Történelmi személyek

Patyi Szilárd: Zrínyi Péter

    Zrínyi Péter élete bátyja haláláig       A Zrínyi-család a dalmát Brebiriektől származott. A Brebiri-család a XIII. századtól komoly politikai szerepet játszottak a térségben. A család tagjai közül többen megszerezték a horvát, szlavón és dalmát báni címet....

Patyi Szilárd: Kolumbusz Kristóf

Kolumbusz Kristóf fiatalkora   Kolumbusz Kristóf vagy, ahogy szülőföldjén emlegetik, Cristoforo Colombo az észak-itáliai Genovában született egy a középpolgársághoz tartozó családban. Apja Domenico Colombo híres és nagy tekintélynek örvendő takácsmester volt. 1450-ben feleségül vette Susanna...

Márk Éva: Jacques Necker

1. Előszó Jacques Necker Franciaország pénzügyminisztereként nagy szerepet játszott a XVIII. század végi Franciaország életében. Miniszteri és királyi-tanácsadói funkciójából kifolyólag jelentős kihatással volt a történések menetére. Szemtanúja és személyes résztvevője volt a nagy francia polgári...

Topor István: Balassi Bálint

Balassi Bálint  Gyarmati és kékkői Balassi Bálint 1554. október 20-án látta meg a napvilágot Zólyom várában a dúsgazdag felvidéki báró, Balassa János és Sulyok Anna gyermekeként. Elsőszülött gyermek volt, később egy öccse, Ferenc és két húga, Anna és Mária született. Apjától örökölte...

Sásdi Tamás: Tisza Kálmán miniszterelnöksége

Tisza Kálmán:   1830.12.10-én született Geszten. A szabadságharc idején segédfogalmazóként dolgozott a vallás-és közoktatásügyi minisztériumban. A bukás után a család elmenekített két fiútestvérével együtt. Németországban, Belgiumban és Angliában jártak. 1859-ben lépett a politika porondjára,...

Tételek: 1 - 5 ból 9
1 | 2 >>

Nők a történelemben

Márk Éva: A Zrínyiek leányai és asszonyai

"Ha valaki arra adná magát, hogy a 16. század családi életét, mint szellemi és erkölcsi életünk alapját megírja, s ha nemzeti szempontból szépet és lélekemelőt akarna írni: akkor a Zrínyi lányok múltját takaró fátyolt kell csak föllebbentenie. Ez a tragikus sorsú család nemcsak hősöket,...

Márk Éva: "Fehér liliom fekete gyászban" - Zrínyi Ilona

Kis-Ázsia, Nikodémia, Virágmező: testi és lelki szenvedéseinek utolsó stációja. Nagyon szerette a virágokat, tisztelői szerint ő maga is az volt: fehér liliom fekete gyászban. 1643-ban született Zrínyi Péter és Frangepán Katalin leányaként. Nagybátyja a költő Zrínyi Miklós volt, akinek műveit...

Márk Éva: Báthory Erzsébet

"Akit egyszer hirdetni kezd a világ, hogy vitéz, avagy vitéztelen, ugyan sokáig rajta marad ez név, bár érdemtelenül." Zrínyi Miklós 1729-ben jelent meg Turóczi László jezsuita szerzetes írása, mely Báthory Erzsébet vérben fürdéséről szól. Bár ez a vád az eredeti eljárás során soha el nem...

Márk Éva: Lórántffy Zsuzsanna

„Volt ez Lorándfi Mihálynak , aki bírta Sárospatakot, egyetlen leánya, jegyeztetett el Rákóczi György úrfinak Szent György havának XVIII-dik napján 1616-dik eszt. Volt ez nagy kegyességű és szép tudományú fejedelemasszony…” Bod Péter A Képes Krónika Kálmán király idejéből, az Apuliából...

Márk Éva: Erdély fejedelemasszonya - Izabella magyar királyné

Jagelló Izabella 1519. január 18-án született Krakkóban, I. Zsigmond lengyel király és Bona Sforza milánói hercegnő legidősebb leányaként. Négy nyelven beszélő, művelt, olvasott fiatal nő volt, amikor 1539-ben feleségül adták a nála 32 évvel idősebb I. János magyar királyhoz. 1540-ben született meg...

Tételek: 1 - 5 ból 7
1 | 2 >>

Erdélyi fejedelmek

Márk Éva: I. Rákóczi György

1593.június 8-án született Rákóczi Zsigmond későbbi fejedelem és Gerendi Anna legidősebb fiaként - rajta kívül még két fiú és egy lány érte meg a felnőttkort Rákóczi Zsigmond három házasságából. Apja főúri udvarában nevelkedett Szerencsen, 12 évesen Bocskai Istvánhoz került apródként, vagy inkább...

Márk Éva: Pár hónapig uralkodó erdélyi fejedelmek

BRANDENBURGI KATALIN Bethlen Gábor második felesége, a házassági szerződés értelmében és Bethlen fejedelem akaratából az erdélyi trón örököse. Alig tíz hónapig kormányzott, erősen korlátozva a rendek és Bethlen István, a fejedelem öccse által. Róla bővebb írás található a Nők a történelemben c....

Márk Éva: Bethlen Gábor

„Volt pedig ebben az időben Erdélynek fejedelme: Bethlen Gábor, igen vitéz és buzgó protestáns ember, a ki negyvenhárom csatában vett részt személyesen és huszonnyolcszor olvasta át a bibliát.” (Varga Ottó) Hosszú utat járt be a hatalomig. 1580. október 15-én született köznemesi családban. Szülei...

Márk Éva: Báthory Gábor

„Gyönyörű, ritka tehetségű, de erőszakos, vérengző ember volt…” „…eszes, de minden erkölcsi érzés nélküli ifjú…” - írta róla Acsády Ignác. Borsos Tamás emlékirataiban pedig: „Ez az Báthory Gábor úgy felfuvalkodék magában, hogy ez világon minden fejedelmeket semminek tart vala magához képest; mind...

Márk Éva: Rákóczi Zsigmond

1544-ben született a nemesi előnevüket adó Felsővadászon, feltörekvő köznemesi családban. Apja alispánságig vitte, fiát a nagyhatalmú főúr, Perényi Péter udvarában neveltette. Jó katona lett. Az 1577. novemberi vadnai összecsapásról a sárospataki Magyar Krónika számolt be: eszerint a szikszói...

Tételek: 6 - 10 ból 14
<< 1 | 2 | 3 >>