Az újkor

Sásdi Tamás: Forradalom és szabadságharc 1848-1849-ben Magyarországon

  A forradalom kitörése   A februári párizsi forradalom híre március 1-én ért Bécsbe és Pozsonyba. Március 3-án az alsótábla kerületi ülésén Kossuth új feliratot javasolt, amelyet történelmi jelentőségű beszéddel indokolt. Felszólalásában javasolta a jobbágyfelszabadítást,...

Sásdi Tamás: A reformkor (vázlatos áttekintés)

  Miért nevezzük reformkornak a korszakot?   Reformkornak nevezzük Magyarország történetének 1830-48 közé eső időszakát, ahol a polgári-nemzeti átalakuláshoz vezető, új politikai mozgalmak kibontakoztak, megfogalmazták teendőiket, előkészítették a változást, s amelyet a forradalom zárt le...

Sásdi Tamás: Kultúra a dualizmuskori Magyarországon

A művelődés általános helyzete a korszak folyamán   Az állami kultúrpolitika liberális elveken nyugodott, a hatalom beavatkozása közvetett úton érvényesült, de bizonyos eszmények és értékvilág (nacionalizmus, historizmus) a hatalom részéről érezhetően nagyobb támogatást élvezett. Bár a...

Sásdi Tamás: Magyarország története 1790-1825

Magyarország története 1790-1825   A jozefinizmus öröksége   II. József halála után az örökös tartományokban a rendek tiltakozása ellenére sem következtek be alapvető változások, a jogrend további fejlődése szervesen építkezett az ekkor életbe léptetett vagy útjukra indított...

Sásdi Tamás: A dualizmus válságos időszaka

  A dualizmus válságjelei   Tisza Kálmán távozása után senki nem akadt, aki a kormányzat belső nyugalmát hosszabb távon biztosíthatta volna. Ez elsősorban az idők sajátosságaiból következett. Új feszültségek keletkeztek, amelyek kiterjedtek a két állam közjogi viszonyára, a hatalmi elit...

Csernyánszky Pál: II. Rákóczi György lengyel hadjárata a korabeli erdélyi történetírásban

  „Kedvetlenől és igen kedvetlenől, szívemnek nagy szomorúságával kelletik már ez ide alább következő, a szegény hazának rettenetes, siralmas nagy romlására hanyatló és eléggé soha meg nem gyászolható, siratható kedvetlen állapotának megírására pennámat fordítanom. Soha, bár adta volna az...

Sásdi Tamás: II. József uralkodása

  József meglehetősen korán, félévesen kezdte politikai pályáját. Miután az 1741-es országgyűlésen a rendek "életüket és vérüket" felajánlották Mária Teréziának, néhány nappal később a királynő bemutatta őt az országgyűlés résztvevőinek. 20 éves korától részt vett az államtanács ülésein, 23...

Márk Éva: Mária Terézia

III./1.  Trónra lépés és az osztrák örökösödési háború   1740. október 20-án meghalt VI. Károly német-római császár, III. Károly néven magyar király, utóda 23 éves leánya Mária Terézia lett. A császári cím elnyerése szóba sem jöhetett egy nő esetében, de a Pragmatica Sanctióról is gyorsan...

Sásdi Tamás: A nagy könyvtáralapítások kora Magyarországon

  A könyvtárak általános helyzete a század folyamán   A könyvtári kultúra fejlődése összefügg a polgárosodással. Ez a folyamat megindul Magyarországon is a 18. század végén. A század folyamán születtek lényeges eredmények a könyvtárügy terén, azonban a magyar könyvtári kultúra még nagyon...

Sásdi Tamás: Tudomány és technika a dualizmuskori Magyarországon

Egyetemes kitekintés a 19. századra: az ipari forradalom Európája:   Először határozzuk meg mit is jelent az ipari forradalom. A Dömötör Attila szerkesztette Történelmi lexikon így határozza meg a fogalmát: „Az ipari forradalom a gazdasági változás felgyorsult ütemét, a technikai és...

Tételek: 6 - 15 ból 22
<< 1 | 2 | 3 >>