Tudod-e, hogy mit neveztek Európa hajnalának?

2012.10.14 23:28

A keresett kifejezés a német aufklärung - magyarázat, felderítés, megvilágítás - szó fordításából került a magyar nyelvbe; ez volt a felvilágosodásként ismert korszak a XVIII. században, pontosabban az 1700-as évek második harmadától induló kor. Olyan, addig soha végig nem gondolt eszmeáramlat, amelynek alapelve a racionalizmus azaz ésszerűség, vagyis a józan ész mindenhatóságába vetett hit, a régi társadalmi rend és az egyház bírálata, az előítéletek és babonák alól való felszabadítás, valamint az egyenlőség, vagyis minden ember joga az emberhez méltó életre. Az első szakasz legnagyobb hatású képviselői az angol Locke, a francia Voltaire, és a német Wolff voltak, akik fellépésükkel valóságos mozgalmat indítottak el, melynek fő célja az állam és a társadalom újjárendezése volt. 1751-től jelent meg 35 kötetben a Nagy Francia Enciklopédia, ami kétségtelenül a közgondolkodás leghatékonyabb formálója lett. Az óriási mű, melynek alcíme "A tudományok, a művészetek és a mesterségek értelmező szótára" volt, a kor minden tudását meg kívánta osztani olvasóival: a filozófia, vallás, irodalom, esztétika, politika, közgazdaságtan, természettudomány és a technika minden megválaszolható kérdését érdekfeszítően, felvilágosító szándékkal magyarázták el. A vállalkozás lelke Denis Diderot volt, de a különböző témakörök feldolgozásában olyan nagyságok vállaltak szerepet, mint d'Alembert, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, és a kor még számos tudósa.
A négyezres előfizetői tábor igen magasnak számított akkortájt, így hiába próbálta a nemesség és a papság betiltani a terjesztést, a sorozat egész Európában több új kiadást ért meg. A hatalmas munka olyan mélyreható változásokat készített elő, ami hamarosan egész Európát megrengette; a francia forradalom kitörése felforgatta az uralkodó osztály addig állandónak és biztosnak látszó életét, bár tény, hogy a felvilágosítók nem forradalmat akartak, hanem felülről irányított, a társadalom egészét átfogó reformokat. A változások egyre több ember számára tették lehetővé a tudás megszerzését, a felvilágosult eszmék, gondolatok megértését.
Immanuel Kant megfogalmazása szerint: "A felvilágosodás az ember kilábalása önmaga okozta kiskorúságából. Kiskorúság azt jelenti, hogy valaki képtelen mások vezetése nélkül gondolkodni - Merj tudni! Legyen bátorságod használni a saját eszedet! - ez tehát a felvilágosodás jelmondata."

Márk Éva