Évfordulók április 5-én

2015.04.04 12:26

  HÚSVÉT VASÁRNAP, a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. A magyar HÚSVÉT szó a böjt húshagyó jellegére utal, európai megfelelői többségükben a zsidó pészahból erednek: spanyolul pascua, olaszul pasqua, franciául paque, románul paste.

  Április 5.-én VINCE napján a népi megfigyelések szerint: "ha csordul a Vince, megtelik a pince". SZENT VINCE  létezése valószínű, de megbízható adatok életéről nemigen maradtak fenn. Amit róla és a szentek életéről írtak szinte szokásos: a keresztényüldözések során válogatott kínzásokat szenvedett el 304-ben bekövetkezett haláláig. Időjárást meghatározó szentként tisztelték. Alakja már Szent István koronázó palástján is szerepelt, BORSA KOPASZ nádor korabeli kiskirály pedig ( ?-1332) a váradi székesegyházban oltárt emelt a tiszteletére.

 1308. április 5-én halt meg a Héder nemzetségből származó KŐSZEGI IVÁN (János), korának egyik oligarchája, Kőszegi (Nagy) Henrik fia. Az apa-fiú harcban IV. BÉLA mellé állt, annak halála után, félve V. ISTVÁN bosszújától a cseh király udvarába menekült. Volt szlavón bán, tárnokmester, soproni és mosoni ispán, és három ízben is az ország nádora.

 1707. április 5-én iktatta be Erdély fejedelmi székébe a marosvásárhelyi országgyűlés II. RÁKÓCZI FERENCET.

korok.webnode.hu/products/ii-rakoczi-ferenc1/

 1908. április 5-én született HERBERT von KARAJAN, a XX. sz. egyik legjelentősebb karnagya, a Berlini Filharmonikusok vezetője. Dicstelen szerepet vállalt HITLER pártjában és a Harmadik Birodalomban, amit a háború utáni vizsgálatok során letagadott.

Márk Éva