Magyarország a XX.században

Topor István: A Kállay-féle kiugrási kísérlet

1942 tavaszára a konzervatív és nyugatbarát politikai körök egyre elégedetlenebbek voltak Bárdossy politikájával. A kritikának legmarkánsabban az egykori miniszterelnök, Bethlen István adott hangot, aki több alkalommal is javasolta a kormányzónak Bárdossy leváltását. Horthy végül 1942. március...

Sásdi Tamás: Magyarország az első világháborúban

  A világháború kitörése   A világháború közvetlen kiváltó okát Ferenc Ferdinánd és Chotek Zsófia 1914. június 28-i szarajevói meggyilkolása szolgáltatta. A gyilkosságot a szerb Gavrilo Princip követte el, aki tagja volt az Ifjú Bosznia nevű szélsőséges mozgalomnak, amelyről kiderült,...

Sásdi Tamás: „Népi demokratikus” átalakulás Magyarországon 1945-1948

Magyarország a második világháború utolsó hónapjaiban A kiugrási kísérlet kudarca után a Moszkvában tárgyaló fegyverszüneti küldöttség tagjai (Faragho Gábor, Szent-Iványi Domokos, Teleki Géza), valamint az. 1 magyar hadsereg parancsnoka egyetértettek abban, hogy az ország szovjetek által elfoglalt...

Sásdi Tamás: A magyarországi csendőrség története 1881-1945

A csendőrség megalakulása és története a dualizmus korában:   A rendvédelmi testületek fontos feladatokat töltenek be egy állam életében. A közrend fenntartása a társadalom érdeke. A 19. századra minden jelentős államban kettévált a honvédelem és a rendvédelem szervezete....

Sásdi Tamás: A Rákosi-korszak (1948-1956)

Nemzetközi helyzet 1948-1956 között: 1948-ra a világháborút megnyerő szövetségesek szembekerültek egymással. Szembenállásuk csak konfliktusforrás volt, konkrét háború a két fél között nem robbant ki. Mindkét fél kiépítette a maga szövetségi rendszerét. A Szovjetunió belekényszerítette az általa...

Topor István: A magyarországi zsidóság helyzete a két világháború között

  A Tanácsköztársaság bukását követően megerősödött az antiszemitizmus Magyarországon. A zsidókat tették meg bűnbaknak a bolsevik lázadásért. Az ellenforradalom a zsidók ellen fordult. Az országban tevékenykedő ellenforradalmi különítményesek több mint ezer zsidót pusztítottak el. A...

Topor István: A debreceni zsidó tanulók szegregációja 1921 – 1942 között

Munkám alapjául Karády Viktornak a magyar iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségeket vizsgáló tanulmánykötetét vettem (Karády 1997, 15-55). A szerző tanulmányában a zsidókkal szembeni szegregáció gyökereit kutatva megállapítja, hogy a zsidóság alulképviselete a katolikus és - kisebb...