Szenzációs római kori régészeti lelet az Alföldről

2012.09.10 20:46

A Hajdú-Bihar megyei Derecskén a Morgó-tanyán lévő sertéstelep bővítése kapcsán végeztek feltáró munkát a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Tárának régészei Szolnoki László  vezetésével.

A szakemberek nagy meglepetésére napvilágra került egy csontvázas temetőrészlet 8 sírral. A Kr. u-i I. századra keltezhető sírokból pannon-norricumi szárnyasfibulák és lemezes öv kerültek elő, amelyek az Alföldről eddig még nem kerültek elő!

A temető és a leletek másrészt abból a szempontból is érdekesek, hogy talán képet adnak az I. századi Alföld (Barbaricum) politikai és etnikai viszonyairól is. Annál is inkább, mert erről az időszakról csak annyi tudható, hogy ekkor alapították a Dunántúlon Pannonia provinciát a rómaiak;  ez az az időszak, amikor az Alföld részben a helyi őslakosság (késő kelta falvak), részben a terjeszkedő Dák Királyság fennhatósága alatt állt. De ekkor érkezhettek a Duna-Tisza-közének északi részére az első szarmata törzsek is. Erre a rendkívül érdekes korszakra, annak kapcsolatrendszerére és lakosságára világíthat rá az újonnan talált temetőrészlet.

 

Topor István

 

Forrás: https://www.haon.hu/temetot-es-csontvazat-talaltak-derecsken/2075550