Érdekességek

Népszerű világi műfajok az európai és magyar könyvpiacon: orvosi szakkönyvek

A könyvnyomtatás elterjedése Európa-szerte lehetővé tette az addig felhalmozott tudományos ismeretek széles körű (a tudósokon kívül a laikusokat is elérő) elterjesztését. A szaktudományok vulgarizálódása (az eredmények kikerülése a szélesebb, avatatlan nyilvánosság elé) az orvostudományt is...

Jeles nap: Szent Lúcia – Luca napja

A Luca (Lucia) név a ‚fény’ (lux) szóból ered. Az egyház nem véletlenül helyezte szűz vértanújának, Luciának ünnepét éppen erre a napra. December tizenharmadik napja a Gergely-naptár életbelépte (1582) előtt az esztendő legrövidebb, egyúttal a téli napfordulat kezdő napja volt. A szegedi,...

Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé. A IV. században...

1941. október 21. - Német megtorlás Kragujevác városában

A második világháború egész Európát lángokba borította, amelynek folyamán a német Wehrmacht olyan katonai sikereket ért el, amelyekről még a mai kor történészei is csak ámulva írnak. 1941 végére német katonák álltak őrt a havas Norvégiától egészen az afrikai Szaharáig, nyugaton a La...

A 13 aradi vértanú emléknapja – október 6.

Az 1848/1849-es szabadságharc a magyar történelem egyik legdicsőbb eseményei közé tartozik. A függetlenségért vívott harcban a magyar honvédek sikerrel szabadították fel az akkori ország jelentős részét, az osztrák erőket szinte teljesen kiszorítva Szent István államából. Túlzás nélkül...

Hány azeri hőse és jeles alakja van a magyar történelemnek és kultúrának?

A válasz: egy sem. Annál több örmény áldozta életét, rendelte tudását és művészetét a magyar ügy szolgálatára. Az utóbbi napok nemzetközi konfliktust kiváltó eseménye, az azeri baltás gyilkos kiadása, majd szülőhazájába érve nemzeti hősként való fogadtatása és felmentése az örmények...

A totalitárius diktatúrák áldozatainak nemzetközi emléknapja - augusztus 23.

2008 júniusában, Prágában Václav Havel volt cseh államfő az Európa lelkiismerete és a kommunizmus címmel tartott nemzetközi konferencia megnyitóbeszédében deklarálta, hogy Európát rendkívüli felelősség terheli a nácizmusért és a kommunizmusért, azért a két totalitárius rendszerért, amelyek ezen a...

Augusztus 20. – Szent István ünnepe

Miért ezen a napon emlékezünk meg államalapító királyunkról? I. István királyunkat I. (Szent) László uralkodása alatt, 1083. augusztus 20-án avatták szentté a székesfehérvári bazilikában. 1090-ben Szent László rendelte el, hogy „Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson”, és rögzítette...

Észrevételek Harmat Árpád Magyarországi zsidó deportálások 1944/45–ben című tanulmányához

Harmat Árpád írása megtalálható a https://www.tortenelemklub.com/magyar-toertenelem/forradalmak-es-a-horthy-kor-1914-1945/74-magyarorszagi-zsidodeportalasok alatt A tanulmány megjelenésekor a honlapon található hozzászólások rovatban jeleztem gondjaimat az írás néhány állításával kapcsolatban,...

Portugál levelek

  A portugál Beja zárdájában élő fiatal apáca az ablakból megpillantott egy lovát táncoltató francia katonatisztet. A tiszt visszanézett, s ebből a röpke pillantásból szenvedélyes szerelem lobbant fel. Az apáca neve Mariana Alcoforado volt, a franciáé gróf Chamilly. Mariana katona bátyja...

Tételek: 11 - 20 ból 21
<< 1 | 2 | 3 >>

Tudod-e?

Tudod-e milyenek voltak az ókori görög iskolák?

2013.03.10 10:04
Az ókori Hellasz földjén csak magániskolák működtek, amit persze azért a városállamok ellenőriztek, és anyagilag is támogatták őket. Bárki alapíthatott iskolát, nem kellett hozzá bemutatni semmilyen képzettséget, elegendő volt, ha valaki kinyilvánította szándékát a tanítóskodásra. Mivel a...

Tudod-e, milyennek gondolta Mátyás királyt a később élt krónikás?

2013.03.02 21:36

Tudod-e, hogy nem magyar származású tisztek is áldozatul estek Haynau terrorjának?

2012.10.23 07:38
1849. október 20-án folytatódott Haynau kegyetlenkedés. Miután 10-én kivégeztette Csány László volt közmunka- és közlekedési minisztert és Jeszenák János bárót, Nyitra és Pozsony megyék kormánybiztosát (lásd az október 10-ei évfordulóknál!). Három, a magyar szabadságért küzdő nem magyar...

Tudod-e, ki találta fel a gőzmozdonyt?

2012.10.20 07:43
  Az első mozdonyokat az angol bányákban csillék vontatására használták. A több tonnányi teher vontatására azonban nagy teljesítményű gőzgépre volt szükség. Így alkotta meg 1802-ben Richard Trevithick angol mérnök az első olyan gőzmozdonyt, amely 25 tonnás terhet volt képes vontatni....

Tudod-e, mi volt a „birodalmi kristályéjszaka” (Kristallnacht) nevet viselő történelmi esemény?

2012.10.14 23:29
  1938. november 9-ről 10-re virradó éjszaka az SA-csapatok és az NSDAP (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt) tagjai a párt utasításának megfelelően, miszerint: „Valamennyi zsidó üzletet az SA egyenruhájába öltözött tagjainak azonnal fel kell dúlniuk… a zsinagógákat azonnal fel kell...

Tudod-e, ki találta fel a gőzmozdonyt?

2012.10.14 23:28
  Az első mozdonyokat az angol bányákban csillék vontatására használták. A több tonnányi teher vontatására azonban nagy teljesítményű gőzgépre volt szükség. Így alkotta meg 1802-ben Richard Trevithick angol mérnök az első olyan gőzmozdonyt, amely 25 tonnás terhet volt képes vontatni....

Tudod-e, hogy mit neveztek Európa hajnalának?

2012.10.14 23:28
A keresett kifejezés a német aufklärung - magyarázat, felderítés, megvilágítás - szó fordításából került a magyar nyelvbe; ez volt a felvilágosodásként ismert korszak a XVIII. században, pontosabban az 1700-as évek második harmadától induló kor. Olyan, addig soha végig nem gondolt eszmeáramlat,...

Tudod-e, milyen hőstettet hajtott végre a „népek csatájában” gróf Széchenyi István?

2012.10.14 23:28
1813. október 16 – 19-e között zajlott a napóleoni háborúk legfontosabb ütközete: a Lipcse melletti „népek csatája”. Ez pecsételte meg Franciaország császárának, Napóleonnak a sorsát. A császár vereségével végződő ütközetben felülmúlhatatlan érdemeket szerzett egy alig 22 éves magyar gróf:...

Tudod-e, ki volt Romulus Augustulus?

2012.10.14 23:27
A Római Birodalom az V. századra már csak árnyéka volt korábbi önmagának, amikor még Caesar és Traianus vezetése alatt népek sokaságát fűzték rabláncra a harcedzett római légiók. Ez az egykor hatalmas birodalom az V. századra olyannyira legyengült a barbár népek támadásai miatt, hogy már saját...

Tudod-e, melyek voltak az 1849. október 6-án kivégzett mártírok utolsó szavai?

2012.10.08 12:47
  Batthyány Lajos az első felelős magyar kormány miniszterelnöke csak ennyit mondott, mielőtt önmaga vezényelt tüzet a kivégzőosztagnak a pesti Újépület (Neugebäude) mögötti fapiacon: „Éljen a Haza! Rajta vadászok!"   Aulich Lajos: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak...
1 | 2 | 3 >>