Évfordulók január 24-én

2015.01.23 15:07

   JANUÁR 24.  SZALÉZI SZENT FERENC francia püspök, teológus, egyházszervező ünnepe a katolikus egyházban, a hitvallók, tanítók, nevelők, írók és a hallássérültek védőszentje.

  41. január 24-én gyilkolta meg egy pretoriánus a Római Birodalom harmadik császárát GAIUS CAESAR AUGUSTUST, közismert nevén CALIGULÁT, Germanicus és Agrippina fiát. Már kisgyermekként apja seregével járt, a katonáktól kapta kis csizmái (caliga) után becenevét. Tiberiust követte a trónon annak meggyilkolása után, s első hónapjaiban hozott ígéretes intézkedései igen népszerűvé tették. Egy súlyos betegség következményének tartják jellemének torzulását, kegyetlenkedése, szeszélyei, érthetetlen átalakulása pszichopatára utalnak. Elvárta, hogy istenként tiszteljék, csodálják, "új napnak" nevezte magát. Sikertelen hadjáratai, zsarnoksága összeesküvéseket váltottak ki, az utolsó ilyen során Cassius Chaerea személyes bosszútól vezérelve megölte. Nem egészen négy évi uralkodás után 29 évesen érte a halál.

1002. január 24-én halt meg III.OTTÓ császár ( korok.webnode.hu/products/iii-otto-/ ). A karoling tradíciók megújítását, valamint egy egyetemes keresztény birodalom létrehozását tervező és azon munkálkodó vallásos császárnak csak néhány uralkodói év adatott, nagyon fiatalon halt meg.

1458. január 24-én választották királlyá Budán I. (HUNYADI) MÁTYÁST, a 32 éven át uralkodó "igazságos Mátyást", akit a hagyomány Magyarország egyik legnagyobb uralkodójának tart. Emlékét mondák és népmesék is őrzik.

1712. január 24-én született I. (NAGY) FRIGYES porosz király, a felvilágosult abszolutizmus kiemelkedő képviselője. Uralkodása alatt országát a nagyhatalmak közé emelte, belpolitikájával pedig könnyített a jobbágyok terhein, fellendítette országa iparát, határain védővámot szedetett. 55 évesen halt meg.

1852. január 24-én hajnalban tartóztattak le a Székelyföldön szervezkedő Habsburg-ellenes mozgalom első vonalában tevékenykedő mintegy hatvan embert. A szabadságharc folytatását váró volt honvédek és tisztek vezetője MAKK JÓZSEF volt. Az emigrációból KOSSUTH bíztatta őket kitartásra, azzal lelkesítve a csoportot, hogy a biztosan kitörő európai háború leköti az osztrák erőket, s akkor jó eséllyel szembeszállhatnak a császári hatalommal. A szervezkedésben kisnemesek, kispolgárok és értelmiségiek vettek részt, tömegbázist nem sikerült teremteniük. A letartóztatott összeesküvők vezetőit felakasztották, a többieket 5-18 évi várfogságra ítélték. A mozgalom elindítója és vezére sikeresen külföldre szökött.

Márk Éva