Évfordulók április 6-án

2015.04.05 13:38

   2015-ben április 6. HÚSVÉT (másnapja) HÉTFŐ - vízbevető hónap, amikor a lányokat vödörnyi vízzel "öntözték". A szokás eredetileg termékenységvarázsló ritus. A piros tojás eredete a legenda szerint, hogy amikor Krisztust keresztre feszítették egy asszony, kezében kosár tojással állt meg ott, s Jézus vére azokra csöppent.

  Április 6. VILMOS napja. A név a germán eredetű Wilhelm latin alakjából származik, jelentése "akarat". A népi hiedelem szerint ha ezen a napon esik az eső, akkor nagyon keserves, szűk esztendő várható.

  1404. április 6-án rendelte el ZSIGMOND magyar király, hogy hozzájárulása nélkül pápai bulla alapján senki nem kaphat egyházi javadalmat, a maga részére tartotta fenn a megüresedő egyházi beneficiumok ( hűbéri szolgáltatás fejében adott birtokok, ill. egyházi javadalmak) betöltésének jogát, és megtiltotta a magyarországi papságnak, hogy királyi jóváhagyás nélkül elfogadják és kihirdessék a pápai és egyéb római kúriai okleveleket.

  1490. április 6-án halt meg I. MÁTYÁS magyar király, aki harminckét évi uralkodása során nagyhatalommá tette Magyarországot. korok.webnode.hu/products/i-hunyadi-matyas-uralkodasa1/ 

1896. április 6-án nyílt meg ATHÉNBAN az első újkori olimpia, amely mindössze tíz napig tartott. Magyarország hét férfi sportolóval vett részt, közülük a legsikeresebb HAJÓS ALFRÉD volt, aki úszásban két aranyérmet szerzett.

Márk Éva