Évfordulók november 11-én

2015.11.10 18:06

A NAP IDÉZETE:

"Soha, semmi nem teheti meg nem történtté a szenvedést, amit okoztunk egymásnak."

LEON URIS

Október 11-e MÁRTON napja. A név a latin Martinus név rövidült, magyar alakja, a jelentése Marshoz tartozó és az istenség városvédelmező funkciójából következően harcos/hadakozó. A leghíresebb Márton a Pannónia provinciában született Tours-i Szent Márton, akit 371-ben Tours püspökévé választották. Ő azonban tiltakozott megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette. Életét csodák, gyógyulások kísérték.

Szent Márton Magyarországnak is védőszentje. A 2016-os évet Szent Márton-emlékévnek nyilvánította a magyar kormány Szent Márton születésének 1700 éves évfordulója alkalmából.

1606. november 11-én a Komárom vármegyében található Zsitvatorokban Bocskai, I. Rudolf és I. Ahmed megbízottai aláírták a tizenöt éves háborút lezáró, húsz évre szóló békeszerződést. Ez rögzítette, hogy várakat vívni, rabokat ejteni tilos; a jelenlegi rabokat kiadják; Rudolf császár egyszeri ajándékként 200 ezer forintot küld a szultánnak; a Nógrádban töröktől visszafoglalt várak falvai nem hódolnak a töröknek a továbbiakban.
Esztergom és környéke a török kezén marad; Kanizsa környékéről a budai pasa Batthyány Ferenccel egyetértésben fog dönteni. A török adót a hódoltsági falvak bírái szedjék össze, a török katonák ne járjanak ki a falvakba. A törökök esetleges követeléseit a magyar földesurak közvetítésével érvényesítsék. Azok a nemesek, akik királyi részre nem adóznak, török adót se fizessenek, vagyonukban és személyükben szabadok legyenek. A tizenöt éves háborúval honlapunkon az alábbi lét tanulmány foglalkozik: korok.webnode.hu/products/topor-istvan-a-tizenot-eves-haboru-1591-1606-tortenete-a-bocskai-szabadsagharc-kezdeteig/, korok.webnode.hu/products/topor-istvan-a-bocskai-felkeles-es-a-tizenot-eves-haboru-vege1/

1918. november 11-én a compiegne-i erdőben, egy vasúti kocsiban Matthias Erzberger, a német fegyverszüneti bizottság vezetője és Ferdinand Foch marsall aláírta a győztes szövetségesek fegyverszüneti feltételeit.


A feltételek ultimátumszerűek voltak, azaz tárgyalások nélkül kellett aláírni őket. A követeléseknek az volt a célja, hogy Németország számára lehetetlenné tegyék a háború folytatását, és nagy mennyiségű hadianyag kiszolgáltatására kötelezték őket. A német delegáció vezetője a kapott utasításnak megfelelően azt elfogadta. Ezzel véget ért az első világháború. Ugyanezen a napon lemondott császári trónjáról I. Károly osztrák császár. Két nappal később, 13-án pedig IV. Károly magyar királyként a magyar trónról is.

1920. november 11-én V. György angol király Londonban a Whitehall-on felavatta az első világháborúban elesett katonák síremlékét. 1919. július 19-én győzelmi díszszemlét rendeztek, amelynek alkalmából ideiglenes jelleggel elkészült egy emlékmű. Sir Edwin Lutyens építész alkotása azonban olyan sikert aratott, hogy döntés született: az ideiglenes emlékművel pontosan megegyező, portlandi márványból készült síremlék felállítására. Két oldalán a háború kezdetének és végének időpontjai mellett a következő felirat szerepel: "Our Glorius Dead", azaz Dicsőséges Halottaink. A királyi avatót követő négy hétben hatalmas tömeget vonzott az emlékmű. Egyes
becslések szerint 1 250 000 angol rótta le tiszteletét a jelképes sírhely előtt.

Topor István