Évfordulók június 28-án

2015.06.27 10:40

  Június 28. LEVENTE napja. A régi magyar személynevet a lesz ige származékának tartják, de származtatják a szláv eredetű vadászat szóból is. Ismert korai viselői ÁRPÁD legidősebb fia, majd később Taksony dédunokája, I. András és I. Béla királyok öccse voltak.

  1468. június 28-án I. MÁTYÁS magyar király bevonult Brünnbe, egy héttel később Olmütz városát is elfoglalta. A hadjárat apropóját az adta, hogy az év elején cseh hadak portyáztak Ausztriában. Ezzel a hadjárattal vette kezdetét a több mint tíz évig tartó cseh-magyar háború.

  1686. június 28-án I. APAFI MIHÁLY erdélyi fejedelem (korok.webnode.hu/products/i-apafi-mihaly/) és I. LIPÓT Bécsben aláírtak egy szerződést, mely szerint a császár vállalja Erdély védelmét, elismeri Apafi fejedelemségét és fia utódlási jogát, s a törökkel kötendő békeszerződésbe beveszik Erdélyt is. A következő évben LOTARINGIAI KÁROLY nagyharsányi győzelme után azonban a magyargyűlölő Lipót - aki egész életében fegyverrel meghódított tartománynak tekintette Magyarországot - megszálló csapatokat küldött Erdélybe, majd CARAFFA tábornokot, aki fegyverrel kényszerítette ki a FOGARASI NYILATKOZATOT, mely Erdély urául I. Lipótot és utódait nevezi meg, az országrész legfontosabb erősségeit császári kézbe adja, és hatalmas adók megfizetésére kötelezi.

  1873. június 28-án vett részt utoljára DEÁK FERENC a képviselőház gyűlésén. Beszédében helytelenítette a pápai tévedhetetlenség dogmáját és kiállt a kötelező polgári házasság bevezetése mellett.

  1914. június 28-án a tizenkilenc éves GAVRILO PRINCIP szerb diák, egy FEKETE KÉZ nevű anarchista szervezet tagja Szarajevóban meggyilkolta Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, ürügyet szolgáltatva Szerbia megtámadására és az I. világháború kitörésére.

  1991. június 28-án Budapesten feloszlott a Sztálin kezdeményezésére 1949-ben létrehozott KGST, mert addigra egyértelművé vált, hogy az elmaradott technológiára és gazdasági alapra épülő szervezet a világpiacon versenyképtelen. 

 Márk Éva