Egyetemes történelem

Topor István: Szerzetespápák Szent Péter örökében (I. Nagy Szent Gergelytől Ferenc pápáig)

  A katolikus egyház története során számos egyházvezető került szerzetesrendből a pápai trónra. A jelenlegi Ferenc pápa előtt a legutóbbi szerzetes pápa XVI. Gergely (1831-1846) volt, aki a szigorított bencések rendjébe tartozó kamalduliak közösségéhez tartozott. Ferenc megválasztása...

Csernyánszky Pál: A szász császárok ábrázolása Merseburgi Thietmar krónikájában

Thietmar merseburgi püspök 975-ben született, szász arisztokrata családból; apai ágon Waldeck grófjaitól származott anyai ágon pedig a Stade grófoktól, akik az uralkodócsalád rokonai is voltak. Quedlinburgban és Magdeburgban nevelkedett, utóbbi helyen szentelték pappá 1004-ben. A magdeburgi érsek...

Csernyánszky Pál: A birodalmi eszme a Karoling-korban

A IX. században, Nagy Károly halála után változott meg a birodalmi gondolat; három ellentétes, ám egymással párhuzamosan létező változata alakult ki a korabeli Európában: kettő (a pápáé és a római arisztokráciáé) az Alpoktól délre, a harmadik pedig északon, a frank területeken. A IX. század elején...

Márk Éva: A frankok birodalma

„Az összes germán népek közül legnagyobb szerepet a frankoknak juttatott a népek sorsát intéző gondviselés” - írta Borovszky Samu a Marczali Henrik által szerkesztett Nagy Képes Világtörténetben, ami a XIX.-XX. század fordulóján jelent meg, összesen tizenkét kötetben, „emlékszerű adatok, egykorú...

Tételek: 1 - 4 ból 4

A szerbek története

Márk Éva: Sámuel bolgár cár és birodalma 3.

Az alábbi cikk nem kötődik szorosan a szerb történelemhez, azonban annak kontinuitását figyelembe véve elengedhetetlen megemlítenünk Sámuel cár mozgalmát, amely többek között jelentős kihatással volt a szerbek életére is.   Bizánc és a Balkán a felkelést megelőző időszakban Szimeon cár halálát...

Márk Éva: A Vlastimirević-dinasztia 2.

A kezdeti, közvetlenül a letelepedést követő időszakban nehéz megkülönböztetni egyik szláv törzset a másiktól. Ez az áldatlan állapot majd csak a VIII-IX. századdal kezdődően kezd megváltozni. A történelmi forrásokban erre az időszakra vonatkozóan kezdenek feltűnni a különböző törzseket és népeket...

Márk Éva: A szlávok letelepedése a Balkán-félszigeten 1.

Előszó a sorozathoz Az ezen cikkel induló sorozat keretében szeretném összefoglalni a szerb történelmet egészen a balkán-félszigeti letelepedésüktől kezdődően a 90-es évek szörnyű háborúiig. Igyekezetem mindig arra irányul, hogy objektívan, a lehető legtöbb rendelkezésre álló tudományos anyagot...