Új szerzőnk: Fekete György

2015.01.04 14:10

Fekete György mentálpedagógus jól ismert szerző, mind a nyomtatott sajtóban, mind az online médiában. Budapesten született 1951-ben. Eredeti végzettsége történelemtanár (ELTE BTK, 1970-1975.). A továbbiakban szakmai önéletrajzából idézünk:  

"az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) munkatársaként kezdeményeztem és kidolgoztam a mentálpedagógiát (beleértve annak fogalmi és műveleti rendszerét). A holisztikus pszichiáter Avar Pál (1924-1993) tanítványa voltam, akinek módszerére (hősterápia) építettem föl a maga metodikai nóvumát, az ún. bűnbakkereső cseretechnikát. 1997-től 2004-ig működtettem az általam létrehozott OPNI Mentálpedagógiai Gondozót és Módszertani-képzési Központot, ahol eredményes célspecifikus klinikai praxis folytatása mellett számos kiképzést és szupervíziót vezettem. Főbb munkáim: Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása. OPNI. Budapest,1995; A felnőtt ember mentálpedagógiai öntesztje. In: Medicus Universalis. XXX. évf. 5. szám. 1997. október. 305-306. old; Mentálpedagógiai-andreutikai megközelítés a szenvedélybetegségek és más (viselkedési) addikciók kezelésében. In: Psychiatria Hungarica. 12. évf. 1997. 5. szám. 611-627. old; Legalább hét napja "száraz" (szakorvos által igazoltan alkoholt nem fogyasztó és részvételre alkalmasnak javasolt) AE-klubtagok mentálhigiénés (személyiségkarbantartó-énerősítő) mentálpedagógiai/andreutikai kiscsoportkezelő programsémája - rehabilitációs tréning, kiképzett AE-klubandreuták közvetítésével. In: Szenvedélybetegségek. ADDICTOLOGIA HUNGARICA. VI. évfolyam, 1998. 5. szám. 326-333. és 337-339. old; Mentálpedagógiai-andreutikai (önsegítő) tréningrendszer az ifjabb nemzedékek nevelőinek és oktatóinak személyiség-rekondicinálására, munkájuk intenzifikálása érdekében. Lásd Bevezetés a mentálpedagógiába. Gyakorlati útmutató pedagógusoknak. [Társszerző: Varga Domokos. Előszót írta: Veér András.] Kiadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Mentálhigiénés Programiroda támogatásával és az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet közreműködésével, 1999. 13-85. old.; A felnőttség felnőttkori tanulásának és gyakorlásának tanítási programja - az érett személyiségműködés oktatására, a helyreállítás és/vagy pótlólagos megteremtése érdekében. Metodikai sorvezető mentálpedagógiai csoportvezetők, illetve tanácsadók kiképzéséhez. In: NETWORK. 2000.3. (78.) szám. 14-22. old. [Addictologia Hungarica szakmai melléklete.];  Mentálpedagógiai önismereti gyakorlatok. In: Egészségnevelés. Educatio Sanitaria. XLI. évfolyam. 2000. 5-6. szám. 204-209. old; Mentálpedagógia - neveléstudomány - pedagógusok. In: Új Pedagógiai Szemle. L. évfolyam. 2000. november. 29-35. old. A nemdohányzóvá válás mentálpedagógiai (felnőttnevelési) programja. In: Egészségnevelés. XLII. évfolyam. 2001. 1. szám. 32-35. old; Béke és szeretet felajánlása. Egyszerű attitűd-áthangoló mentálpedagógiai (valencia) gyakorlat. In: Medicus Universalis. XXXIV. évfolyam. 2001. február. 56-57. old; 6 mentálpedagógiai lexikon-szócikk. In: Felnőttoktatási és -képzési lexikon A-Z-ig. Főszerkesztők: Benedek András - Csoma Gyula - Harangi László. Magyar Pedagógiai Társaság. OKI Kiadóház. Bp., 2002; Előítélet, indulat, hatalom. In: Népszava, 2002. szept. 28. [Szép Szó]; "Félzsidó" sorsérzések és sorsjavaslatok - egy Nobel-díj kapcsán. In: MÚLT ÉS JÖVŐ. Új folyam XIV. 2003/1., 51-66. old; Bűnbakok és bűnbakolók, avagy cserélnék-e bűnbakommal? In: Igen. Fiatal katolikus ige. XV. évf. 6. sz. 2003. június, 16-19. old; Az Addiktológiai-Mentálpedagógiai Nappali Egység szakmai koncepciója (a mentálpedagógia klinikai alkalmazásának modellje gyanánt). In: Psychiatria Hungarica. 2003/3. szám. 181-193. old; A mentálpedagógia klinikai alkalmazásának protokollja. Javaslat. [Kézirat.] 2004 ősze; Az álom. In: Élet és Irodalom. 2005. febr. 4. (XLIX. évf. 5. sz.); További vad bolondok. In: uo. 2005. júl. 15. (ua. évf. 28. sz.); Egy mindig kutyagumiba lépett kollaboráns. In: 2006. április 15-16. Népszava [Szép Szó]; Csoma Gyula - Fekete György: Bemutatjuk a mentálpedagógiát. Amit nevezhetnénk mentálandragógiának is. In: Felnőttképzés. IV. évfolyam. 2-3. szám. 2006. [december] 16-19. old; Újabban: El a kezekkel a Lipóttól, de! In: Élet és Irodalom. 2007. ápr. 27. (LI. évf. 17. sz.).

A fenti munkássághoz az OPNI "új" - a korábbi (és időközben elhunyt) Veér András főigazgató leváltását követően (2002. február) összeállt - vezetése a mentálpedagógiai módszertani egység bezárásával (2004) és felmentésemmel (2006) viszonyult. E döntést - többek között egészségi okokból - elfogadni kényszerültem.
2007. február 15. óta r.nyugdíjasként létezem. (Azóta az OPNI-t is felszámolták.)"

Az Élet és Irodalom is számos írását közölte.

Sok szeretettel köszöntjük honlapunkon, és megtiszteltetés, hogy írását közölhetjük.