Évfordulók október 20-án

2015.10.19 10:12

  A NAP IDÉZETE:  "Korrupt államban sok törvényt alkotnak."  TACITUS, (i.sz. I.sz.vége - II. sz. eleje) római történetíró, politikus.

  Október 20. VENDEL napja. A név német eredetű, valószínű jelentése: a vandál törzshöz tartozó. Szent Vendel a legenda szerint VII. sz.-i ír királyfi volt, aki Rómába zarándokolt, ott remeteként élt, majd pásztorkodott. Jószágtartó gazdák, pásztoremberek tisztelik védőszentjükként.

  1556. október 20-án érkezett Kolozsvárra IZABELLA királyné - korok.webnode.hu/products/erdely-fejedelemasszonya-izabella-magyar-kiralyne1/  és fia JÁNOS ZSIGMOND, ahol a később lengyel királlyá koronázott koronázott BÁTHORY ISTVÁN fogadta őket ünnepélyesen. A majdani fejedelem sokat tett anya és fia visszatéréséért.

  1671. október 20-án Báthory Zsófia özvegy fejedelemasszony - II. Rákóczi György felesége, I. Rákóczi Ferenc anyja - Sárospatak földesura, aki csak apósa követelésére lett református, a református főiskola épületét és minden vagyonát a jezsuita rendnek adományozta, és a diákokat a város elhagyására kényszerítette.

  1809. október 20-án született HORVÁTH MIHÁLY történész, tizenhét gyermekes orvos-családban. Bölcsészdoktori diplomája után pappá szentelték. A bécsi Theresianum magyar nyelv és -irodalom tanára volt, szabadidejét levéltári kutatásokkal töltötte. Az 1849-es Függetlenségi Nyilatkozat után vallás- és közoktatásügyi miniszter lett, ezért a bukás után bujdosnia kellett. Távollétében halálra ítélték, de sikerült Belgiumba menekülnie. 1867-ben ERZSÉBET királyné segítségével hazatért. Korának egyik legnépszerűbb történetírója volt, liberális gondolkodását paptársai rosszul viselték. Fő művei: A magyarok története I.-IV. ; Huszonöt év Magyarország történetéből ; Zrínyi Ilona ; Fráter György.

  Márk Éva