Kedves Olvasóink!

Kedves Olvasóink!

Honlapunk eddig tartózkodott aktuálpolitikai események kommentálásától. Hogy ezt a hagyományt megtörjük, annak oka az a felhívás, amely a hungarista mozgalom honlapján, a kitartás.neten jelent meg. A magyar újfasiszták a megtisztulás éjszakájának nevezik a ma este 8 órára meghirdetett könyvégetését. Az eseményt nem véletlenül helyezték erre a napra. Ma van ugyanis az 1938-as németországi „kristályéjszaka” 75. évfordulója. Mi történt 75 évvel ezelőtt Németországban?

1938. november 9-ről 10-re virradó éjszaka az SA-csapatok és az NSDAP (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt) tagjai a párt utasításának megfelelően, miszerint: „Valamennyi zsidó üzletet az SA egyenruhájába öltözött tagjainak azonnal fel kell dúlniuk… a zsinagógákat azonnal fel kell gyújtaniuk:” megkezdték összehangolt akciójukat. Ezzel kezdetét vette a német zsidók elleni pogrom, azaz zsidók ellenni erőszakhullám. A Goebbels birodalmi miniszter által irányított és szervezett akcióban zsinagógákat gyújtottak fel, zsidó üzletekbe, épületekbe, magánlakásokba törtek be, fosztottak ki és dúltak fel, zsidókat bántalmaztak és öltek meg. Az esemény 91 halálos áldozatot követelt, de több mint húszezer zsidót letartóztattak és koncentrációs táborba zárattak. A pusztítások során összetört ablak- és kirakatüvegek miatt nevezték ezt az éjszakát birodalmi kristályéjszakának.

A zsidók elleni erőszakhullám okául Goebbels Ernest von Rath párizsi német követségi tanácsos elleni merénylet megtorlásával magyarázta. A tanácsos elleni gyilkos merényletet egy 17 éves lengyel származású zsidó fiú, Hershel Grünspan hajtotta végre november 7-én. Tettét azzal indokolta, hogy szüleit kiutasították Hannoverből Lengyelországba. A német kormány valóban 17 ezer Németországban élő lengyel zsidót letartóztattatott és a német-lengyel határra vitetett. Ám a lengyel kormány egy rendelete értelmében útleveleikbe különleges bejegyzést vezettek be, azért, hogy ne veszítsék el állampolgárságukat. Mivel azonban az érintett zsidóknak először nem volt szabad lengyel területre lépniük, a hatalmas tömeg napokig bolyongott étlen-szomjan a senki földjén. A merénylet jó ürügyet szolgáltatott a náciknak az egyébként is tervezett fokozatos zsidóüldözéshez.

A nácik mai magyar hívei ezért időzítették erre a napra felhívásukat. Döbbenetes, elkeserítő és szégyenteljes, hogy ma hazánkban nincs olyan politikai erő, amely ez ellen fellépne. Van még ettől lejjebb? József Attilával szólva kérdezem én is „mi lesz még, honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék”. Milyen új méreg fő, „amely közénk hatol”? Hiszen „emberek, nem vadak – elmék vagyunk!” kiáltom én is a költővel. Elérkezett az idő, hogy „mi férfiak férfiak maradjunk és nők a nők - szabadok, kedvesek - s mind ember, mert az egyre kevesebb...”.

Ne hagyjuk, ne tűrjük ezt!

Topor István