Kovács György: A "betlehemi csillag"

Kovács György: A "betlehemi csillag"

   "... a Máté evangéliumnak a Jézus születésével összefüggésben leírt "csecsemőgyilkosságok", és - az ezt közvetlenül megelőző- "betlehemi csillag" jelenségének az eseményeit nem találjuk meg Josephus Flavius írásaiban.

     Önmagában az a tény, hogy két különböző történeti forrásnak, ugyanarról az időszakról és helyszínről készített leírásában ellentmondást találunk, nem számít annyira meglepőnek. Viszont azt már felettébb furcsának kell tartanunk, hogy a Máté evangéliumában leírt a" csecsemőgyilkosságok" eseményéről és annak előzményeként leírt "betlehemi csillag" jelenségéről Josephus Flavius még csak említést sem tesz a műveiben. 

   A mai kor olvasója számára az érthető, hogy az evangéliumok írásait áthatja a mítosz és a legenda - ami jelentősen eltorzíthatja a megtörtént események megjelenési formáját-, de az már megmagyarázhatatlan, hogy ezekről az abban a korban is jelentősnek számító eseményekről, az ugyanerről a korról és helyszínről beszámoló zsidó történetíró legalább a tények szintjén be ne számoljon.

   ...Vagy lehetséges, hogy a Máté evangéliumban leírt "betlehemi csillag" jelenségének, és a "csecsemőgyilkosságok" eseményeire a ráaggatott mítosz és legenda a felismerhetetlenségig eltakarja előlünk
azokat?...

    ...
Lehetséges, hogy ha lehámozzuk a mítoszt és a legendát a Máté evangélium ezen eseményeiről, akkor ráismerhetünk ezekre a Josephus Flavius által leírt események között?...

     A "betlehemi csillag" jelenségéről az evangéliumok közül csak Máté evangéliuma számol be, és az itt leírtak
megfelelnek a korabeli mítosz és legenda elvárásainak, ami szerint egy király megszületésekor új csillag születik.

   Ha tények szintjére redukáljuk a Máté evangéliumban erről leírtakat, akkor egy csillagászati jelenséget kell
keresnünk, ami Nagy Heródes halála előtt nem sokkal korábban következett be, és Jeruzsálemből látható volt.

    Találunk is ilyen csillagászati jelenséget Josephus Flavius művében - és csak egy ilyen csillagászati jelenséget találunk-, a Nagy Heródes halálát megelőző holdfogyatkozást.

   ... Lehetséges, hogy a Máté evangéliumban leírt" betlehemi csillag" jelensége azonos a Josephus Flaviusnál leírt, Nagy Heródes halála előtti holdfogyatkozással?...

   Mivel Josephus Flavius műveiben - az erre vonatkozó részeknél- nem találunk más, ehhez hasonló csillagászati jelenséget, viszont az általa leírt holdfogyatkozás egyértelműen megfeleltethető a Máté
evangéliumban leírt "betlehemi csillag" jelenségének, ezért kijelenthetjük, hogy a Máté evangéliumban szereplő "betlehemi csillag" jelenségének, azonosnak kell lennie a Josephus Flavius által leírt, Nagy Heródes halála előtti
holdfogyatkozással.

    Ha az előbb alkalmazott elvet követjük, akkor a Máté evangéliumban leírt, Heródes által - a zsidók újszülött királyának az elpusztításának a céljából- elrendelt "csecsemőgyilkosságok" eseményét a Nagy Heródes által - a halála előtt nem sokkal korábban- elrendelt, fiatal fiúgyermekeken elkövetett tömeggyilkosságként fogalmazhatjuk meg.

   Találunk is ilyen eseményt Josephus Flavius műveiben - és csak egy ilyen eseményt találunk-, a Nagy Heródes téves halálhírére kirobbant, majd elfojtott lázadásban résztvevő tanítványoknak a kivégzését, amit az előbb beazonosított holdfogyatkozás éjszakáján hajtottak végre.

    ...Lehetséges, hogy a Máté evangéliumban leírt "csecsemőgyilkosság" eseménye azonos a Josephus Flavius műveiben szereplő Nagy Heródes által elfojtott lázadásban résztvevő tanítványok kivégzésével?...

   Mivel Josephus Flavius műveiben - az erre vonatkozó részeknél- nem találunk más, ehhez hasonló eseményt, viszont az általa leírt tanítványok kivégzése egyértelműen megfeleltethető a Máté evangéliumban leírt "csecsemőgyilkosság" eseménynek, ezért kijelenthetjük, hogy a Máté evangéliumban szereplő "csecsemőgyilkosságok" eseményének azonosnak kell lennie a Josephus Flavius műveiben szereplő, a Nagy Heródes által elfojtott lázadásban résztvevő tanítványok kivégzésével.

   Ezzel viszont csillagászati bizonyítékot találtunk arra, hogy Jézus még Nagy Heródes halála előtt született, ami az előzőekben leírtak alapján nem következhetett be az i.e. 2. év előtt. Ezek után el kell vetnünk, a Nagy Heródes halálának az időpontjára az i.e. 4 évet tartó következtetést.

    Ebből következően a Nagy Heródes halála előtti holdfogyatkozásnak az i.e. 2. évhez legközelebb eső holdfogyatkozást kell tartanunk az arra lehetséges időpontok közül.

    ... ez a holdfogyatkozás nem lehetett más, mint ami az elemzések szerint az i.e. 1. év január 9-én következett be.

 (Kovács György: A keresztény vallás megszületésének
története, Ad Librum 2014)