Érdekességek

A piski csata évfordulójára

  Baltavári Tamás történész, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen doktorandusza és Partigh Kis Rómeó, a Károli Gáspár Egyetem történész hallgatója már több éve foglalkozik csatarekonstrukciók elkészítésével a „Creative Assembly” Total War játékcsalád szoftverének felhasználásával....

Gyarmati Fannira emlékezünk

  Ma 102 éves korában Budapesten elhunyt Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós özvegye, a magyar irodalom leggyengédebb szerelmes verseinek múzsája. Gyarmati Fanni 1912. szeptember 8-án született Budapesten. Tizennégy évesen ismerte meg az akkor tizenhét éves Radnóti Miklóst. Amikor Radnóti...

Az 1956-os forradalom vérbefojtása

  1956. november 4-én hajnali negyed ötkor megindul a „Forgószél” hadművelet, a szovjet csapatok általános támadása a magyar forradalom letörésére. . A mintegy 60 ezer fős szovjet haderő a „Mennydörgés–444” („Grom–444”) jelszóra kezdte meg hadműveleteit. A Különleges Hadtest, és a 8....

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk

1956 őszére a sztálini típusú diktatúra „veres villamosa” úgy tűnt, „holtvágányra” kerül. A váltók átállítása a koncepciós perben elítélt Rajk Lászlónak és három társának, Pálffy Györgynek, Szőnyi Tibornak és Szalai Andrásnak október 6-i temetésével kezdődött. A Kerepesi úti temetőből távozó...

Az aradi vértanúk emléknapja

A dicsőséges 1848/49-es szabadságharc vérbefojtását követően megkezdődött a megtorlás. Az Aradon ülésező katonai törvényszék Haynau vezetésével a szabadságharc 13 tábornokát halálos ítélettel sújtotta. A végrehajtásra az 1848. október 6-i bécsi forradalom első évfordulóját választották. Reggel fél...

„A bűnnek nincs származása, sem nemzetisége”

Magyarország és Szerbia történelmének mérföldköve volt a június 25-26-án lezajlott államfői találkozó. Áder János köztársasági elnök és Tomislav Nikolić szerb államfő a vajdasági Csurogon közös főhajtáson tisztelgett a második világháborúban mindkét fél által elkövetett gyilkosságok áldozatai...

A nemzeti összetartozás napja

  A mai nap emléknap, a nemzeti összetartozás napja. A parlament 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett elfogadta a 2010. évi XLV. törvényt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság...

Petőfi elveszett levelei

  Tegnapelőtt kedves ismerősöm egy hírt juttatott el hozzám, miszerint „Az elmúlt hét során szenzációs hír bejelentésére került sor a Kultúr-Kör című népszerű irodalmi folyóirat hasábjain. Dr.Vasváry Kálmán, egyetemi professzor, régész és elismert műértő szót ejtett ugyanis...

Az 1848-49-es szabadságharc elfeledett vértanúja: Szacsvay Imre

E rövid kis írással frissen megismert kedves barátaimnak az esztelneki (Kovászna megye) Nagy Mózes Általános Iskola diákjainak, illetve Varga Katalin és Fülöp Júlia tanárnőknek szeretném megköszönni az együtt töltött csodálatos napokat. Mai évfordulónkban Noszlopy Gáspárra emlékezünk, akit 1853....

A holokauszt nemzetközi napja

A magyarországi zsidóság holokauszthoz vezető útja és „égő áldozata” Az auschwitzi tábor felszabadulásának napját, január 27-ét az ENSZ a holokauszt nemzetközi emléknapjává tette. Írásunk az itt illetve más koncentrációs táborokban elpusztult emberekre, elsősorban a magyar zsidókra emlékezik....

Tételek: 1 - 10 ból 21
1 | 2 | 3 >>

Tudod-e?

Tudod-e ki volt Romulus Augustulus?

2012.10.08 12:46
  A Római Birodalom az V. századra már csak árnyéka volt korábbi önmagának, amikor még Caesar és Traianus vezetése alatt népek sokaságát fűzték rabláncra a harcedzett római légiók. Ez az egykor hatalmas birodalom az V. századra olyannyira legyengült a barbár népek támadásai miatt, hogy már...

Tudod-e, hogyan kapcsolódik kokárda szavunk a nagy francia forradalomhoz?

2012.10.06 11:27
A kokárda nemzetközi szó, amely hasonló hangzással több nép nyelvében is megtalálható. Ez honosodott meg és terjedt el nálunk is, pedig van a tárgyra egy nagyon szép és találó magyar kifejezés is: szalagrózsa. Költői! És mennyivel szebben hangzik, mint a kemény mássalhangzókból álló kokárda. A...

Tudod-e, mit neveztek parasztvármegyének?

2012.09.25 20:08
 A XVI. század végén, a XVII. elején jöttek létre hódoltsági területeken, ahol a nemesi vármegyei intézmények rosszul vagy egyáltalán nem működtek. Eleinte a szomszédos falvak fogtak össze önvédelmi szerveződésként. Igyekeztek megakadályozni a rablásokat, fosztogatásokat, megvédeni...

Tudod-e, ki volt Kis Pipin?

2012.09.25 20:07
Martell Károly, a nagy hatalmú frank udvarnagy (majordomus; magyar megfelelője a nádor) halála előtt felosztotta a birodalmat két fia között. Karlmann lett Austrasia ( a birodalom keleti része, nagyjából a mai Németország), Pipin pedig Neustrasia (a birodalom nyugati fele, hozzávetőlegesen a...

Tudod-e, milyen szerepet játszott a compiègne-i vagon az I. és a II. világháborúban?

2012.09.21 19:38
A compiègne-i vagon tulajdonképpen egy étkezőkocsi volt, amelyet 2419 D számon építettek egy francia vasúti társaság részére. Miután 1918-ban a francia hadsereg a vagont hadicélokra hatóságilag, térítés ellenében igénybe vette (rekvirálta), a belső terét tárgyaló és irodahelyiséggé alakították...

Tudod-e, hogy mit neveztek "méregzöldnek"?

2012.09.21 12:52
A zöld szín egy árnyalatát, mely a XIX, század elején jött divatba és rézarzenikummal állították elő. A festék olcsó és nagyon szép volt, tapéták tömegét gyártották az eljárással. Ebből a divatos tapétából küldött a német költőfejedelem Johann Wolfgang Goethe barátjának Friedrich Schillernek ( az...

Tudod-e, mi a Solanum tuberosum?

2012.09.21 12:51
Régészeti leletek C-13 izotóp tartalmának elemzése kimutatta, hogy Peruban már legalább 8000 éve termesztik.Európában eleinte dísznövényként termelték, pedig Francisco Pizzarro ízletes, lisztes szarvasgombához hasonlította. Régi leírások szerint gyógyszerként fogyasztható köszvény és lumbágó...

Tudod-e, ki volt Bercsényi Miklós?

2012.09.21 12:51
A Rákóczi szabadságharcnak szerencsére több hőse volt, mint árulója. A hősök közül is talán az első gróf Bercsényi Miklós, aki száműzetésébe is elkísérte a fejedelmet. Felvidéki nagybirtokos család sarja volt. I. Lipót gyakran kitüntette, így nyerte el édesapjával együtt a grófi címet 1687-ben....

Tudod-e ki volt a Rákóczi szabadságharc áruló brigadérosa, aki átállt a császári sereghez?

2012.09.19 01:44
Ocskay László; és ki volt Ocskay László? 1680 körül született - a pontos dátum akkortájt nagyuraknál sem volt mindig ismert - köznemesi családból. Tizenöt évesen huszár lett Pálffy János ezredében, de karakterével (jellemével) már akkor komoly gondok lehettek, mert egy bűne miatt füllevágásra...

Tudod-e ki volt Bezerédi (Bezerédy, Bezerédj) Imre?

2012.09.19 01:42
1679-ben született Tolna vármegyei kisnemes, ősrégi magyar család sarja. A Rákóczi-féle szabadságharc egyik legfiatalabb főtisztje, félelmetes hírű portyázó, 1705-ben már ezeres kapitány, 1706-ban brigadéros. A dunántúli hadjáratok legnépszerűbb alakja, vitézségével szerezte hírnevét. Rettegett...
<< 1 | 2 | 3 >>