Makkai Sándor: Sárga vihar

2013.01.12 10:16

Makkai Sándor református püspöknek és írónak 1934-ben látott napvilágot két történelmi regénye a Táltoskirály és a Sárga vihar. Az első regény hőse a fiatal IV. Béla, akit apja II. András az udvartól távol eső Erdélybe küld, tulajdonképpen száműzetésbe. Béla Erdélyben tartózkodásától trónra kerüléséig mutatja be életét. A folytatásként megírt Sárga vihar középpontjába az országot romba döntő tatárjárás áll.  A hatalmas ívű tablón megjelennek a tatárjárást megelőző évek konfliktusoktól terhelt eseményei: a királynak a feudális anarchia letörésére, a központi hatalom nyugati mintára történő megszervezésére irányuló országszervező tevékenysége. Döbbenetes erővel festi meg a muhi csatát, a király és családjának menekülését, a magyar hadsereg pusztulását, az ország összeomlását. A regény azzal a mozzanattal fejeződik be, amikor a tatárok elhagyják Magyarországot, s IV. Béla hozzákezd az ország újjáépítésének, a "második honalapításnak".

A magyar történelmet kedvelő olvasóknak nagy élményt jelenhet a könyv.

Honlapunkon olvasható Topor Istvánnak e műről készült tanulmányának első része.