbízhatatlannak számított. A Kállay-kormány kiugrási kísérleteiről a németek pontos információkkal rendelkeztek.  Hitler bizalma 1943 áprilisa óta Horthyban is végleg megingott. Úgy vélte, Németország biztonsága szempontjából nem megengedhető a...

Nemzeti ünnepünkre, március 15-re emlékezünk

Történelmünk legdicsőbb napjára a legméltóbban a forradalom lánglelkű költőjének, Petőfi Sándornak naplóbejegyzésével emlékezünk. "A forradalom lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapózott, végre Bécset is fölgyújtotta, Bécset!... és mi folyvást lelkesedtünk ugyan, de nem...

Tételek: 151 - 165 ból 200
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>