Évfordulók november 16-án

2015.11.15 14:37

   A NAP IDÉZETE: "Papjaim és zsandárjaim segítségével mindent megtehetek." BONAPARTE NAPOLEON

  November 16. ÖDÖN napja. A név az Eugén magyar változata, régebbi alakja: Ögyén. A reformkorban tévesen azonosították az Edmund névvel, ezt a zavart építette be A kőszívű ember fiai c. regényébe Jókai Mór. Ismert viselői gróf SZÉCHENYI ÖDÖN, a "legnagyobb magyar" fiatalabb fia, a magyar és török állami tűzoltóság megszervezője. A törökök nagyon becsülték, állítólag ő volt az első keresztény, aki úgy kapott pasa címet, hogy nem kellett hitét elhagynia, bár a legmagasabb rangú tábornokok közé tartozott. Másik neves főrend gróf ZICHY ÖDÖN császárhű politikus, akit 1848. szeptember 30-án hazaárulás vádjával GÖRGEY ARTÚR felakasztatott.

  1316. november 16-án lett francia király I. (Utószülött) JÁNOS, X. (Civakodó) LAJOS és Magyarországi KLEMENCIA (I. Károly húga, Árpád-házi Mária nápolyi királyné unokája, V. István magyar király dédunokája, korának híres, Petrarca és Dante által is méltatott szépsége) mindössze néhány napot élt fia. A kicsi király körül szövődő mendemondát Maurice Druon is feldolgozta Elátkozott királyok c. sorozatának VII. kötetében. Eszerint JANCSI királyt, a trónkövetelőktől féltett újszülöttet két lojális főúr egy másik csecsemőre cserélte és vidékre menekítette. Ott nevelkedve gazdag kereskedő lett belőle, s csak  egy a gyónási titkot eláruló pap révén került napfényre a titok. 1357-ben érkezett Budára "nagybátyjához", I. (Nagy) Lajoshoz, aki elismerte Giannino (Jancsi) trónhoz való jogát. Attól kezdve polgári élete tönkrement, csak álmai után futott. Franciaországból kiűzték, majd letartóztatták, őt és patrónusát - aki pénzelte - kegyetlenül megkínozták, majd Nápolyba szállították. Ott "kényelmesebb" börtönbe került, jobban bántak vele, de 1363-ban meghalt. Korábbi lakóhelyén, Sienában feljegyezték, hogy leszármazottai jobb vállukon kereszt lenyomatát viselték, az Árpád-háziak dinasztikus anyajegyét.

  1673. november 16-án halt meg a Wesselényi-összeesküvés után elborult elmével, a grazi domonkosoknak az ő számára börtönként szolgáló zárdájában FRANGEPÁN KATALIN, Zrínyi Péter felesége, Frangepán Kristóf nővére, Zrínyi Ilona édesanyja. Bővebben honlapunkon olvashatnak róla itt: korok.webnode.hu/products/a-zrinyiek-leanyai-es-asszonyai1/

  Márk Éva