Legújabb írásaink

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia - Murai András: Szex és szocializmus

Az alapos munkával megírt könyv sokkal több annál, mint amit a címe sugallna az olvasónak. Aki egy sikamlós sztori olvasására gondolna a cím alapján, hatalmasat fog csalódni a könyvben. A szerzők szinte minden szemszögből körüljárták a témát, a népesedéspolitikától kezdve az abortuszon át egészen a...

Nagyszombat

Az ősegyházban a nagyhét három utolsó napján Krisztus halálának emlékezetére eloltották a gyertyákat és csak a föltámadás ünnepére gyújtották meg újra. Az újtűz nagyszombati kultuszát előmozdította a pogány szakralizmus hagyatéka is. A germánok isteneik tiszteletére tavaszi tüzet gyújtottak,...

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar lírát és alkotóit. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és költői versenyekkel tisztelegnek József Attila és a magyar líra előtt. Utolsó verseinek egyikével, a Talán...

Könyvajánlók - Kertész István: Botrányok az ókorban

A neves történész könyvében 15 kis történetecskét olvashatunk a görög és a római történelemről. A szerzőstílusa rendkívül olvasmányos, olykor azt is elfelejtjük, hogy egy történelemkönyvet olvasunk. A történetek megfogalmazásán olykor meglepődünk, egy neves professzortól könyvben ritkán kapunk...

Könyvajánlók - Németh György: Karthágó és a só. Az ókortörténet babonái

A neves ókortörténész számos ókori tévhitet oszlat el klasszikus művében a források segítségével. A 20 témakör mindegyikében először felvázolja az adott tévhitet, majd a források bemutatásával cáfolja őket. Azadott témakört teljesen körbejárja, olykor azt is leírja, honnan származhat valójában az...

70 évvel ezelőtt szállták meg a német csapatok hazánkat

Hitler és a náci vezetők szemében hazánk megbízhatatlannak számított. A Kállay-kormány kiugrási kísérleteiről a németek pontos információkkal rendelkeztek.  Hitler bizalma 1943 áprilisa óta Horthyban is végleg megingott. Úgy vélte, Németország biztonsága szempontjából nem megengedhető a...

Nemzeti ünnepünkre, március 15-re emlékezünk

Történelmünk legdicsőbb napjára a legméltóbban a forradalom lánglelkű költőjének, Petőfi Sándornak naplóbejegyzésével emlékezünk. "A forradalom lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapózott, végre Bécset is fölgyújtotta, Bécset!... és mi folyvást lelkesedtünk ugyan, de nem...

Sásdi Tamás: A második világháború I. rész. Lengyelország lerohanásától El-Alameinig.

A háború technikai újításaiA két világháború között a tudomány és a technika hatalmasat fejlődött, katonai alkalmazása teljesen átalakította a hadseregek fegyverzetét. A levegőben megjelentek az alumíniumból készült, nehézgéppuskával és gépágyúval és páncélozott pilótafülkével és golyóálló...

Minden kedves hölgy látogatónknak boldog nőnapot kívánunk

A nő: tetőtől talpig élet.A férfi: nagyképű kísértet.A nőé: mind, mely élő és halott,úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;a férfié; minderről egy csomókétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó.A férfi - akár bölcs, vagy csizmavarga -a világot dolgokká széthabarjas míg zúg körötte az egy-örök...

Noam Chomsky tízparancsolata

Lássuk tehát, hogyan próbálja a hatalom maga alá gyűrni (az egyénen keresztül) a társadalmat. Az alábbiak nem szó szerinti idézetek, hanem Chomsky egy-egy tételének kicsit zanzásított verziói. 1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében...

Márk Éva: Az olasz nő. Beatrix magyar királyné élete

1474. október 30-án a boroszlói várban harangzúgás, örömujjongás, mulatozás hangjai adták tudtára az elcsigázott, éhező ostromlóknak és az egész világnak, hogy a körülzárt várban a magyar király ünnepel: Matthias Rex eljegyezte Aragóniai Beatrix (olaszosan Beatrice), nápolyi királylányt. A...

Gyarmati Fannira emlékezünk

Ma 102 éves korában Budapesten elhunyt Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós özvegye, a magyar irodalom leggyengédebb szerelmes verseinek múzsája. Gyarmati Fanni 1912. szeptember 8-án született Budapesten. Tizennégy évesen ismerte meg az akkor tizenhét éves Radnóti Miklóst. Amikor Radnóti visszatért...

A piski csata évfordulójára

Baltavári Tamás történész, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen doktorandusza és Partigh Kis Rómeó, a Károli Gáspár Egyetem történész hallgatója már több éve foglalkozik csatarekonstrukciók elkészítésével a „Creative Assembly” Total War játékcsalád szoftverének felhasználásával. Elkészítették...

Könyvajánlók - Háy János: Dzsigerdilen (A szív gyönyörűsége) Török korom

    A kötet két részre oszlik, nagyobbik részét a Dzsigerdilen című regény teszi ki. A szerző a török kori Magyarországra kalauzol el bennünket, amikor négy barát epekedve indul az imádott nő, Anna után. Mind a négyen a hölgyet akarják, mert valószínű ő a kincs, a Dzsigerdilen. A négy...

Könyvajánlók - Kelecsényi László: Álmodozók és megszállottak. Bevezetés a magyar filmtörténetbe

    A könyv nagyon tömör összefoglalása a magyar film történetének. A hazai filmgyártás kezdetétől egészen a rendszerváltásig kísérhetjük figyelemmel a magyar film útját. Az időbeli elosztás sajnos nem egyenletes, a második világháború utáni történések nagyobb helyet foglalnak a...

Tételek: 151 - 165 ból 192
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>