Évfordulók február 23-án

2014.02.22 18:04

1234. február 23-án II. Endre fia, a trónörökös Béla herceg Esztergomban ígéretet tett Pecorari Jakab pápai prelátusnak, hogy saját dukátusában kiírt minden eretneket, izmaelitát és zsidót. A dolog előzménye, hogy IX. Gergely pápa nyomására II. Endre az előző év augusztusában megesküdött a beregi egyezményben foglaltakra, miszerint kizárja a hivatalokból a zsidókat és izmaelitákat, szabályozza kereskedelmi tevékenységüket, és megtiltja, hogy keresztény rabszolgáik velük együtt lakjanak. Jakab határidőt szabott,hogy ha a király addig nem teljesítené ígéretét, akkor kiközösíti őt és udvarát. Róbert érsek - ismerve a viszonyokat - pontosan tudta, hogy a pénzügyeket a szaracénoktól egyszerre elvenni nem lehet, mégis kimondta az interdiktumot, amit a pápa utasítására később feloldott, majd a pápa a teljesítéssel kapcsolatban engadményeket is tett.

1443. február 23-án született I. (Hunyadi) Mátyás magyar és cseh király,akit a magyarság mindmáig legnagyobb királyai közt tart számon, emlékét egyedülállóan sok monda és népmese őrzi. Életéről tanulmányt olvashatnak Sásdi Tamástól itt:korok.webnode.hu/products/i-hunyadi-matyas-uralkodasa1/

1539. február 23-án vette feleségül az 51 éves I. (Szapolyai) János a húszéves Jagelló Izabella lengyel királylányt, aki egy évvel később már özvegy volt, de férje halála előtt három héttel fiút szült, a későbbi János Zsigmondot, az első erdélyi fejedelmet. Életükről itt olvashatnak:korok.webnode.hu/products/erdely-fejedelemasszonya-izabella-magyar-kiralyne1/  - korok.webnode.hu/products/ii-janos-zsigmond/

1861. február 23-án született Ulmann Imre sebész, a szervátültetés úttörője. Szülővárosában érettségizett a ma is működő ciszterci főgimnáziumban, az orvosit Bécsben végezte. Párizsban Pasteur mellett dolgozott, majd Bécsben lett előbb segédorvos, majd 30 évesen docens. 1902-ben a világon elsőként hajtott végre sikeres veseátültetést egy kutyán.

Márk Éva