Romsics Ignác: A 20. század rövid története

2013.01.22 20:05

A címben megjelenített rövid kifejezés nem alkalmazható a könyv terjedelmére, amely több mint 400 oldal. Ellenben a tartalma egy nagyon színvonalas, ugyanakkor rövidke összefoglalás a 20. századi történelemről. A politikatörténet terén ugyan nem kel versenyre a Németh István szerkesztette 20. századi egyetemes történettel, de mellette nyugodtan lehet alkalmazni kiegészítő kötetként. Ugyanis mindaz, ami abból a könyvből hiányzik, ebben megtalálható az egyetemes történeti részekben. A könyv 9 nagyobb részre tagolódik. Ezek felváltva az egyetemes és a magyar történelem eseményeit tárgyalják, több megközelítésben. Az egyetemes történeti részeknél a szerzőtől megszokott alapossággal ismerkedhetünk meg a gazdasági fejlődéssel, a társadalom-és a kultúra történetével. Szerepet kap a korszakban uralkodó politikai ideológiák elemzése és az ezeket képviselő országok rövid története is. A világháborúk bemutatásánál külön érdem, hogy kitér a haditechnika fejlődésére is. A magyar történelmet tárgyaló fejezetekben kicsit részletesebben foglalkozik a politikatörténettel, de itt is bepillantást nyerhetünk a gazdaság, a társadalom és a kultúra helyzetébe is. Külön fejezet foglalkozik napjaink problémáival a világ és Magyarország szempontjából, Az utolsó fejezetben értékeli a világ és Magyarország 20. századi teljesítményét és más ismertebb tudósok véleményét is az olvasó elé tárja kiegészítésként. A fejezetekben a főszöveg mellett kiegészítő információkat is olvashatunk, például fogalommagyarázatokat és a fontosabb személyek életrajzát. A 20. század iránt érdeklődőknek tömörsége ellenére kihagyhatatlan olvasmány!

 

Összefoglalva: Egy kiváló összefoglalás, melyben többszempontú elemzést kaphatunk a 20. századi történelemről.

 

Rubicon-Ház, 2011

 

Sásdi Tamád