Évfordulók április 15-én

2015.04.14 14:57

   ÁPRILIS 15. Anasztázia napja. Az első ismert Anasztázia egy tekintélyes római pogány ember leánya volt, aki keresztényként szüzességi fogadalmat tett, de erővel férjhez adták. Hozományvadász férje kegyetlenül bánt vele, hogy mielőbb meghaljon, de a férfi halt meg előbb. Attól fogva Szent Anasztázia jótékonykodással töltötte további életét.

   Az ANASZTÁZIA nevet viselte I. András felesége, Salamon magyar király anyja, I. Jaroszláv kijevi fejedelem leánya, aki minden erejével megpróbálta fiát kibékíteni nagybátyjaival, GÉZÁVAL és LÁSZLÓVAL, de az önfejű fiatatlember nem hallgatott a józan anyai szóra, ami végzetét okozta. Anasztázia az admonti apácakolostorban halt meg, túl hetvenedik életévén.

  1690. április 15-én halt meg I. APAFI MIHÁLY erdélyi fejedelem. KEMÉNY JÁNOSSAL szemben a Porta őt jelölte a trónra, amit csak hosszú harcok árán nyert el, amikor utolsó csatájukban Nagyszőlősnél Kemény elesett. korok.webnode.hu/products/i-apafi-mihaly/

  1804. április 15-én született BEZERÉDJ AMÁLIA költő, az első magyar gyermekkönyv szerzője. Unokahúga volt Kisfaludy Sándor múzsájának, feleségének, SZEGEDY RÓZÁNAK. Birtokukon létrehozta az első falusi óvodát, verseskönyvet írt kislányának FLÓRI KÖNYVE címmel, ami csak halála után jelenhetett meg. 33 évet élt, tüdőbaj végzett vele.

  1836. április 15-én halt meg DUKAI TAKÁCH JUDIT költő 40 évesen tüdővészben. Gondos nevelésben részesült, szülei támogatták költői ambícióit. Berzsenyi Dániel unokasógornője volt, aki ugyan 14 éves felesége birtokán jó gazda lett, de semmire sem becsülte saját nagyon fiatal feleségét, viszont dicsőítő verseket írt Judithoz.

Márk Éva