Olvassunk!

Könyvajánló - Diószegi István: Két világháború árnyékában. Nemzetközi kapcsolatok története 1919-1939

2014.01.08 02:44
  A neves diplomáciatörténész marxista történetírásunk egyik legnagyobb gyöngyszemét alkotta meg könyvével. Kiváló képet ad a két világháború közötti nemzetközi kapcsolatokról. Az elején ismerteti a korszak kezdetén fennálló erőviszonyokat, majd a Párizs környéki békék hatását vizsgálja. Ami...

Könyvajánló - Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945

2013.08.01 01:16
  A marxista történetírásunk egyik legjobb alkotása ez a könyv. Érződik rajta, hogy a rendszerváltozás előtt íródott, a korszak névadója kellőképpen meg is kapja a magáét benne néhányszor. Azonban a korszak külpolitikájáról azóta sem született ilyen alapos összefoglalás, ezért hiánypótló...

Könyvajánló - Hajdú Tibor: Ki volt Károlyi Mihály?

2013.07.06 00:44
Károlyit legalább annyian nem szeretik a magyar történelem kedvelői, mint ahányan Horthy Miklóst. A szerző ezzel nagymértékben tisztában is van, számukra kívánja megírni az igazságot a 20. századi magyar történelem egyik legutáltabb személyéről. Ha azt olvassuk, hogy valaki az igazságot kívánja...

Könyvajánló - Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet

2013.07.06 00:41
  Letehetetlen olvasmány a magyar irodalom történetéről. Lényegében több annál, mert az irodalmon kívül olvashatunk a reformációról és a könyvek fejlődéséről. Utóbbi egy könyvtörténetet szerető személy számára külön öröm. Ír a kéziratos könyvről és természetesen a könyvnyomtatásról is. A...

Könyvajánló - Gazda István: Kuriózumok a magyar művelődés történetéből. Tudósnaptár

2013.07.06 00:40
A könyv címe lehetne Minden napra egy történetecske is. A naptár szerint beosztott tanulmányok kis történetecskékből állnak, amelyek között kevés az összefüggés, ennek ellenére számos érdekes dolgot megtudhatunk belőle. A cím alapján főleg művelődéstörténetre gondolna az ember, de a szerző az...

Guido Knopp: A Wehrmacht

2013.05.03 16:48
Maga a szerző teszi fel könyve elején azt az ominózus kérdést, amely már régóta foglalkoztatja nemcsak a történészeket, hanem magukat az egyszerű embereket is: “Vajon csupán egy horda fejbólintójánosról van szó, vagy inkább félrevezetett fiatal férfiak voltak ők, akiket rossz célokra...

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás

2013.05.03 16:47
  Az idő számításának szükségessége egyidős az emberiséggel.  Az életfeltételeit fáradságosan, a mindennapi természeti adottságok szerint megteremtő, majd élelmet rendszeresen és előre megtervezett munkával előállító ember számára” elemi szükséglet volt az egymást szabályosan követő...

Benedek Marcell: Világirodalom a XX. században. Világirodalom III.

2013.04.21 18:50
A könyv egy kitűnő összefoglalás a 20. század világirodalmáról, szűkebb értelemben az európai irodalmat veszi vizsgálódás alá. Amit Szerb Antal vázlatosan tekintett át monumentális művében, itt bővebben ki van fejtve egészen az 1960-as évek végéig. A szerző az elején egy rövid áttekintést ad a...

Prokopius: Titkos történet

2013.03.28 19:18
A kora középkor egyik legérdekesebb írásával van dolgunk. A szerző a bizánci udvar történetírója volt, számos munkájában magasztalta a nagy bizánci császárt, Justinianust. Jelen munkáját kiegészítésképpen írta, mintegy lerántva a leplet magáról az uralkodóról. Ebből következik, hogy egy leleplező...

Czine Mihály: Móricz Zsigmond

2013.03.24 13:10
A könyv a 20. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb írójának pályáját követi végig. Először családjáról olvashatunk, majd pályakezdése következik. A művek bemutatásánál megtudhatjuk a mű keletkezésének körülményeit, majd a mű tartalmi összefoglalója következik, végül a közvéleményre...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>