Történelmi személyek

Patyi Szilárd: Zrínyi Péter

    Zrínyi Péter élete bátyja haláláig       A Zrínyi-család a dalmát Brebiriektől származott. A Brebiri-család a XIII. századtól komoly politikai szerepet játszottak a térségben. A család tagjai közül többen megszerezték a horvát, szlavón és dalmát báni címet....

Patyi Szilárd: Kolumbusz Kristóf

Kolumbusz Kristóf fiatalkora   Kolumbusz Kristóf vagy, ahogy szülőföldjén emlegetik, Cristoforo Colombo az észak-itáliai Genovában született egy a középpolgársághoz tartozó családban. Apja Domenico Colombo híres és nagy tekintélynek örvendő takácsmester volt. 1450-ben feleségül vette Susanna...

Márk Éva: Jacques Necker

1. Előszó Jacques Necker Franciaország pénzügyminisztereként nagy szerepet játszott a XVIII. század végi Franciaország életében. Miniszteri és királyi-tanácsadói funkciójából kifolyólag jelentős kihatással volt a történések menetére. Szemtanúja és személyes résztvevője volt a nagy francia polgári...

Topor István: Balassi Bálint

Balassi Bálint  Gyarmati és kékkői Balassi Bálint 1554. október 20-án látta meg a napvilágot Zólyom várában a dúsgazdag felvidéki báró, Balassa János és Sulyok Anna gyermekeként. Elsőszülött gyermek volt, később egy öccse, Ferenc és két húga, Anna és Mária született. Apjától örökölte...

Sásdi Tamás: Tisza Kálmán miniszterelnöksége

Tisza Kálmán:   1830.12.10-én született Geszten. A szabadságharc idején segédfogalmazóként dolgozott a vallás-és közoktatásügyi minisztériumban. A bukás után a család elmenekített két fiútestvérével együtt. Németországban, Belgiumban és Angliában jártak. 1859-ben lépett a politika porondjára,...

Tételek: 1 - 5 ból 9
1 | 2 >>

Nők a történelemben

Márk Éva: A „szűz fejedelemasszony”

Habsburg Mária Krisztierna tiroli hercegnő, II. Ferdinánd testvére 1574. november 10-én született Grazban. Münchenben nevelkedett, megtanult minden háztartási fortélyt, amit a korabeli asszonyoknak tudni kellett. A családi feljegyzések szerint szelídlelkű, komoly, engedelmes kislány volt; kitűnően...

Márk Éva: Brandenburgi Katalin

Ami minden szerzőnél egységes, az a születési éve: 1604. Halálának dátuma: 1644. (Papp Klára), 1647. (Nagy László), 1649. (Szabó Péter). Ez az egyén számára oly fontos különbség témánkat alig érinti, ugyanis egyik időpontban sem volt már Erdély fejedelemasszonya, de még fejedelmi özvegy sem új...

Tételek: 6 - 7 ból 7
<< 1 | 2

Erdélyi fejedelmek

Márk Éva: II. Rákóczi Ferenc

Az ő élete külön dolgozat tárgya lenne, de ebben a sorozatban főleg Erdéllyel kapcsolatos tevékenysége kerül szóba. „Az Úr engem eszközül használa, hogy fölébresszem a magyarok kebelében a szabadságnak szerelmét… „ - írta Emlékirataiban.  1676. március 27-én született Borsiban, I....

Márk Éva: "Választott" fejedelmek

  Az utolsó írások azokról az erdélyi fejedelmekről szólnak, akiket megválasztottak ugyan, de ténylegesen sosem uralkodtak.   I.Rákóczi Ferenc II. Rákóczi György és Báthory Zsófia egyetlen fiaként 1645. február 24-én született. Hétéves volt, amikor apja elérte, hogy a gyermeket a...

Márk Éva: I. Apafi Mihály

Ebesfalván született 1632. november 3-án, ahonnan 29 évvel később Ali pasa fegyveresekkel vitette a tábori országgyűlésbe, hogy fejedelemmé választassa, mert a nehéz, zavaros időszakban nem akadtak nála alkalmasabb jelöltre, illetve olyanra, aki elvállalta volna a „megtiszteltetést”. A család...

Márk Éva: Barcsay Ákos és Kemény János Fejedelmek

BARCSAY ÁKOS 1610-ben született Hunyad megyében, köznemesi (román eredetű ?) családban. Bethlen Gábor udvarában nevelkedett. I. Rákóczi György, aki nagyra becsülte intelligenciáját és műveltségét, egy ízben így nyilatkozott róla: „Csodálatos az elméje, azon ember eligazodni nem tud.” I. György...

Márk Éva: II. Rákóczi György

„Kis nemzet büntetlenül nem követhet el nagy hibát.” I.Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna fiaként született 1621. január 30-án Sárospatakon. Apja tudatosan készítette fel az uralkodásra, katonai nevelést várakban kapott, húszévesen váradi kapitány és bihari főispán lett. I. György a töröknél...

Tételek: 1 - 5 ból 14
1 | 2 | 3 >>