Évfordulók október 22-én

2015.10.21 16:30

   A NAP IDÉZETE:  "A legtöbb háborút nem dicsőséges királyok és vitéz tábornokok döntötték el, henem tetvek és patkányok, amelyek fertőzést hordoztak és járványokat terjesztettek." SZENT-GYÖRGYI ALBERT

  Október 22. ELŐD napja. A régi magyar férfinév valószínű jelentése: elsőszülött. Ez volt a neve a honfoglaló hét vezér egyikének, aki Anonymus szerint Árpád fia, Szabolcs apja, Csák nagyapja volt.

   741. október 22-én halt meg MARTELL KÁROLY, a Karoling-uralom megalapozója a Frank Birodalomban. Leigázta az alemannokat, frízeket, bajuvárokat és szászokat. 732-ben fényes győzelmet aratott a hódítani szándékozó arabok (mórok) felett, amiért a Nyugat megmentőjeként ünnepelték. Belső nehézségekkel állandóan számolnia kellett, a különböző törzsek folyamatosan lázadtak ellene, de ő keményen levert minden ellenállást. Bővebben: korok.webnode.hu/products/a-frankok-birodalma1/

  1795. október 22-én született LAHNER GYÖRGY honvédtábornok, a tizenhárom aradi vértanú egyike. Nagyváradot a fegyvergyártás központjává - Kossuth szerint a magyar Birminghammé - tette. Mivel német polgári családból származott nyelvünket törve beszélte, de ágyúin ott volt a felirat: NE BÁNTSD A MAGYART! Kivégzése előtti utolsó estéjét felesége társaságában töltötte, s Edgár búcsúáriáját fuvolázta Donizetti: Lammermoori Lucia c. operájából.

  1975. október 22-én halt meg Arnold Joseph TOYNBEE angol történész, szociológus, a bizánci és újgörög nyelv professzora. Írásokat közölt a hellenizmusról, a nyugati kereszténységről, a korai civilizációk és a vallás viszonyáról. Fő műve 12 kötetben "Tanulmány a történelemről" c. jelent meg.

  Márk Éva