A Reformáció Napja

A Reformáció Napja

Október 31-e a Reformáció Napja több protestáns országban annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon szögezte ki Wittenbergben a vártemplom kapujára Luther Márton (Martin Luther) Ágoston-rendi szerzetes kiszögezte 95 pontból álló vitairatát "A búcsú erejének magyarázatához" címmel. Ebben nyilvánosságra hozta saját álláspontját, hitet téve az egyedül hit általi üdvözülés tana mellett, és elítélve a búcsúcédulák (feloldozó levelek) árusítását.

Luther főbb tanításai: egyedül a Jézus Krisztusban való hit (Solus Christus) hozza el a megváltást és a túlvilági élet reményét az emberek számára, a búcsúcédulák nem.

A bűnöket egyedül Isten (Sola Dei) bocsáthatja meg, ezért nincs szükség gyónásra, mindenki személyesen
imádkozzon Istenhez és nincs szükség a papokra sem, ebből következően nem kell tizedet sem fizetni. Isten előírásait csak a Bibliából, (Sola Scripta) főleg az evangéliumokból ismerhetjük meg. A papok tanításai
helyett a Bibliát kell tanulmányozni Luther követőit ezért nevezték evangélikusoknak (vagy lutheránusoknak). Csak a hit által (sola fide) üdvözölhet az ember. Nincs szükség egyházi vagyon felhalmozására sem. Soli Deo Gloria: egyedül Istené a dicsőség, nem az egyházé, nem kellenek a pompás külsőségek, cifra templomok sem. Luther tanításai gyorsan terjedtek, főként a nemesség körében voltak népszerűek.