Évfordulók március 2-án

2015.03.01 20:10

   MÁRCIUS - A NAGYBÖJT, a kereszténység legismertebb mozgóünnepe 2015-ben február 18. és március 29. közé esik. A zabolátlan farsangi időszakot szigorú önmegtartóztatás követte: nem fogyasztottak alkoholt, nem pipáztak, és természetesen nem ettek húsfélét. Sokfelé szabályosan befalazták a kemencébe a füstölt holmikat, hogy illatuk ne kísértse a gyengébb jelleműeket. A nagyböjtben még a házasélettől is megtartóztatták magukat a régiek.

 986. március 2-án halt meg a Karoling-házból származó LOTHÁR, a Nyugati Frank Királyság uralkodója. A frank birodalom korszakairól itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/a-frankok-birodalma1/, valamint korok.webnode.hu/products/csernyanszky-pal-a-birodalmi-eszme-a-karoling-korban/

1282. március 2-án halt meg PRÁGAI SZENT ÁGNES Árpád-házi királylány. Apja I. Ottokár cseh király, anyja KONSTANCIA, III. BÉLA király leánya. Apja először Henrik sziléziai herceggel jegyezte el, így került annak anyja, a későbbi Szent Hedvig nevelése alá, aki a ciszterci apácák gondjaira bízta. Több későbbi férjjelölttől csak úgy szabadult, hogy apja váratlanul meghalt, így a 25 éves hercegnő végre választott hivatásának élhetett. Prága szélén egy kis házba költözött, ahova a fivére segítségével minorita, majd klarissza kolostort és templomot építtetett. Kolostoraiba az első apácákat Assisi Szent Klára küldte, akivel leveleztek. Hosszú életet kapott a sorstól, 77 évet élt. II. JÁNOS PÁL avatta szentté 1989. november 12-én.

1458. március 2-án választották királlyá a cseh rendek a huszita PODJEBRÁD GYÖRGYÖT, Mátyás király első apósát.

1626. március 2-án kötött házasságot Kassán BETHLEN GÁBOR erdélyi fejedelem és BRANDENBURGI KATALIN, s ezzel Erdély társult a nyugati protestáns fejedelmek közösségéhez. Bővebben: korok.webnode.hu/products/bethlen-gabor/ és korok.webnode.hu/products/brandenburgi-katalin1/

Márk Éva