Évfordulók február 2-án

2015.02.01 15:06

   FEBRUÁR 2. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ünnepe a katolikus egyházban annak emlékére, hogy Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után e napon mutatta be gyermekét a jeruzsálemi templomban. Ehhez az alkalomhoz kötődik a gyertyaszentelés szokása és ez JÉZUS BEMUTATÁSA ünnepe is, mivel ekkor szentelték Istennek Jézust.

 962. február 2-án koronázta az első német-római császárrá XII. János pápa I. (NAGY) OTTÓ - korok.webnode.hu/products/i-nagy-otto/ - német királyt.

1242. február 2-án kért segítséget a papság és világi személyek a Szentszéktől az erődített helyekre menekült lakosság ellátásához, mivel ezidőtájt kelt át a befagyott Dunán BATU KÁN, s bár a kővárakat nem tudta elfoglalni, számtalan várost, települést rombolt le, gyújtott fel, tett lakhatatlanná.

1264. február 2-án szólította fel kiközösítés terhe mellett IV. Orbán pápa IV. BÉLA magyar királyt és fiát, az ifjabb király ISTVÁNT, az egy évvel korábban egymással kötött béke betartására.

1285. február 2-án törtek be Vereckénél TELEBUGA és NOGÁJ kánok, végig dúlva Északkelet-Magyarországot és az Alföldet egészen Pestig. ABA AMADÉ és BAKSA nembéli GYÖRGY sikerrel harcolt ellenük, majd távozásuk során BORSA nembéli LORÁND erdélyi vajda okozott nekik súlyos veszteséget, számos foglyot ejtve.

1704. február 2-án indította diplomáciai küldetésbe Ráday Pált és a magyarországi protestánsok követeként Okolicsányi Pált II. RÁKÓCZI FERENC a lengyel rendekhez, XII. Károly svéd királyhoz és I. FRIGYES porosz királyhoz. Feladatuk volt az említetteket egy Habsburg-ellenes szövetség tervének megnyerni, de csak annyit sikerült elérniük, hogy mindkét király jóindulatáról biztosította Rákóczit, XII. Károly pedig közvetítését is felajánlotta a Béccsel kötendő megegyezéshez.

Márk Éva