Könyvajánló - Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig (1000-1440).

A sorozat az egyik valaha volt legjobb történelmi összefoglalás a magyarság históriájáról. Ebben a kötetben Szent Istvántól Hunyadi Jánosig olvashatunk Magyarország történetéről. A szerző minden fontos eseményről ír: államalapítás, feudális magyar állam válsága, Szent László és Könyves Kálmán uralkodása, Aranybulla, tatárjárás, tartományurak, Károly Róbert, Nagy Lajos és Zsigmond uralkodása. Külön érdeme a könyvnek, hogy a szerző megemlíti a főbb kutatási eredményeket is az adott témában. A politikatörténet mellett kitér a gazdaságra, a társadalomra és a művelődésre is. A tankönyvjelleget erősíti, hogy minden fejezet végén kisebb összefoglalás olvasható. Rövid, tömör, de olvasmányos és szerencsére nincsen tankönyv íze. A könyvet az Árpád-és Anjou-ház családfája és időrendi áttekintés egészíti ki. Ajánlható bárkinek, akit érdekel a magyar középkor!

Vince Kiadó, Tudomány-Egyetem
sorozat, 2000

Sásdi Tamás