Évfordulók április 2-án

2015.04.01 17:29

 742. április 2-án született NAGY KÁROLY (Carolus Magnus) frank király, aki fivére korai halála miatt az addig gyakori testvérgyilkosságok nélkül lett egyeduralkodó. 800-ban történt császárrá koronázása hozta meg a Frank Birodalom virágkorát. Fia és utóda, JÁMBOR LAJOS felkérésére a kor neves frank krónikása, EINHARD írta meg Nagy Károly életrajzát VITA CAROLI MAGNI címmel. Bővebben: korok.webnode.hu/products/a-frankok-birodalma1/

1473. április 2-án született CORVIN JÁNOS, Mátyás király házasságon kívül született, de törvényesített fia. Anyja osztrák polgárlány volt. A házasságaiban gyermektelen Mátyás őt kívánta utódjául, ezért különböző rangokra emelte, s egyik adománylevelében így említi: "... méltóságos János, liptai herceg és hunyadi gróf, a mi egyetlen szülöttünk..." Bár apja megeskette báróit, hogy fiát királlyá koronázzák, János hiába küzdött a trónért. Nem birtokolta apja adottságait, nem tudta a pártján lévőket összekovácsolni és a királyi zsoldosokat sem tudta megnyerni. Fegyveresen szállt szembe a királyjelölt II. Ulászlóval, de a csontmezei csatában súlyos vereséget szenvedett, behódolásra kényszerült. Megalázó szerepet osztottak rá, amikor az új király koronázásán neki kellett vinnie a Szent Koronát. Többször sikerrel harcolt a török ellen, de 1504-ben egy portyázó török sereggel vívott vesztes csatában megsebesült és pár nap múlva belehalt sérüléseibe.

1860. április 2-án halt meg FORINYÁK GÉZA, a szabadságharcot követő függetlenségi mozgalmak mártírja. Pesti patrícius család sarja, apja ügyvéd, bátyja cs. és kir. altábornagy, a főrendiház örökös tagja volt. Joghallgatóként vett részt az 1860. március 15-re szervezett ünnepségen, amit a hatalom úgy próbált akadályozni, hogy előző napon letartóztatta a fő szervezőket. A rendőrségi akció tüntetésbe torkollt, a tiltakozó diákokhoz polgárok és munkások csatlakoztak. A menet a honvédek és kivégzetteksírjainak megkoszorúzására indult, de a temetőnél katonák várták őket, akik a sikertelen oszlatási kísérlet után közéjük lőttek. Ekkor szerzett a húszéves egyetemista súlyos sebet, melybe kétheti szenvedés után belehalt. Temetése tömegtüntetéssé vált, melyen a fővárosiak negyede, mintegy 50 ezer ember vett részt.

1915. április 2-án halt meg BÁNYAI ELEMÉR funerátor (életiratíró, az a tisztviselő, akinek feladata a haláleset bejelentésétől a temetés lebonyolításáig tartott). Nemcsak a híres személyiségekről írt, hanem feljegyezte azon épületek történetét is, ahol ezek az emberek éltek, alkottak és meghaltak. A fenti dátum nagypéntekén vesztette életét az Uzsoki-hágóban zajló csatában. Forrás: www.nevpont.hu

Márk Éva