Az újkor

Csernyánszky Pál: II. Rákóczi György lengyel hadjárata a korabeli erdélyi történetírásban

  „Kedvetlenől és igen kedvetlenől, szívemnek nagy szomorúságával kelletik már ez ide alább következő, a szegény hazának rettenetes, siralmas nagy romlására hanyatló és eléggé soha meg nem gyászolható, siratható kedvetlen állapotának megírására pennámat fordítanom. Soha, bár adta volna az...

Sásdi Tamás: II. József uralkodása

  József meglehetősen korán, félévesen kezdte politikai pályáját. Miután az 1741-es országgyűlésen a rendek "életüket és vérüket" felajánlották Mária Teréziának, néhány nappal később a királynő bemutatta őt az országgyűlés résztvevőinek. 20 éves korától részt vett az államtanács ülésein, 23...

Márk Éva: Mária Terézia

III./1.  Trónra lépés és az osztrák örökösödési háború   1740. október 20-án meghalt VI. Károly német-római császár, III. Károly néven magyar király, utóda 23 éves leánya Mária Terézia lett. A császári cím elnyerése szóba sem jöhetett egy nő esetében, de a Pragmatica Sanctióról is gyorsan...

Sásdi Tamás: A nagy könyvtáralapítások kora Magyarországon

  A könyvtárak általános helyzete a század folyamán   A könyvtári kultúra fejlődése összefügg a polgárosodással. Ez a folyamat megindul Magyarországon is a 18. század végén. A század folyamán születtek lényeges eredmények a könyvtárügy terén, azonban a magyar könyvtári kultúra még nagyon...

Sásdi Tamás: Tudomány és technika a dualizmuskori Magyarországon

Egyetemes kitekintés a 19. századra: az ipari forradalom Európája:   Először határozzuk meg mit is jelent az ipari forradalom. A Dömötör Attila szerkesztette Történelmi lexikon így határozza meg a fogalmát: „Az ipari forradalom a gazdasági változás felgyorsult ütemét, a technikai és...

Sásdi Tamás: Erdély a rossz hírű Báthoryak korában

Báthory István és Bekes Gáspár:   János Zsigmond halála után úgy tűnt mintha a történelem ismételné önmagát. A Mohács utáni helyzethez hasonlóan újra ketten versengtek a hatalomért. Az egyik János Zsigmond bizalmi embere, a Habsburg-párti Bekes Gáspár volt. A másik somlyói Báthory István...

Sásdi Tamás: Az önkényuralom kora (1849-1865)

Haynau rémuralma   Haynau elsődleges célja a magyar politikai és katonai elit megsemmisítése. Batthyány kivégzésének semmi értelme nem volt. Akiket nem tudtak formálisan kivégezni, neveiket akasztófára helyezték. A nemzetközi felháborodásra leállítják a kivégzéseket. Pontosan nem...

Sásdi Tamás: A Rákóczi-szabadságharc

II. Rákóczi Ferenc:   II. Rákóczi Ferenc 1676.03.27-én született a borsi kastélyban. Az egész a véletlen műve volt. Édesanyja Munkácsról Regécre tartott és itt szállt meg. Nem számított rá, hogy meg fog indulni a szülés. A család tagjai ezt a helyet átmeneti pihenőhelynek használták....

Sásdi Tamás: A törökkori Magyarország művelődése

A művelődés általános helyzete a korszak folyamán:   A mohácsi vész után nem állt le a magyarországi művelődés és művészi élet. Tovább folytatódott az iskolákban a tanítás, a nagy építkezések sem szüneteltek. Jelentős romlás csak 1541 után állt be. A három részre szakadt ország...

Sásdi Tamás: Művelődés a 18. századi Magyarországon

A Rákóczi-szabadságharc hatása a magyar művelődésre:   A szabadságharc mély nyomot hagyott a magyar szellemi életben is, jelentősen átalakította a magyar társadalmi gondolkodást. A szabadságharc nem jelent önálló művelődéstörténeti korszakot, mégis különálló fejezete van a...

Tételek: 11 - 20 ból 22
<< 1 | 2 | 3 >>